Okul Aile Birliğine fatura kesen müşterilerimiz bundan önce tevkifatlı fatura kesiyordu. Bu konu da bazı yargı kararlarında ve özelgelerde "kdv uygulanması ve uygulanmaması" hususunda bir fikir ayrılığı mevcuttu. Ancak 117 nolu KDV Genel Tebliği'nde ISMMMO yayınladığı yazı da (2.sayfa 1.paragraf) Okul Aile Birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı Aile hekimliği kurumları tevkifat kapsamında değildir. diye bir açıklama da bulunmuştur.

1 Mayıs 2012 tarihi ve sonrasında Okul Aile Birliklerine Tevkifatlı Fatura kesilmeyeceğine "kdv'siz/özel matrah" şekliyle işlem yapılacağı mı yorumlanıyor yoksa ben mi yanlış yorumluyorum.

Fikirlerinizi alabilir miyim?

Not: Alo189 hattında ilgili memur arkadaş tebliği okumaktan başka birşey bilmemektedir... (Maalesef)