osgb fırması olarak iş güv.uzm. işyeri hek.ve diğer sağ.personeli olarak paket halinde müşterilerimize hizmet vermekteyiz.
1) II satılı Liste İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri %8 kdv tabi
2)OSGB'lerden alınacak iş sağlık ve iş güvenli hizmetlerinde, bu hizmetler (9/10) oranında tevkifata tabimidir?
3)hizmeti bütün olarak verdiğimiz için Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, % 18 oranında kdv uygulayacağız saygılar