Selamlar
Bu soruyu http://forum.alomaliye.com/index.php/topic,48606.0.html konusuna eklemiştim ama belki arada kalıp dikkat edilmemiştir,düşüncesiyle ayrı bir başlık olarak tekrar sormak istedim.

2010 yılında avize imalatı yapan ve satan bir mükellefim ihraç kayıtlı satış yaptı.Ticaret odasından alınmış kapasite raporumuz vardı ama sanayi sicil belgemiz yoktu.imalatımızda şu şekildeydi. Normal avize demir iskeleti alınır ve üzerine kumaş geçirilerek ve taşlar eklenerek avize haline gelir.
Yaklaşık 14000 Tl tutarında kdv tecil-terkin ettirmiştik. Karşı firma ihracatı gerçekleştirmişti. Kdv'nin terkin edilebilmesi için vergi dairesi istediği evraklarla ilgili bir liste göndermişti.Bu listeden istenenlerin arasında "varsa kapasite raporu ve varsa sanayi sicil belgesi" yazılıydı. Diğer belgelerimiz tamdı.Kapasite raporu ticaret odasından alınmış şekliyle elimizdeydi ama sanayi sicil belgemiz yoktu.vergi dairesi sanayi sicil belgesi olmadan terkinin yapılmasının çok zor olduğunu aksi halde bu kdv'yi ödememiz gerektiğini söylemişti.Yine ayrıca ilgili grup müdürlüğü tarafından işyerimize yoklama tutulmuştu fakat yoklama henüz kendi dairemize ulaşmamıştı.Şimdi biz bu 14000 tl'yi ödememek için çareler aramaktayken şu bilgilere ulaştık,bu konuyla ilgili gelir idaresinin direk mükellefe değil ama ilgili valiliğe (defterdarlığa) neler yapılması gerektiği konusunda verilmiş özelgeler bulduk ve hepside hemen hemen aynı şeyi söylemekteydi.Olay şöyleydi..
Eğer sanayi sicil belgesine sahip olmadan ihraç kayıtlı satış yapılmışsa veya sanayi sicil belgesi satış yapıldıktan sonra temin edilmişse bu iadenin (terkinin) hangi şartlarla yapılması gerektiği şöyle anlatılmıştı:
İlgili sanayi odasının mükellefin imalatçı sıfatına sahip olduğunun kabul edilmesi ve buna mukabil sanayi sicil belgesi kendisine verilmişse veya müracaatı kabul edilmişse;
Ayrıca ilgili vergi dairesinin,müdür yardımcısı,şef ve memurla birlikte işyerine yoklamaya giderek imalatçı sıfatını ve şartlarını taşıdığı tesbit edilmiş ve kabul edilmişse,
veya satış yapılan ihracatçı firmanın "dış ticaret sermaye şirketi olması" veya "dış ticaret hükümlerine tabi olduğunu gösterir hazinece verilmiş bir belge" ye sahip olması halinde,
kdv terkin işleminin yapılabileceğini,bununla ilgili sanayi sicil belgesinin satıştan önce mi yoksa sonramı alındığının önemli olmadığı..
belirtilmektedir.
bizde bu bilgiler ışığında sanayi sicil belgesi müracaatımızı yapmış olup,dün odadan almış bulunmaktayız.yani bu durumda aranan birinci şartı yerine getirmiş olmaktayız.
şu anda da diğer vergi dairesince tutulan yoklamayı temine etmeye çalışmakta (kendi vergi dairemiz en azından elden alıp getirmeye çalışın demişti) temin edemezsek kendi dairemizden de yoklama istemeyi hatta firmamız adına özelge talep etmeyi düşünmekteyiz.
Bütün bunları temin edebilirsek ve daha evvel verilmiş emsal özelgeler ışığında benzer bir özelgeyi firmamız adına da alabilirsek bu kdv'yi terkin edebileceğimizi düşünüyoruz.
Bu konuda sizler benzer örnek yaşadınız mı,bu kdv'nin terkini konusunda sizler neler düşünüyorsunuz.
yorumlar için şimdiden teşekkür ederim.
Saygılar.