Alıntı 14/02/2012-28204 nolu rg Nickli Üyeden Alıntı
VII- SONUÇ

25.10.1984 günlü, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanun?un 29. maddesinin (2) numaralı fıkrasının, 4.6.2008 günlü, 5766 sayılı Kanun?un 12. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendiyle değiştirilen son cümlesinin ?Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisinin iade hakkını kaldırmaya;? bölümünün Anayasa?ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 17.11.2011 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.