kamu işçi maaş

Like Tree1Beğeni
 • 1 Post By acemismmm

Konu: İkinci El Ve Sıfır Binek Otomobillerin Alış Ve Satış Teslimlerinde Kdv Oranı

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ocak.2010
  Mesajlar
  270

  İkinci El Ve Sıfır Binek Otomobillerin Alış Ve Satış Teslimlerinde Kdv Oranı

  Tıklayınız.link vermek forum kurallarına aykırıdır

  İKİNCİ EL VE SIFIR BİNEK OTOMOBİLLERİN ALIŞ VE SATIŞ TESLİMLERİNDE KDV ORANI
  GİRİŞ.
  Galericiler,işletmeler,tüketiciler vb. araç alış ve satışında KDV.konusunda tereddüt etmektedir.
  Bizde bu sorulara cevap niteliğinde merak konusu olan bu durumu mevzuatı tarayarak MALİYE BAKANLIĞI’NIN vermiş olduğu özelgeler,tebliğ ve genelgelere dayanarak en çok merak edilen soruların cevapların bu yazımızın konusu yaptık.
  2013 RAKAMLARI VE 2014 BEKLENTİLERİ.
  TÜRKİYE sıfır araç üretiminin; tüketici ekonomiye olan güvenin azalması, döviz kurlarının yükselmesi,ÖTV’nin artmasıyla birlikte sıfır araç fiyatlarının yükseleceği, iç pazarın 2013 yılında yaklaşık 850 bin adet olduğu bu oranın 2014′te % 10 azalarak 700 bin seviyelerine gerileyeceğini tahmin edilmektedir.
  Maliye Bakanlığının verilerine göre 2013 yılında satılan her 100 araçtan yaklaşık 79′unun yani % 79’unun ithal olduğu bununda cari açığın artmasına neden olduğu ifade edildi.ÖTV ,hükümet tarafından ;ithalatı azaltarak bu bağlı olarak cari açığı azaltmak için bir bariyer olarak kullanıldı.
  Bu ve buna benzer sebepler nedeniyle 2014 yılı 2.el araç alım ve satım yılı olacağa benziyor.2014 yılı ocak ayından itibaren2,el araç alış ve satışında yaklaşık 1,000 TL. İle 3,500 TL. arasında bir artışın olması beklenmektedir.Zaten hafta sonları 2.el araç pazarlarına giden tüketici bu fiyat aralığında artışların olduğunu görmüşlerdir.Yinede bu fiyat artışlarına rağmen sıfır araç alımı değil temiz ve ucuz 2.el araç satışlarında geçen yıla göre bir kıpırdanma başlamıştır.ÖTV artışı nedeniyle;Bit pazarına ( 2.el pazarına ) nur yağacak.
  Uyarı olarak 2.el araç almadan önce ekspertiz raporu olan ve alınan markaya göre güvendiğiniz serviste muayene ettirin sonra pişman olmayın.
  BİNEK OTOMOBİLLERİN TESLİMİNDE UYGULANACAK KDV ORANI.
  1. -OTOMOBİL KİRALA ŞİRKETLERİ (RENT A CAR ), SÜRÜCÜ KURSLARI ve TAKSİ İŞLETMELERİNDE ARAÇ SATIŞLARINDA KDV ORANI.
  Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak 30.12.2007 tarih ve 26472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname ile mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları belirlenmiş, Kararname eki I sayılı Listenin 9 uncu sırasında TGTC 87.03 pozisyonundaki kullanılmış binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıt teslimlerinde % 1, Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin tesliminde ise % 18 vergi oranı uygulanacağı açıklanmıştır.
  Söz konusu Kararnamenin 1 inci maddesinin 5 inci fıkrasında (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında yer alan “kullanılmış” deyiminin ise 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade edeceği belirtilmiştir.
  Öte yandan, Kanunun 30/b maddesi faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması ( rent a car-otomobil kirala şirketleri ) veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların ( sürücü kursları,taksi işletmeleri ) bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır
  2008/13426 sayılı Kararname ile yapılan değişiklikle;
  Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (b) bendine göre binek otomobillerin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak rent a car-otomobil kirala şirketleri ) veya çeşitli şekillerde işletmek üzere ( sürücü kursları,taksi işletmeleri ) iktisap ettikleri ve 31/12/2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde bu teslimde % 1 katma değer vergisi oranı uygulanır.
  Bu indirimli KDV den yararlanma hakkı olan ( rent a car-otomobil kirala şirketleri, sürücü kursları,taksi işletmeleri)
  31/12/2007 tarihi itibariyle işletmenin aktifinde ve envantere kayıtlı olması ve alış tarihinden itibaren 2 yılın geçmiş olması halinde yapılan araç satışlarında KDV.% 1
  31/12/2007 tarihinden önce işletmenin aktifine alınması ve alış tarihinden itibaren 2 yıl geçmeden yapılan araç satışlarında KDV % 18
  31/12/2007 tarihten sonra işletmeye alınan ve bu tarihten itibaren satılan araçlarda KDV % 18
  İndirimli KDV den yararlanmak isteyen rent a car-otomobil kirala şirketleri, sürücü kursları,taksi işletmeleri aldıkları araçları;
  1.31/12/2007 tarihi itibariyle işletmenin aktifinde ve envantere kayıtlı olması
  2.Alış tarihinden itibaren 2 yılın geçmiş olması
  Bu iki şartın aynı anda birlikte gerçekleşmesi gerekir ki araç satışı % 18 KDV’ye tabi olsun.
  2.BİNEK OTOMOBİLLERİN İLK ALIŞINDA YÜKLENİLEN KDV’NİN İNDİRİMİ.
  KDV kanunun 30/b maddesi göre otomobil kirala şirketleri (rent a car ), sürücü kursları ve taksi işletmeleri bu amaçla aldıkları araçların KDV’lerini indirim yapabilirler.Bu işleri yapan işletmelere alınan ancak bu işletmelerin amaçları dışında kullanılan mesela, idari amaçlarda kullanılmak için alınan araçların KDV’leri indirim konusu yapılamaz.
  Otomobil kirala şirketleri (rent a car ), sürücü kursları ve taksi işletmeleri dışındaki işletmelerin işletmelerine almış oldukları binek araçların KDV’leri indirim konusu yapılamaz bunlar vergi kanunları çerçevesinde gider veya maliyet olarak dikkate alınır.
  3.İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞI VE BAŞKALARINA AİT ARAÇLARIN SATIŞINA ARACILIK ETME DURUMUNDA KDV ORANI
  Maliye Bakanlığı 10/01/2008 tarihli B.07.1.GİB.0.0155/5528 sayılı özelgesi.
  1- Başkasına ait binek otomobillerinin satışına aracılık edilmesi halinde tarafınızca bir teslim yapılmamakta teslim satıcı ile alıcı arasında gerçekleşmektedir. Bu işlemde satıcının mükellef olmaması halinde katma değer vergisi uygulanmayacaktır.
  Satıcının mükellef olması ve binek otomobilin alımında ödenen katma değer vergisini indirme hakkının bulunması halinde bu teslimde % 18 katma değer vergisi uygulanacak ve satıcı tarafından beyan edilecektir.
  Satıcının mükellef olması ve binek otomobilin alımında ödenen katma değer vergisini indirme hakkının bulunmaması halinde satışta % 1 katma değer vergisi uygulanacak ve satıcı tarafından beyan edilecektir.
  Her iki halde de firmanızca satışa aracılık nedeniyle komisyon vb adı altında sağlanan gelirler % 18 katma değer vergisine tabi olacak ve aracılık bedeli üzerinden hesaplanacak bu tutar firmanızca beyan edilecektir.
  2- Firmanızca kullanılmış binek otomobillerinin satmak üzere satın alınması halinde, alış sırasında satıcının durumuna bağlı olarak % 1 veya % 18 katma değer vergisi hesaplanacak, satıcı mükellef değilse alış katma değer vergisine tabi olmayacaktır. Alışta katma değer vergisi ödenmişse indirim konusu yapılmayacak gider veya maliyet hesaplarına alınacaktır.
  Bu araçların satışında ise alış sırasındaki katma değer vergisinin durumuna bakılmaksızın % 1 katma değer vergisi uygulanacak ve firmanız tarafından beyan edilecektir.Açıklaması yapılmıştır.
  Şahısların birbirlerinden yaptıkları ikinci el araç alım satımında KDV yoktur.
  4. İCRA ARACILIĞI İLE YANDAN CAMLI ÇİFT SIRA KOLTUKLU KAMYONETİN YAPILAN SATIŞINDA UYGULANACAK KDV ORANI
  Bartın Defterdarlığı 05/05/2010 tarihli B.07.4.DEF.0.74.10.00-015-1 sayılı özelgesi.
  …plakalı Opel Marka 2007 model Combo 1,3 CDTI Yandan Camlı Çift Sıra Koltuklu kamyonetin tesliminde uygulanacak katma değer vergisi oranının bildirilmesi istenilmektedir.
  Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, 1/3-d maddesine göre, müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar KDV ye tabidir.
  KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.
  Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listenin 9 uncu sırasına göre, Türk Gümrük Tarife
  Cetvelinin 87.03 tarife pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan kullanılmış olanların teslimi %1 oranında KDV ye tabidir. Bu sırada yer alan “kullanılmış” deyimi 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade etmektedir.
  87.03 tarife pozisyonunda yer alan eşyaların tanımına ilişkin olarak, 27/7/2005 tarih ve 25888 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) ve 6/2/2010 tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) ile açıklamalar yapılmıştır.
  Buna göre;
  1. 1+1, 1+3, 1+4 veya 1+7 koltuklu şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, aracın iç kısmının her tarafında, araçların yolcu bölümlerinde yer alan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (Örn. yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler), iki yan panel boyunca arka camları bulunan (en arkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın); şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunmayan kapalı kasa motorlu taşıtlar 87.03 tarife pozisyonunda yer almaktadır.
  2. 87.03 tarife pozisyonunda tanımlanan binek otomobiller ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) hem insan hem eşya taşıyabilen motorlu araçlar gibi “çok amaçlı araçları” kapsamaktadır.
  3. Kamyonet türü araçlar genellikle birden fazla koltuk sırasına sahiptirler ve biri insan taşınmasına mahsus kapalı bir kabin ve eşya taşınmasına mahsus açık veya kapalı bir alan olmak üzere iki ayrı alandan meydana gelirler. Bununla birlikte, bu tür araçların ikiden fazla aksı olması veya eşya taşımaya mahsus alandaki azami dahili taban uzunluğunun aracın dingiller arası mesafesinin % 50 sinden fazla olması halinde, bu araçlar 87.03 pozisyonunda sınıflandırılmazlar.
  4. Birden fazla koltuk sırasına sahip olan panelvan türü araçlar 87.03 pozisyonu Armonize Sistem İzahnamesinde verilen göstergeleri karşılamalıdır. Ancak, arka kısımda güvenlik teçhizatı ve koltukların yerleştirilmesi için sabit tutturma noktaları ve bağlantı elemanlarının bulunmadığı birden fazla koltuk sırasına sahip olan panelvan türü araçlar, yolcu alanı ile yük alanı arasında sabit bir panel veya bariyer ya da yan panellerde pencereleri bulunsun veya bulunmasın 87.03 pozisyonunda sınıflandırılmazlar.
  Bununla beraber, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listenin 9 uncu sırasında KDV Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen KDV yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde % 18 oranında KDV uygulanacağı belirtilmiştir.
  Diğer taraftan, 2008/13426sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 2 nci maddesinde; KDV Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen KDV yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31/12/2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde, bu teslimde % 1 oranında KDV uygulanacağı ifade edilmiştir.
  Satışı yapılacak aracın durumunun, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde Müdürlüğünüzce tespit edilmesinden sonra;
  1. Aracın 87.03 tarife pozisyonunda yer alan binek otomobili niteliğine haiz olması durumunda 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listenin 9 uncu sırasına istinaden söz konusu aracın satışı %1 oranında KDV ye tabi olacaktır.
  Araç sahibinin KDV Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklendiği KDV yi indirim hakkı bulunması halinde (araç kiralama, taksi işletmesi gibi) bu aracın satışında KDV oranı %18 olarak uygulanacaktır. Ancak, binek otomobillerinin alımında yüklendiği KDV yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin 31/12/2007 tarihi itibariyle aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslimi % 1 oranında KDV ye tabi tutulacaktır.
  2. Söz konusu aracın 87.03 tarife pozisyonunda yer almaması durumunda ise %18 oranında KDV uygulanacaktır.
  5.HACİZLİ BİNEK ARAÇLARIN SATIŞINDA UYGULANACAK KDV ORANI
  Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, 1/3-d maddesine göre müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar KDV’ye tabidir.
  KDV oranları, aynı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.
  Buna göre,
  1. Hacizli binek araçların satışında 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki I sayılı listenin 9 uncu sırası kapsamında %1 oranında KDV uygulanacaktır.
  2. Araç sahibinin KDV Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklendiği KDV ‘yi indirim hakkı bulunması halinde (araç kiralama, taksi işletmesi vb.) bu aracın satışında % 18 KDV oranı uygulanacaktır.
  Ancak, binek otomobillerinin alımında yüklendiği KDV’yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin 31/12/2007 tarihi itibariyle aktifinde veya envanterinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslimi % 1 oranında KDV’ye tabi tutulacaktır.
  6.HURDAYA AYRILAN ARAÇLARIN SATIŞINDA KDV ORANI
  Özel ve Tüzel kişi şirketlerinin işlerinde kullanılan ve ekonomik ömrünü dolduran ve kullanılamaz hale gelen, trafik müdürlüğünden de “hurdaya ayrılmıştır” şerhi konulan binek araçlar,kamyon, treyler ve yarı römork türü taşıt araçlarının satışının katma değer vergisine (KDV) tabi olup olmadığı ve KDV oranını kaç olduğu hususunda tereddüdlerin olduğu uygulamada karşımıza çıkmaktadır.
  Bu husus için;
  KDV Kanununun; 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.
  Ancak, Kanunun 17/4-g maddesi ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi KDV den istisna tutulmuştur.
  Konuya ilişkin olarak yayımlanan 86 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin B bölümünde hurda kavramının, her türlü maden, plastik, kağıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, kağıt ve camkarakterli her türlü ham, yarı mamul ve mamul maddeyi ifade ettiği açıklanmıştır.
  Buna göre; ilgili trafik müdürlüğünden “hurdaya ayrılmıştır” şerhi konulan anılan araçların aynen veya onarılmak suretiyle üretim amacına uygun olarak kullanılamayacak halde olması durumunda bunların teslimi KDV Kanununun 17/4-g maddesine göre vergiden istisna tutulacaktır. Ancak, söz konusu binek araçların,kamyon ve çekicinin kullanılabilir halde olduğunun tespiti halinde, satış işlemine %18 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.
  Sonuç olarak hurdaya ayrılan araçların satışı KDV’ye tabi değildir.Ancak hurdaya ayrılan araçların kullanılabilir oldukları sonradan anlaşılırsa bu satışlardan % 18 KDV kesintisi yapılmalıdır
  7.BANKALARDAN SATIN ALINAN ARAÇLARA AİT KDV ORANI
  GİDER VERGİLERİ KANUNU AÇISINDAN;
  6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinde, banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paraların banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla, Bankanın ihalede araç satışı karşılığı almış olduğu para BSMV ye tabidir.
  KDV.KANUNU AÇISINDAN;
  KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olacağı hükme bağlanmış; 17/4-e maddesinde ise banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemlerin KDV den istisna olduğu belirtilmiştir.
  Burada banka kullandırmış olduğu kredi karşılığı aracı satıyor ve araç sahibine kredi olarak vermiş olduğu parayı geri alıyor.Bir şirket veya gerçek kişi işletme sahibi bankadan işi için kredi kullandığında bu krediden KDV tahsilatı yapılmadığı mantığıyla olaya bakmak gerekir.Kullanılan krediden banka KDV değil BSMV (banka ve sigorta muameleleri vergisi ) alıyor.
  Buna göre, Bankanın ihalede araç satışı BSMV ye tabi olup, ihale bedeli olan tutar içerisinde alıcı adına indirime konu edilebilecek herhangi bir KDV tutarı bulunmamaktadır.
  CENGİZ TÜRK
  SMMM-SPK LİSANSLI BAĞIMSIZ
  link vermek yasaktır
  Konu nguroy tarafından (17.Şubat.2014 Saat 11:47 ) değiştirilmiştir.
  prisoner bunu beğendi.


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Galeride İkinci El Araç Alış Satışında Kdv
  Konu Sahibi stajerzhr Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 13.Nisan.2016, 17:06
 2. Kullanılmış Binek Otomobillerin Tesliminde KDV Uygulaması
  Konu Sahibi manasse Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 20.Ağustos.2010, 10:40
 3. İkinci El Binek Otomobil Satışında KDV Var mı?
  Konu Sahibi T U R K O Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 28.Nisan.2009, 11:16
 4. Cevap: 1
  Son Mesaj : 24.Mayıs.2008, 16:59
 5. Şirketin Pazarlama bölümüne aldığı binek otomobillerin KDV Durumu
  Konu Sahibi sweet Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 18.Ocak.2008, 09:31

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36