Önceden satışı yapılan sehpa, masa, sandalye gibi ürünlerin daha sonra ayak, kol gibi parçalarının satışında uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı nasıl uygulanacaktır. Sürekli karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi olduğundan bu konuyu formda paylaşmak istedim.Hepimizin bildiği gibi KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.31/1/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı BKK eki Kararın 5 inci maddesi ile de bu Karara ekli (1) sayılı cetvelde yer alan malların tesliminde KDV oranı, 30.04.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere % 8 olarak belirlenmiştir.Söz konusu madde uyarınca, mükelleflerin indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergilerin dahil edilmesi mümkün değildir.Ayrıca, sözü edilen Karara ekli (1) sayılı cetvelde Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 94.01, 94.02, 94.03 ve 94.04 tarife pozisyonlarında düzenlenmiş olan bazı mallara yer verilmiş, ancak bunların aksam ve parçaları uygulama kapsamına alınmamıştır.Buna göre, 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (1) sayılı cetvelde yer almaması nedeniyle mobilya aksam ve parçalarının tesliminin genel oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.