kamu işçi maaş

Konu: KDV Mükellefi Olan Sağlık Hizmet Sunucularına Duyuru-117 KDV Tebliği İle İlgili

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  160

  KDV Mükellefi Olan Sağlık Hizmet Sunucularına Duyuru-117 KDV Tebliği İle İlgili

  T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
  Strateji Geliştirme Başkanlığı
  Birim Adı: Strateji Geliştirme Başkanlığı / İç Kontrol Daire Başkanlığı
  İrtibat : Bülent KAYA Mali Hizmetler Uzmanı E-posta : bkaya4@sag.gov.tr Telefon312) 2078319
  Adres : Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA
  14.06.2012

  KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFİ OLAN SAĞLIK HİZMET SUNUCULARINA DUYURU
  Maliye Bakanlığınca 14/04/2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 117 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır. Söz konusu Tebliğin "Kısmi Tevkifat Uygulaması" başlıklı 3 numaralı bendinin, 3.2.13 numaralı alt bendinde, ?KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.? denilmek suretiyle,
  Kurumumuzca sigortalılarımızın sağlık ödemelerini yaptığımız KDV mükellefi olan sağlık hizmet sunucularından aldığımız hizmetin bedeli üzerinden hesaplanan KDV?den tevkifat yapılması gündeme gelmiştir.

  Ancak, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından Kurumumuzca sigortalılarımızın sağlık ödemelerini yaptığımız KDV mükellefi olan sağlık hizmet sunucularından aldığımız hizmetin bedeli üzerinden hesaplanan KDV?den tevkifat yapılmaması 117 Sayılı Genel Tebliğ kapsamından istisna edilmesi hususunda talepte bulunulmuştur.

  Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 14/06/2012 tarihli ve 063724 sayılı yazıları doğrultusunda, KDV mükellefi olan sağlık hizmet sunucularından aldığımız hizmetin bedeli üzerinden hesaplanan KDV?den tevkifat yapma zorunluluğu olmadığı yönünde görüş beyan edilmiş olup söz konusu sağlık hizmet sunucularınca
  Kurumumuz adına düzenlemiş oldukları faturalardan KDV tevkifatı yapılmayacaktır.

  Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
  .
  .
  Ahmet AÇIKGÖZ
  Kurum Başkanı a.
  Strateji Geliştirme Başkanı

  Hiç kimse,görmek istemeyen kadar kör değildir.

 2. #2
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826

  Ynt: KDV Mükellefi Olan Sağlık Hizmet Sunucularına Duyuru-117 KDV Tebliği İle İlgili

  Çok enterasan biz olay, nasıl oldu da 117 Nolu Genel Tebliğ ile tevkifat kapsamına alınan bir işlem, yazı ile kapsam dışına çıkartıldı. Keşke 063724 sayılı yazıyı görmek mümkün olsaydı.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 3. #3
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.555

  Ynt: KDV Mükellefi Olan Sağlık Hizmet Sunucularına Duyuru-117 KDV Tebliği İle İlgili

  Evet gerçekten çok ilginç. Fakat yinede yazıya göre değil 117 nolu KDV tebliği dikkate alınarak işlem yapılması şart
  SMMM DR. FERHAT SUCU
  DENETÇİ/BİLİRKİŞİ/UZLAŞTIRMACI
  KONKORDATO KOMİSERİ

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mart.2012
  Mesajlar
  35

  Ynt: KDV Mükellefi Olan Sağlık Hizmet Sunucularına Duyuru-117 KDV Tebliği İle İlgili

  Değerli meslektaşlarım,
  Benimde bugünlerde araştırdığım bir konu. Şimdi 117 nolu tebliğe göre sağlık hizmetlerinde de tevkifat oması gerektiği sonucu ortaya çıkıyor. Peki bu durumda SGK'nın maliyeden aldığı bu yazı SGK ya sağlık hizmeti veren mükellefler açısından nasıl değerlendirilmeli. Sonuç itibarıyle SGK kesilen faturalar tevkifatlı mı olacak tevkifatsız mı....SGK nın yukarıdaki yazısı ile işlem yapmak ne kadar doğru....

 5. #5
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826

  Ynt: KDV Mükellefi Olan Sağlık Hizmet Sunucularına Duyuru-117 KDV Tebliği İle İlgili

  Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu


  117 Seri No.lu KDV Tebliği ile 1 Mayıs 2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere tam ve kısmi KDV tevkifatı uygulamasına ilişkin önemli düzenlemeler yapıldı.
  Tebliğde 'kısmi tevkifat' uygulanacak hizmetler ismen sayıldıktan sonra, (3.2.13) bölümünde yer alan 'KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.' ifadesi, özel hastanelerin, SGK'ya verdikleri sağlık hizmetleri için düzenledikleri faturalar üzerinden hesaplanan KDV'nin tevkifat kapsamında olup olmadığı konusunda duraksamalarına neden oldu.
  SGK kapsamda olduğunu kabul edip, kapsam dışında tutulmayı talep etti. Zira Tebliğdeki ifadeye göre SGK tevkifat yapmak zorundaydı. Gelir İdaresi verdiği görüşte, zaten 'kapsam dışındasınız' dedi. Yani Tebliğle getirdiği zorunluluğu, özelge ile kaldırdı.
  Peşinen belirtelim; SGK'ya verilen cevap, Tebliğ ile ortaya konulan yapıya tamamen ters. Yani, halen yürürlükte bulunan Tebliğ ile verilen cevap arasında büyük bir çelişki var.

  SGK'NIN TALEBİ
  SGK da talebinde, Tebliğ kapsamında tevkifat yapmakla sorumlu kurum ve kuruluşlar arasında yer aldığını ve sigortalılarının sağlık ödemelerini yaptığı KDV mükellefi olan sağlık hizmeti sunucularından aldığı hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV'den tevkifat yapılmasının gündeme geldiğini belirtiyor.
  Ancak sağlık hizmet sunucularına ödemelerin, Kurumun aktüeryal dengeleri ve menfaati de dikkate alınarak 75-90 gün aralığında gerçekleştirildiği, ödeme tarihleri dikkate alındığında, tevkif edilen ve süresinde beyan edilen KDV'nin zamanında ödenmemesinden dolayı Kurumun yükümlülüğünün söz konusu olacağı belirtilerek, Kurumun KDV mükellefi olan sağlık hizmet sunucularından aldığı hizmetin bedeli üzerinden hesaplanan KDV'den tavkifat yapılmaması ve Tebliğin (3.2.13.) bölümü kapsamı dışında tutulması talebinde bulunuyor.

  MALİYE 'KAPSAM DIŞINDASINIZ' DİYOR
  SGK'nın başvurusu üzerine Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 14.06.2012 tarih ve 063724 sayılı yazısıyla SGK'ya cevap veriyor. Verilen cevapta, Tebliğ ile ortaya çıkan gelişmeler kısaca özetlendikten sonra son paragrafta şu ifadeye yer veriliyor:
  'Buna göre, hizmet sunucuları tarafından sigortalılara verilen sağlık hizmeti nedeniyle Kurumunuza düzenlenen faturalarda Kurumunuzun KDV tevkifatı yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.'

  KURGU BAŞTAN YANLIŞTI
  Öncelikle SGK'nın talebini haklı ve yerinde bulduğumuzu belirtmek isteriz. Diğer taraftan, SGK'ya sağlık hizmeti veren sunucuların (özel sağlık kurumları), kestikleri faturalarda uygulanan KDV oranı yüzde 8 iken, bu kuruluşların yüklendikleri KDV yüzde 18. Yani, sağlık kuruluşları KDV dolayısıyla zaten bir finansman yüküne katlanıyorlar.
  Hal böyleyken bir de yapılacak ödemeler üzerinden 5/10 tevkifat yapılması, bu kuruluşlara yapılacak ödemeler üzerinden yüzde 4 oranında bir kesinti anlamına geliyordu. Özetle düzenleme, sağlık hizmeti sunucularının SGK'ya verdikleri sağlık hizmetleri açısından olayın en başından yanlış kurgulanmıştı.

  ASIL TERSLİK NEREDE?
  Olayın kurgulanmasındaki hatayı yukarıda kısaca anlattık. Üzerinde durmak istediğimiz asıl yanlışlık, Tebliğ ile getirilen uygulamanın bir idari yazı ile kaldırılmak istenmesi.
  SGK'nın talebinin haklı olduğu, uygulamanın sağlık hizmeti sunucuları açısından finansman sorunu ortaya çıkaracağı anlaşıldığına göre, yapılan yanlıştan dönme şekli bu olmamalıydı.
  İki satırlık bir tebliğ çıkartılarak 117 Seri No.lu KDV Tebliğin ilgili bölümüne 'özel sağlık kuruluşları tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan sağlık hizmeti teslimleri hariç' şeklinde bir parantez içi hüküm eklenmesi ve yapılan bu değişikliğin 1 Mayıs 2012 tarihinden geçerli olacağının belirtilmesi, sorunun doğru çözümü olabilirdi.

  Metin TAŞ-Sezgin ÖZCAN (Akşam Gazetesi)
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Asgari Ücret Desteği İle İlgili Duyuru
  Konu Sahibi ksimkesyan Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 08.Şubat.2016, 10:28
 2. Dershane Mükellefi Olan Var mı? ( Harçlarla İlgili )
  Konu Sahibi Maliyeci55 Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 13.Ekim.2015, 14:21
 3. Sistem Kesintisi İle İlgili Duyuru
  Konu Sahibi ebru şener Forum Güncel Konular - Haberler
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 27.Eylül.2012, 17:45
 4. SGK 4/B (Bağ-kur) İle İlgili Önemli Duyuru
  Konu Sahibi ferhat Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 27.Mart.2009, 09:17
 5. Şubelere ait Muhtasar Beyanı ile İlgili Duyuru
  Konu Sahibi Ogün Güneş Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 14.Ocak.2008, 10:31

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36