kamu işçi maaş

Konu: Fiyat Farkı Faturası Kdv

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2012
  Mesajlar
  311

  Fiyat Farkı Faturası Kdv

  Alışlarımıza ilişkin kestiğimiz iade faturaların ilişkin KDV'yi KDV beyanında diğer işlemler altında "alınan malların iadesi" olarak gösteriyoruz.

  Peki yine alışlarımıza ilişkin kestiğimiz fiyat farklarına ilişkin KDV'yi KDV beyanında nasıl göstermeliyiz? Bunun KDV'deki yeri matraha dahil etmek midir? Gerçi bu alışlarımızın fiyat farkı olduğundan 150 stoklara ters veriyoruz. Bu yüzden matraha dahil etmek doğru değil gibi???


 2. #2
  tancam - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  tancam isimli Üye şimdilik offline konumundadır Üyeliği Durduruldu
  Üyelik tarihi
  Aralık.2016
  Mesajlar
  329
  Satıştan İade, Alıştan İade ve Hizmet, Gider İade İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

  İşletmeler çeşitli nedenlerden dolayı aldıkları veya satışını yaptığı ürün, gider ve hizmetlerin iadesini yapmaktadır. Vergi mükellefleri, dönem sonu işlemleri sırasında VUK ve TTK hükümlerine göre stoklarını doğru biçimde ölçmek, saymak, değerlemek ve kaydetmek yükümlülüğü altındadır. Söz konusu yükümlülüğü uygun biçimde yerine getirmek için kaydi envanter ile fiili envanter sayım sonuçlarının eşit ve tutarlı olması gerekir. Bu makalenin konusu, çeşitli sebeplerle iade işlemi gerçekleşen olayın, doğru bir şekilde mali tablolarla yansıtılması amacıyla, muhasebe kayıtlarının yapılmasını sağlamaktır. Çalışma üç ana başlık altında toplanmıştır: Birinci bölümde satış iadeleri, ikinci bölümde alış iadeleri, üçüncü bölümde hizmet-gider iadeleridir. Konunun daha iyi anlaşılması için sadece muhasebe kayıtları gösterilmiş olup, mevzuat ve teorik bilgiler çalışmaya dâhil edilmemiştir.

  SATIŞTAN İADE MUHASEBE KAYITLARI
  İşletmeler çeşitli nedenlerden dolayı satışını yaptıkları emtiaları alıcılar tarafından iadesi yapılmaktadır. Bu iadelerin;
  üSağlam veya bozuk şekilde iade edilmesi göre,
  üİade geliş tarihinde üzerinden geçici vergi dönemi geçmiş olması (maliyet işlemlerinin yapılması) göre,
  üÖnceki yıllarda satışı yapılıp cari yılda iadesi yapılmış olmasına göre ayrı ayrı değerlenmesi gerekmektedir.

  1.Sağlam Mal Satış İadesi Muhasebe Uygulamaları
  Satış iadesi gelen emtianın sağlam bozulmamış olarak iade edilmesidir. Genellikle gelen iadeler tekrar satılmak üzere reyona konulur.

  1.1. Sağlam Mal Aynı Geçici Vergi Döneminde Satış İadesi Muhasebe Kaydı
  Satışların maliyeti hesaplanmamış olması durumudur.
  ----------------------------------------/-------------------------------------
  610 SATIŞTAN İADELER HS. XXX
  191 İNDİRİLECEK KDV HS XXX
  120 ALICILAR HS. XXX
  ----------------------------------------/-------------------------------------

  1.2. Sağlam Mal Farklı geçici Vergi Döneminde Satış İadesi Muhasebe Kaydı
  1 kayıt
  Satışların maliyeti hesaplanmış olması durumudur.
  ----------------------------------------/-------------------------------------
  610 SATIŞTAN İADELER HS. XXX
  191 İNDİRİLECEK KDV HS XXX
  120 ALICILAR HS. XXX
  ----------------------------------------/-------------------------------------

  2 kayıt
  Satışların maliyeti kaydının düzeltilip ilgili stok hesabının aktife alınmasıdır.
  ----------------------------------------/-------------------------------------
  152 /153 MAMULLER VEYA TİCARİ MAL XXX

  620/621 SATILAN MAMUL/TİCARİ MAL MALİYETİ XXX
  ----------------------------------------/-------------------------------------

  1.3. Sağlam Mal Önceki Yıla Ait Satış İşlemine İlişkin Satış İadesi Muhasebe Kaydı

  Önceki yıla ilişkin iade alınan mal fiili bir iade olmakla beraber, mali tablonun ait olduğu dönemde satılmadığı için muhasebe işlemleri bakımından satış iadesi sayılmaz. Bu tür iadeleri mal alışı olarak; 153 / 120 şeklinde muhasebeleştirmek gerekir.

  ----------------------------------------/-------------------------------------
  153 TİCARİ MALLAR HS. XXX

  191 İNDİRİLECEK KDV HS. XXX

  120 ALICILAR HS XXX
  ----------------------------------------/-------------------------------------
  2.Bozuk Mal (İmha Edilen) Satış İadesi Muhasebe Uygulamaları
  Gelen iadelerin kullanım süreleri geçmiş veya benzeri durumlarda kullanılamaz hale gelip, imhası gereken stoklar indirilecek KDV ‘si 1 nolu katma değer vergisi beyannamesinde ilave edilecek KDV bölüme eklenmesi gerekmektedir.

  2.1.Bozuk Mal Aynı geçici Vergi Döneminde Satış İadesi Muhasebe Kaydı

  İadesi gelen satışların indirim hesaplarına alınmasıdır.
  ----------------------------------------/-------------------------------------
  610 SATIŞTAN İADELER HS. XXX
  191 İNDİRİLECEK KDV HS. XXX
  120 ALICILAR HS. XXX
  ----------------------------------------/-------------------------------------
  Aynı geçici vergi döneminde satış iadesi gelmesi durumunda, bozuk mal işletme tarafından yetkili personel tarafından bir tutanak altına alınıp kayıtlara geçirilir.

  2.2. Bozuk Mal Farklı geçici Vergi Döneminde Satış İadesi Muhasebe Kaydı
  1 kayıt
  İadesi gelen satışların indirim hesaplarına alınmasıdır.
  ----------------------------------------/-------------------------------------
  610 SATIŞTAN İADELER HS. XXX
  191 İNDİRİLECEK KDV HS XXX
  120 ALICILAR HS. XXX
  ----------------------------------------/-------------------------------------
  2 kayıt
  Satışların maliyeti kaydının düzeltilip ilgili stok hesabının aktife alınmasıdır.
  ----------------------------------------/-------------------------------------
  152 /153 MAMULLER VEYA TİCARİ MAL XXX
  620/621 SATILAN MAMUL/TİCARİ MAL MALİYETİ XXX
  ----------------------------------------/-------------------------------------
  Tutanakla imha edilen mal aşağıdaki kayıt ile hesaplardan çıkartılır.
  3 kayıt
  İmha edilecek stokların elden çıkarılacak stoklar hesabına alınmasıdır.
  ----------------------------------------/-------------------------------------
  294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR XXX
  152/153 MAMUL/TİCARİ MAL XXX
  ----------------------------------------/-------------------------------------
  4 kayıt
  Stokların imha süreci ile elden çıkarılmasından dolayı giderleştirilmesidir.
  ----------------------------------------/-------------------------------------
  760 PAZARLAMA,SATIŞ VE DAĞ.GİD.HS.
  294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR
  *391 HESAPLANAN KDV
  ----------------------------------------/-------------------------------------
  * Gelen iadelerin kullanım süreleri geçmiş veya benzeri durumlarda kullanılamaz hale gelip, imhası gereken stoklar indirilecek KDV ‘si 1 nolu katma değer vergisi beyannamesinde ilave edilecek KDV bölüme eklenmesi gerekmektedir.

  2.3. Bozuk Mal Önceki Yıla Ait Satış İşlemine İlişkin Satış İadesi Muhasebe Kaydı

  1 kayıt
  İade gelen stoklar yeni bir alış işlemi gibi değerlendirilip, aktife alınır.
  ----------------------------------------/-------------------------------------
  153 TİCARİ MALLAR HS. XXX

  191 İNDİLECEK KDV HS. XXX

  120 ALICILAR HS. XXX
  ----------------------------------------/-------------------------------------
  2 kayıt
  İmha edilecek stokların elden çıkarılacak stoklar hesabına alınmasıdır.
  ----------------------------------------/-------------------------------------
  294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR XXX
  152/153 MAMUL/TİCARİ MAL XXX
  ----------------------------------------/-------------------------------------
  3 kayıt
  Stokların imha süreci ile elden çıkarılmasından dolayı giderleştirilmesidir.
  ----------------------------------------/-------------------------------------
  760 PAZARLAMA,SATIŞ VE DAĞ.GİD.HS. XXX
  294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR XXX
  *391 HESAPLANAN KDV XXX
  ----------------------------------------/-------------------------------------
  Gelen iadelerin kullanım süreleri geçmiş veya benzeri durumlarda kullanılamaz hale gelip, imhası gereken stoklar indirilecek KDV ‘si 1 nolu katma değer vergisi beyannamesinde ilave edilecek KDV bölüme eklenmesi gerekmektedir.

  ALIŞ İADELERİ MUHASEBE KAYITLARI
  İşletmeler satın aldıkları hammadde, ticari mal, tüketim malları (kırtasiye, yakıt vb.) ve hizmet alımlarını çeşitli sebeplerle iadesini yapmak istemektedir. Buna göre yapılacak muhasebe uygulamaları şu şekildedir:
  Buna göre alış iadeleri;
  *Mal alımları (Hammadde ve Ticari mal) iadelerine göre,
  *Tüketim malzemelerinin iadelerine göre,
  *Hizmet alımlarının iadelerine göre ayrı ayrı muhasebe kayıtları yapılacaktır.

  1. Mal Alımları Aynı Geçici Vergi Döneminde Satın Alma İadesi Muhasebe Kaydı
  ----------------------------------------/-------------------------------------
  320 SATICILAR HS.
  153 TİCARİ MALLAR HS.
  391 HESAPLANAN KDV
  ----------------------------------------/-------------------------------------
  1.2. Mal Alımları Farklı Geçici Vergi Döneminde Satın Alma Muhasebe Kaydı
  ----------------------------------------/-------------------------------------
  320 SATICILAR HS.
  153 TİCARİ MALLAR HS.
  391 HESAPLANAN KDV HS.
  ----------------------------------------/-------------------------------------
  1.3. Önceki Yıla Ait Satın Alma İşlemine İlişkin Satın Alma İadesi Muhasebe Kaydı
  Önceki yıla ait olması sebebiyle satın alma iadesi bir satış işlemi gibi değerlendirilir.
  ----------------------------------------/-------------------------------------
  320 SATICILAR HS.
  600 YURT İÇİ SATIŞLAR HS.
  391 HESAPLANAN KDV HS.
  ----------------------------------------/-------------------------------------
  Hizmet veya giderin iade edilmesi durumunda cari dönem veya önceki dönem olup olmamasına bakılmaksızın aşağıdaki kayıt uygulanabilir.

  HİZMET VE GİDER İADESİ MUHASEBE KAYITLARI
  1.Hizmet veya Gider İadesi Muhasebe Kaydı
  ----------------------------------------/-------------------------------------
  320 SATICILAR
  *649 FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLA
  391 HESAPLANAN KDV
  ----------------------------------------/-------------------------------------

  *Hesabın bölünmesi aşağıdaki gibi yapılabilir:
  649 FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR
  649 10 FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR
  649 10 0001 Alış ve Malzeme İadeleri
  649 10 0002 Banka Masraf İadeleri

  SONUÇ
  İade işlemlerinin uygulamasını konu aldığınız bu çalışmamız da, işletmelerin mali durum ve faaliyet sonuçlarını doğru bir biçimde göstermek adına muhasebe çalışanlarının bu hususlara uymaları yararlarına olacaktır.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2012
  Mesajlar
  311
  Alış faturalarına ilişkin kestiğimiz fiyat farklarını KDV beyanında matraha mı dahil edeceğiz yoksa diğer işlemler altında mı göstereceğiz?

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ocak.2018
  Mesajlar
  7
  iskonto fiyat farkı faturasını alıştan iade gibi muhasebe kaydını yaptık bana pek matıklı gelmedi muhasebe kaydı nasıl olmalı?(SATIŞ FATUSASI)
  Konu psklg tarafından (26.Şubat.2018 Saat 11:19 ) değiştirilmiştir.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ekim.2014
  Mesajlar
  282
  153 hesap kodunu kullanarak mı kayıt yaptınız ?

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ocak.2018
  Mesajlar
  7
  evet.
  320
  . 153
  .391

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Fiyat Farkı Faturası
  Konu Sahibi sedat_73 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 27.Aralık.2015, 11:14
 2. Kesilen Fiyat Farkı faturasına karşı Fiyat farkı faturası Kesilmesi kaydı ??
  Konu Sahibi success17 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 21.Ekim.2011, 22:44
 3. Fiyat farkı faturası
  Konu Sahibi SYILMAZOL Forum KDV
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 09.Ekim.2010, 11:32
 4. Fiyat Farkı iade faturasına fiyat farkı faturası kesilir mi?
  Konu Sahibi Murat ÖNDER Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 01.Eylül.2009, 11:50
 5. Fiyat Farkı Faturası
  Konu Sahibi İbrahim_Halil Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 16.Ekim.2007, 13:10

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36