Hem Teknoloji Geliştirme Bölgesi içinde hem de bunun dışında hizmet veren yazılım firmasının ortak giderlerinin kdvsini dağıtırken nasıl bir dağıtım anahtarı kullanabiliriz. Bu Bölgedeki projelere ait satışlar kısmi istisna kapsamında olduğundan dolayı alışta yüklenilen kdvyi de maliye ya da gidere atmam gerekir.nasıl bir yol izleyebiliriz ?