kamu işçi maaş

Konu: KDV İadesinde Alt Mükelleflerin Sahte Belge Düzenleme

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Aralık.2013
  Mesajlar
  880

  KDV İadesinde Alt Mükelleflerin Sahte Belge Düzenleme

  Yakında ihracat nedeniyle iade isteyeceğiz devamlı olarak bazı hususlarda bilgi almak isterim
  - Mal aldığımız firma hakkında SAHTE BELGE DÜZENLEME TESPİTİ/RAPORU varsa ancak yüklenilen kdv içinde faturası yoksa eğer ödememiz banka yoluyla ise kdv iademiz yapılır mı? yoksa yapılmaz mı? Yapılmazsa nasıl yapılır?
  - Mal aldığımız firma hakkında SAHTE BELGE DÜZENLEME TESPİTİ/RAPORU varsa ve firmanın faturası yüklenilen kdv içinde yer alıyorsa bu durumda eğer ödememiz banka yoluyla ise kdv iademiz yapılır mı? yoksa yapılmaz mı? Yapılmazsa nasıl yapılır?
  - Yüklenilen kdv listesinde yer alan mal aldığımız firmanın mal aldığı firma yani 2. alt mükellef hakkında SAHTE BELGE DÜZENLEME TESPİTİ/RAPORU varsa bu durumda eğer ödememiz banka yoluyla ise kdv iademiz yapılır mı? yoksa yapılmaz mı? Yapılmazsa nasıl yapılır?
  - Mal aldığımız firma hakkında SAHTE BELGE KULLANMA TESPİTİ/RAPORU varsa ve firmanın faturası yüklenilen kdv içinde yer alıyorsa bu durumda eğer ödememiz banka yoluyla ise kdv iademiz yapılır mı? yoksa yapılmaz mı? Yapılmazsa nasıl yapılır?
  Saygılar


 2. #2
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.440
  Sayın serhanserhan

  İşlemlerin Gerçekliğini İspat
  213 sayılı Kanunun 3/B maddesine göre vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esas olup, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her türlü delille ispatlanması mümkündür.
  Düzenledikleri veya kullandıkları belgelerin sahteliğine veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğuna ilişkin inceleme veya idari araştırma aşamasında mükellefe, söz konusu belgelerin gerçekliğine yönelik deliller ileri sürme imkânı verilir. Aynı şekilde kendileri hakkında olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunmamakla birlikte mal veya hizmet satın aldıkları mükellefler hakkında olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunan mükelleflere de bu imkân sağlanır. Söz konusu karşı deliller inceleme veya araştırmaya konu iş, işlem ve belgelerle ilgili olmalı ve bir yazı ile idari makama ibraz edilmelidir. Karşı deliller incelemeye başlanmış olması halinde inceleme elemanına, incelemeye başlanmamışsa ilgili vergi dairesine sunulur.
  Dolayısıyla idare tarafından sahte veya yanıltıcı olduğu yönünde bulgular bulunan bir belgenin gerçek bir işleme dayandığı ve dayandığı işlemi mahiyet ve miktar itibarıyla doğru olarak yansıttığı işlemin tarafları, ilgilileri (iade talep edenler) veya mükellefler tarafından 213 sayılı Kanunun 3'üncü maddesindeki delil serbestisi kapsamında iddia ve ispat olunabilir.
  İleri sürülen karşı delillerin işlemin gerçekliğini göstermesi halinde özel esaslar uygulanmaz. İşlemin tarafları, ilgililer ve mükelleflerin, delillerini bir rapora bağlamak suretiyle ve işlem ve belge ile ilgili olmak koşuluyla ileri sürmeleri gerekir. İşlem ve belgeyle ilgili olmayan iddia ve deliller dikkate alınmaz.
  Bu şekilde ileri sürülen iddia ve deliller, inceleme elemanı veya idare tarafından karşı delillerle çürütülmek suretiyle belgenin sahte veya yanıltıcı olduğu ispatlanabilir. Bu durumda ileri sürülen delillerin ele alınıp raporda veya dayanak bir yazı ile çürütüldüğü karşı delillerle açıklanarak mükellef veya ilgili özel esaslara alınır.
  Sınırlandırıcı olmamak kaydıyla belgenin gerçekliğini ve doğruluğunu ispatta aşağıdaki deliller kullanılabilir:
  a) İşlem bedelinin ödendiğinin belgelendirilmesi.
  Ödeme, iade talebinde bulunan mükellef tarafından ödemeyi tevsik eden belge aslı veya noter onaylı örneği ile tevsik edilebilir.
  Ödemenin 5411 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar vasıtasıyla veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 785 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında düzenlenen çekler ile de tevsiki mümkündür.
  Ayrıca internet bankacılığı yoluyla yapılan ödemelerde, banka dekontu yerine ilgili banka şubesi tarafından onaylı internet çıktıları ya da mükellefler tarafından ödeme yapılan bankalardan alınan onaylı hesap ekstreleri ödemenin tevsikinde kullanılabilir.
  Ödeme, kredi kartı (iade talebinde bulunan kişi veya kuruma ait), tapu devri, kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla (ön ödeme avansı şeklinde kamu kurum ve kuruluşlarının veznesine ödeme gibi) yapılmak suretiyle de tevsik edilebilir.
  Ödemenin PTT yoluyla yapıldığı durumlarda, ödeme sırasında düzenlenecek belge, (satıcının veya adına hareket edenlerin adı-soyadı (tüzel kişilerde unvanı) ile banka hesap numarası ve vergi kimlik numarası doğru olarak yazdırılmak kaydıyla) ödemeyi tevsik eden delil olarak ileri sürülebilir.
  b) Taşıma, yükleme, boşaltma, depolama, ambalajlama, ve benzeri işlemlerin yapıldığına yönelik belgeler, sigorta belgesi, vergi, resim, harç, pay, fon gibi ödemeler yapılmışsa bu ödemelere ait belgeler işlemin gerçekliğinin tevsikinde delil olarak kullanılabilir.

  Yukarıdaki açıklamalara göre;

  Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Raporu Bulunanların İade Talepleri
  İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi

  Haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği konusunda olumsuz rapor bulunanların raporun vergi dairesine intikal ettiği tarih itibarıyla henüz sonuçlandırılmamış iade talepleri dahil, bu tarihten sonraki iade talepleri,
  - Sahte belge düzenleyenler için beş kat,
  - Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyenler için ise dört kat
  teminat karşılığında yerine getirilir.
  Teminat gösterilmemesi halinde iade talepleri, münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. Raporun intikal ettiği tarihten önceki dönemler için alınan teminatlar da dâhil olmak üzere iade için alınan tüm teminatlar vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.

  Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyleYanıltıcı Belge Kullanma Raporu Bulunanlar
  İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi

  Haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanımına ilişkin olumsuz rapor bulunan mükelleflerin, raporun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihe kadar henüz sonuçlandırılmamış iade talepleri dâhil, bu tarihten sonraki iade talepleri;
  - Sahte belge kullanımında dört kat,
  - Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanımında ise üç kat,
  teminat karşılığında, teminat gösterilmemesi halinde münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. Raporun intikal ettiği tarihten önceki dönemler için alınan teminatlar da dâhil olmak üzere iade için alınan tüm teminatlar vergi inceleme raporu ile çözülür.

  Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme veya Kullanma Tespiti Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri
  Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyleYanıltıcı Belge Düzenlediği Konusunda Tespit Bulunanlar
  İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi

  Haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği konusunda tespit bulunan mükelleflerin iade talepleri;
  -Sahte belge düzenleme tespitinde dört kat,
  -Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme tespitinde ise üç kat,
  teminat karşılığında, teminat gösterilmemesi halinde münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. Raporun intikal ettiği tarihten önceki dönemler için alınan teminatlar da dâhil olmak üzere iade için alınan tüm teminatlar vergi inceleme raporu ile çözülür.

  Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyleYanıltıcı Belge Kullandığı Konusunda Tespit Bulunanlar
  İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi

  Haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma tespiti bulunan mükelleflerin iade talepleri, kendilerine yazılı olarak verilen 15 günlük süre içerisinde belgenin gerçekliğini ve doğruluğunu Tebliğin (IV/E/5) bölümündeki açıklamalara göre ispat etmeleri kaydıyla genel esaslara göre yerine getirilir.
  Belgenin gerçekliğini ve doğruluğunu ispat etmemekle birlikte, söz konusu belgelerde yer alan KDV tutarlarını indirim ve iade hesabından çıkaran veya bu kısma sahte belge kullanma tespitlerinde üç kat, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma tespitlerinde iki kat teminat gösteren mükelleflerin geri kalan iade talepleri genel esaslara göre sonuçlandırılır.
  Teminat gösterilmemesi veya bu alışlara isabet eden kısmın indirim ve iade talebinden çıkarılmaması durumunda ise, iade talepleri vergi inceleme raporuna göre yapılır.
  Konu ferhat tarafından (19.Haziran.2017 Saat 11:30 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2017
  Mesajlar
  14
  Alıntı SerhanSerhan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Yakında ihracat nedeniyle iade isteyeceğiz devamlı olarak bazı hususlarda bilgi almak isterim
  - Mal aldığımız firma hakkında SAHTE BELGE DÜZENLEME TESPİTİ/RAPORU varsa ancak yüklenilen kdv içinde faturası yoksa eğer ödememiz banka yoluyla ise kdv iademiz yapılır mı? yoksa yapılmaz mı? Yapılmazsa nasıl yapılır?
  - Mal aldığımız firma hakkında SAHTE BELGE DÜZENLEME TESPİTİ/RAPORU varsa ve firmanın faturası yüklenilen kdv içinde yer alıyorsa bu durumda eğer ödememiz banka yoluyla ise kdv iademiz yapılır mı? yoksa yapılmaz mı? Yapılmazsa nasıl yapılır?
  - Yüklenilen kdv listesinde yer alan mal aldığımız firmanın mal aldığı firma yani 2. alt mükellef hakkında SAHTE BELGE DÜZENLEME TESPİTİ/RAPORU varsa bu durumda eğer ödememiz banka yoluyla ise kdv iademiz yapılır mı? yoksa yapılmaz mı? Yapılmazsa nasıl yapılır?
  - Mal aldığımız firma hakkında SAHTE BELGE KULLANMA TESPİTİ/RAPORU varsa ve firmanın faturası yüklenilen kdv içinde yer alıyorsa bu durumda eğer ödememiz banka yoluyla ise kdv iademiz yapılır mı? yoksa yapılmaz mı? Yapılmazsa nasıl yapılır?
  Saygılar
  1) Yüklenimde bulunmadığı için iade yapılır. İndirimlerden çıkarılması talep edilir. Ödeme tevsiki indirim hakkını sağlamaz.
  2) Yüklenim ve indirimlerden çıkarılması istenir. İade imkanı bulunmaz.
  3) Ödeme tevsiki 2. alt mükellefin düzenleyici olması dolayısı ile geçerlidir. İade yapılır.
  4) 2. alt mükellefin düzenleyici olması ile alt mükellefiniz kullanıcı olduğu durumu aynı kabul edebilirsiz. Ödeme tevsiki geçerlidir. İade yapılır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Sahte Belge Ve Uzlaşma
  Konu Sahibi denizs Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 24.Ocak.2013, 17:04
 2. Sahte belge düzenleme fiili incelemesi gören firmadan alış
  Konu Sahibi Ertann Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 27.Haziran.2012, 09:49
 3. İnşaat Sektöründe Sahte Belge Kullanımı (II)
  Konu Sahibi ferhat Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 09.Mart.2009, 18:17
 4. B Formlarında Sahte Belge Bildirmenin Sonucu
  Konu Sahibi sonercalcı Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 31.Aralık.2008, 17:57
 5. Sahte Belge mi, Belgesiz Kayıt mı
  Konu Sahibi nane Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 01.Eylül.2008, 11:27

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36