kamu işçi maaş

Konu: Yurtdışına Satılan Hizmet

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2006
  Mesajlar
  2

  Yurtdışına Satılan Hizmet

  Türkiye'de bir web sitesinde yayınlanmak uzere Alman Bir reklam ajansina REKLAM ALANI SATTIK.

  Faturasını NISAN ayinda "Hizmet Turkiye'de verildigi icin" KDV ekleyerek duzenledik.

  Ancak Alman musteri KDV'yi kabul etmiyor. Faturayi KDV'si olmadan yeniden duzenleyin diyor.

  1- Faturanin asil kopyasi Almanya'da. Bunu iptal etmek olasi midir? Kopyanın gelip gelemeyecegi konusunda ise net bir bilgi yok

  2- Almanlar KDV'yi bize odemezlerse, bizim odeyecegimiz KDV ile ilgili ne yapmamiz gerekiyor?

  3- KDV'siz olarak yeni bir Fatura duzenlememiz mumkun mudur?

  Not : Konu başlığı (TB) tarafından Forum Kurallarına göre düzeltilmiştir.


 2. #2
  turk_bey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  turk_bey Guest

  !!!

  Burada önemli olan hizmet değil teslimdir sizin yaptığınız işlem yurtdışı teslimi olduğundan düzenleyeceğiniz fatura kdv'siz olacaktır.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  306

  Yurtdışına Satılan Hizmet

  Sn.kbulamaci,

  Bilindiği gibi KDV Kanunu Madde 6, Madde 12, KDV 26 Nolu Genel Tebliğinde hizmet ihracının ve istisnaların sınırları belirlenmişitir. Bir hizmetin ihracat şartlarını taşıması için;
  a) Hizmet Türkiye sınırları dışındaki bir müşteriye sağlanmalıdır.
  b) Fatura yurtdışındaki müşteri adına düzenlenmiş olmalıdır.
  c) Hizmet bedeli döviz olarak yurda getirilmiş olmalıdır.
  d) Hizmetten yurtdışında faydalanılıyor olmalıdır.

  Sizin örneğinizde hizmetten Türkiye' de yararlanıldığı belirtilmiş olduğundan yaptığınız işlem yani KDV' li fatura doğrudur. Bunun bir şekilde karşıya izahı gerekmektedir.

  Son olarak şunu da ilave etmek istiyorum; Ülkeler arasında bazen karşılıklı vergi antlaşmaları düzenlenebiliyor. Örneğin bu konuda Türkiye ile ABD arasında bir antlaşma olduğunu hatırlıyorum. Bu tür karşılıklı akdedilmiş anlaşma (Almanya-Türkiye arasında) varmı bir araştırmak lazım. Ben bu konuda bir sonuca ulaşırsam size bunu ileteceğim. Almanya ile servet üzerinden alınan vergiler için 16.04.85 tarihinde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Akti' nin var olduğunu biliyorum. (09.07.86 tarih ve 19159 nolu Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)
  Saygılarımla,<br /><br />Demirkale

 4. #4
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.411

  Yurtdışına Satılan Hizmet

  Slm
  Sanırım siz hizmet sattınız.
  Öyle ise durum değişiktir. Bu hizmetten yurt dışında mı yararlanılıyor yoksa yurt içinde mi önemli olan bu konuya açıklık getirmektir.
  Bunun hizmet ihracı olduğuna karar versek bile.Hizmet ihracında KDV vardır . Ancak karınıza isabet eden kısım KDV den istisnadır. Bu hizmeti vermek için yüklenmiş olduğunuz vergi tutarı tahakkuk ettirilmelidir.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  347

  Yurtdışına Satılan Hizmet

  Benim biraz kafam karıştı; hizmet ihracında kdv hesaplanıyor mu hesaplanmıyor mu ? Bu konuda düzenlenme hangi tebliğ dedir? Teşekkür ederim.
  er zaman sevgi ve saygı ile;

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Nisan.2006
  Mesajlar
  71

  Yurtdışına Satılan Hizmet

  26 ve 30 nolu KDVGT bakınız..ayrıca yukarıda vergi anlaşmalarından bahsedilmiş ki vergi anlaşmalaarı KDV için sözkonusu degildir..

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  306

  Yurtdışına Satılan Hizmet

  T.C
  ADANA VALİLİĞİ
  İL DEFTERDARLIĞI
  Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü

  SAYI : B.07.4.DEF.0.01.12/ 2003-2033/2004-2650 01.12.2004
  KONU : Uluslararası anlaşmalar gereği
  KDV,K.V.,G.V.,Resim,Harç istisnası.
  KDV-2004/1 KDV İç Genelgesi.


  İLGİ : a) Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’ne hitaben düzenlenen ……….. ve
  …………… tarihli dilekçeleriniz.
  b) Defterdarlığımıza hitaben düzenlenen ………… tarihli dilekçeniz.

  İlgi dilekçelerinizde özetle; şirketinizin ……………………………..Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün …………….. vergi numarasında kayıtlı mükellef olduğu, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nün en son yayımladığı 24.09.2004 gün ve 2004/1 sıra nolu KDV Kanunu İç Genelgesine bağlı, (B).KDV İstisnasından Yararlanacak Özel Amerikan Firmaları ve Kuruluşları başlıklı Listede, şirketinizin de gösterildiği, şirketinizin 6426 sayılı Kanunla onaylanmış bulunan Vergi Muafiyetleri Anlaşması, ABD Hükümeti ile T.C. Hükümeti arasında kabul edilen 23.06.1954 tarih ve 630 sayılı ikili anlaşma ile 22.04.1992 tarih ve 92/2958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Vergi Muafiyetleri Anlaşması uyarınca vergi, resim, harç, özellikler kurumlar, gelir ve katma değer vergilerinden muaf olup olmadığı hususunda bilgi istenilmektedir.

  Konu ile ilgili olarak Bakanlığımızdan alınan 19.11.2004 tarih ve B.07.0.GEL.0.87/8700-28-6-054484 sayılı yazıda;

  “Bilindiği üzere, Anayasanın 90’ıncı maddesinin son fıkrası hükmüne göre, usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşmalar kanun hükmündedir. Müşterek savunma maksadıyla ABD tarafından veya onun adına Türkiye’de yapılacak masraflara vergi sirayet ettirilmemesi hakkındaki 23 Haziran 1954 tarihli “Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Vergi Muafiyetleri Anlaşması” ve bu Anlaşmanın kapsam ve uygulama usullerini açıklayan eki 2 Temmuz 1954 tarih ve 6426 sayılı Kanunla tasdik edilmiştir. Bu itibarla, söz konusu Anlaşma Anayasa’nın yukarıda değinilen hükmü uyarınca milletlerarası anlaşma statüsündedir.

  Söz konusu Anlaşmanın vergi muafiyetine ilişkin hükümlerinin uygulanabilmesi için harcamanın;

  -Kuzey Atlantik Anlaşması gereğince üstlenilen sorumluluklar çerçevesinde,
  -Müşterek savunma için,
  -Amerika Birleşik Devletleri veya onun adına,
  yapılması gerekmektedir.

  Yukarıda sözü edilen ve 6426 sayılı Kanunla onaylanan Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Vergi Muafiyetleri Anlaşması;
  “1.Türkiye Hükümeti tarafından, aşağıda ikinci ve üçüncü fıkralarda tadat olunan Türk vergi, munzam vergi, resim, harç ve ücretlerden muafiyet sağlanacaktır. Bu vergi muafiyeti, Amerika Birleşik Devletlerinin herhangi bir dış yardım programı gereğince yapacağı masraflar da dahil olmak üzere, müşterek savunma gayreti uğrunda eşya, tesisat ve hizmetler için Amerika Birleşik Devletleri tarafından veya onun namına Türkiye’de yapılan bütün masraflara tatbik edilecektir.

  2.Amerika Birleşik Devletleri tarafından veya onun namına yapılan ve yukarıdaki 1’inci fıkrada mevzubahis edilen masraflara aşağıdaki Türk vergi ve resimleri sirayet ettirilmeyecektir.  (d) Harçlar ve damga resmi,


  3.Amerika Birleşik Devletleri tarafından veya onun namına yapılan ve yukarıda 1’inci fıkrada zikrolunan masraflara Amerika Birleşik Devletleri tabiiyetindeki şirket ve şahıslardan veya bunlar tarafından istihdam olunan Amerika Birleşik Devletleri tabiiyetindeki fertlerden alınan gelir ve kurumlar vergileri de sirayet ettirilmeyecektir.  5.Muafiyet, Amerika Birleşik Devletleri tarafından finanse edilen mukaveleler dolayısıyla, müteahhitler veya bunlara karşı taahhüde girişmiş ikinci müteahhitler tarafından yapılan masraflar ile ilgili olarak, yukarıda 2’nci ve 3’üncü fıkralarda tadat olunan, eğer mevcut ise, vergi, munzam vergi, resim, harç ve ücretlere de şamil olacaktır.”

  hükümlerini taşımaktadır.

  Ayrıca, anılan Anlaşma Ekinin 5’inci maddesinde de, “Münderecatında münhasıran bu Anlaşmanın şümulüne giren müşterek savunma maksatlariyle yapılan masraflarla ilgili bulunduğu tasrih edilmek şartiyle, Türkiye’de veya hariçte tanzim edilmiş olan evrak, senetler ve ilanlar damga vergisinden müstesna olacaktır.” hükmü yer almaktadır.

  Öte yandan, söz konusu Anlaşmanın gelir ve kurumlar vergisi muafiyetine ilişkin hükümleri 3, 4 ve 5’inci maddelerinde yer almakla birlikte, bu maddelerin uygulama usul ve esasları ise Anlaşma Ekinin 15 nolu bendinde açıklanmıştır. Bahsedilen bu hükümlerde de vergi muafiyeti uygulanması, harcamanın Amerika Birleşik Devletleri veya onun adına yapılması şartına bağlanmıştır.

  Yukarıda değinilen Anlaşma Hükümleri çerçevesinde, ABD tabiiyetli …………………………….’ın, Muhabere ve Bakım İşleri Sözleşmesi kapsamında ve bu sözleşmede belirtilen 1 Temmuz 2004-30 Eylül 2010 yılları arasında; İncirlik Hava Üssü, Ankara, Adana, İzmir, Konya, Eskişehir ve Yumurtalık’ta, imzalanan sözleşme gereğince yapılacak ödemelerin ABD tarafından karşılandığı takdirde gelir vergisi, kurumlar vergisi, damga resmi ve harç muafiyetlerinden yararlanması mümkün olacaktır.

  Bu çerçevede, adı geçen şirketin Anlaşma hükümlerine göre harç ve damga vergisi istisnasından yararlanabilmesi için, söz konusu masrafların anılan Anlaşmanın 1’inci maddesi kapsamında olması, konuya ilişkin olarak ihalenin şirketinize yüklendiğinin kesinleşmesi ve damga  vergisi ile harç icabettiren işlemlere ilişkin belgelerin üzerine, bu belgelerin müşterek savunma masraflarıyla ilgili olup olmadığı tahkik edildikten sonra Atlantik Anlaşması Heyetince “Bu muamele 23 Haziran 1954 tarihli Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında vergi muafiyetleri anlaşması şümulüne giren müşterek savunma masrafları ile ilgili olup, harç ve damga vergisinden muaftır.” şerhinin verilmesi gerekmektedir.” denilmiştir.

  Diğer taraftan, 22.4.1992 tarih ve 92/2958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yukarıda bahsedilen Anlaşmanın 2’nci maddesi kapsamına KDV de dahil edilmiştir. 6426 sayılı Kanun çerçevesinde uygulanacak KDV istisnasına ilişkin usul ve esaslar; Bakanlığımızca K.D.V. Kanunu İç Genelgesi Sıra No:2004/1 ile düzenleme yapılarak şirketiniz ismi KDV istisnasından yararlanacak özel Amerikan firmaları ve kuruluşları listesinde yer almaktadır. Bu nedenle şirketinizin 6426 sayılı Kanun çerçevesinde yapacağı alımlara KDV istisnası uygulanması gerekir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  Saygılarımla,<br /><br />Demirkale

 8. #8
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.411

  Yurtdışına Satılan Hizmet

  Günaydın,
  Eğer olay hizmet ihracı ise kısmi istisna söz konusudur. Siz en iyisi bağlı olduğunuz vergi dairesinden yazılı görüş alınız olay karmaşık.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2006
  Mesajlar
  4

  Yurtdışına Satılan Hizmet

  turkiyede bu tip hizmet satan firmalar var.
  ornegin internet adresi aliyorsunuz alim yaptiginiz ulkeyi soruyor.
  ulke turkiye dısında ise KDV hesaplanmıyor.
  sadece turkiye sectiginizde KDV ekleniyor.
  şimdi internet adresi aliyorum.
  bu hizmetten nerede faydalaniyor?
  ayni sey arkadaslarin reklam isi içinde geçerli. reklamı yayınladıgım site sonucta uluslar arası bir yayın yapıyor. reklamı turkiyedeki ziyaretcilerde görüyor, yurt dısından ziyaretcilerde. turkiyeden gelen ziyaretciler reklamı gordugunde yurt içinde faydalanıldığından kdv ödemek zorundayım. aynı reklama bir kısıtlama getirsem (teknik olarak mumkun) yurt içinden gelen ziyaretçilere gösterme desem bu sefer KDV ödemeyecekmiyim?

  çok ilginç bir durum.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Haziran.2006
  Mesajlar
  37

  Yurtdışına Satılan Hizmet

  Bu durumda saniyorum reklamların gösterildiği internet sitesinin sunucusunun nerede olduğuna bakılır?

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Satılan Hizmet Maliyeti
  Konu Sahibi muku82 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 11.Ekim.2017, 15:37
 2. Yurtdışına Satılan Makinede Arızalanan Parçayı Geri Getirmek
  Konu Sahibi keremcem Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 07.Ekim.2016, 04:57
 3. Yurtdışına Satılan Ürün
  Konu Sahibi Day-Dream Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 13.Mart.2013, 10:09
 4. Yurtdışına Satılan Hizmette Kdv Olur mu?
  Konu Sahibi MERCANFIKRI Forum KDV
  Cevap: 21
  Son Mesaj : 14.Mart.2009, 09:56
 5. Satılan Hizmet Maliyeti
  Konu Sahibi El Pln Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 03.Ağustos.2005, 17:28

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36