kooperatife yeni giren bir ortaktan tahsil edilecek giriş ücretinden kdv kesilir mi?
aidatlara ilişkin 22 sıra nolu kdv genel tebliği vardı yanılmıyorsam, bu tebliğ giriş ücretleri için de uygulanır mı? yoksa bu konuda başka bir düzenleme var mıdır?