Sn. ismailyk,

Öncelikle sorunuzun ikinci kısımdan başlayacağım. DİİB ile ithal ettiğiniz malı, bir katna değer katarak belge süresi içinde yurtdışı etmelisiniz. (Belge de süre uzatımı da söz konusudur.) Yani işlendikten sonra ihraç edilmek suretiyle ithal ettiğiniz malı yurtiçine satamaz, satsanızda belgeyi kapatamazsınız.
Gelelim ikinci kısmına; eğer malda şu veya bu nedenle bir bozukluk mevcut ise ve ithal edilen mallarla ilgili belgede belirtilen ihracat taahhüdü yerine getirilemiyorsa yurtiçinden eş değer ürürn alınıp ihraç edilmesi olasıdır.

Ayrıca belgenizin türü de önemli. Yani belge; bedelli veya bedelsizdir. Bedelsiz belge ile yapılan ithalatların belge süresi içinde bir katma değer kazandırarak aynı belge kapsamında ihraç edilme zorunluluğu vardır. Şayet verilen süre içinde mal ihraç edilmez ise ek süre talep edilir. Bu süre 3 aydır.

Her iki belgede belirtilen taahhütler yerine getirilemiyorsa, durumu belirten bir yazı ile Dış Ticaret Müşteşarlığı, İhracat Genel Müdürlüğü'ne müracaat edilerek belgede düzeltme talep edilir.