kamu işçi maaş

Konu: KDV Alacağımız Taşeronumuzun SSK Borcuna Mahsup Edilir mi?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Kasım.2005
  Mesajlar
  342

  KDV Alacağımız Taşeronumuzun SSK Borcuna Mahsup Edilir mi?

  KDV Alacağımız Taşeronumuzun SSK Borcuna Mahsup Edilirmi?


 2. #2
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  6.940

  KDV Alacağımız Taşeronumuzun SSK Borcuna Mahsup Edilir mi?

  Kdv alacakları başka firmaların vergi borçlarına mahsup ediliyor ancak ssk borçları sadece o firmanın kdv alacağından mahsup edilir.Yani başkasının ssk borcunu mahsup yapamazsınız.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Kasım.2005
  Mesajlar
  342

  KDV Alacağımız Taşeronumuzun SSK Borcuna Mahsup Edilir mi?

  Sayın ZİNDAN SSK Mevzuatına göre Firmanın Taşeronuna ait SSK borcuna karşı direkt firma sorumludur. Bu açıdan değerlendirildiğinde borca karşı müteselsil sorumluluk var. Konuyu bu açıdan değerlendirdiğimizde KDV iadesi alacağımız Taşeronumuzun borcuna mahsup edilebilirmi? Bilindiği üzere SSK dosya numaraları dahi aynı

 4. #4
  turk_bey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  turk_bey Guest

  !!!

  G E N E L G E

  16 – 302 Ek

  Bilindiği gibi, 506 sayılı Kanunun 80 inci maddesine 4842 sayılı Kanun ile eklenen fıkrada, prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesinin mümkün olduğu, bu takdirde katma değer vergisi iade hakkı sahibi kendisinin mal ya da hizmet satın aldığı veya iştirak ya da ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu işverenlerin prim borçları için de mahsup talep edebileceği, Kurumun bağlı olduğu Bakanlığın, Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile bu uygulamadan faydalanacak işverenleri iştigal konusu, işletme türü ve işletme büyüklüğü itibariyle belirlemeye ve lehine mahsup talebinde bulunan işverenlerin prim borcunun ödeme süresini otuz günü aşmamak üzere uzatmaya yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

  İlgili genelgenin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


  Link!!!

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  560

  KDV Alacağımız Taşeronumuzun SSK Borcuna Mahsup Edilir mi?

  84 no.lu KDV Genel Tebliği :

  84 no.lu KDV Tebliği’nin I inci bölümündeki ilgili alt bölüm şöyledir :

  “1.1.1.3 SSK Prim Borçlarına Mahsup :

  Mükellefler iade alacaklarını; kendilerinin, ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldıkları mükelleflerin SSK prim borçlarına (Sigorta Primi, İşsizlik Sigortası Primi, Eğitime Katkı Payı, Özel İşlem Vergisi, İdari Para Cezası, Tasarruf Teşvik Kesintisi Katkı Payı, Konut Edindirme Yardımı ve benzerleri ile ferilerine) mahsubunu talep edebilirler.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Kasım.2005
  Mesajlar
  342

  KDV Alacağımız Taşeronumuzun SSK Borcuna Mahsup Edilir mi?

  Sayın Andaç

  KDVK md.29/2' de

  (5035 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle değişen fıkra; Geçerlilik: 01.01.2004, Yürürlük: 02.01.2004) Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. Şu kadar ki, 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmelerden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi nakden iade edilir. Maliye Bakanlığı bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir" denilmiştir.

  99 Seri Nolu KDVK Genel Tebliği ile de KDV Kanununun 29/2 nci maddesinin "Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak 2006 ve izleyen yıllarda gerçekleştirilecek indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV alacaklarının iadesine ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir." denilmektedir.

  Tebliğin;

  1.2. 1.2. Mahsubu Talep Edilebilecek Borçlar

  Bu Tebliğin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere, 2006/Ocak ve izleyen vergilendirme dönemlerine ilişkin indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV alacakları, mükellefin kendisine ait ithalde alınanlar da dahil vergi borçlarına ve SSK prim borçlarına mahsup edilecektir. Bu alacakların, 01/10/2006 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren elektrik ve doğalgaz borçlarına da mahsubu talep edilebilecektir." denilmektedir.

  Bu açıklamalar ışığında Mükellefler sadece kendi vergi/SSK borçlarına mahsup edebilir. Anlamı çıkmakla birlikte. Yukarıda değinilen genelge ve tebliğler indirimli orana tabi iade alacakları için geçerliliğini yitirmektemidir. nedersiniz. Kısaca

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  560

  KDV Alacağımız Taşeronumuzun SSK Borcuna Mahsup Edilir mi?

  84 nolu tebliğ' de belirtilen uygulamanın 99 nolu tebliğ'de açıkca olmayacağını veya geçerli değil diye belirtilmemiş.

  99 nolu tebliğde aşağıda belirtilen atıf bile yapmıştır.Burda açıkça iade hakkını kuruduğuna göre ssk prim borçlarının mahsubu tabiki geçerli olur...

  84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (I/1.4.) bölümünde belirtilen mükelleflerin bu kapsamdaki mahsuben iade talepleri, yukarıda yer alan belgelerin ibrazı üzerine miktara bakılmaksızın inceleme raporu, YMM tasdik raporu veya teminat aranmadan yerine getirilecektir.

  İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan mahsuben (yılı içinde) iade taleplerinde 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde yer alan ve bu Tebliğe aykırı olmayan açıklamalar geçerli olacaktır.

  Bu açıklamalara dayanarak yitirmediği kanısındayım.

  Kolay gele...

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Kasım.2005
  Mesajlar
  342

  KDV Alacağımız Taşeronumuzun SSK Borcuna Mahsup Edilir mi?

  Sayın Andaç

  Bahsettiğiniz 84 nolu KDV Tebl.(I.1.4.) Kamu şirketlerinin incelemesiz ve teminatsız KDV iadesi ile ilgili.

  99 Seri nolu Tebliğin 84 Seri Nolu Tebliğe aykırı olan kısmı öncelikle yukarıda bahsettiğim KDVK 29/2 ve 99 seri nolu tebbliğin 1.2. 1.2. Mahsubu Talep Edilebilecek Borçlar kısmı.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  560

  KDV Alacağımız Taşeronumuzun SSK Borcuna Mahsup Edilir mi?

  Sayın Ali PINAR;

  http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.ns...3?OpenDocument

  Benim vurgulamak istediğim bent.

  1.1.4. Mahsup Sonrası Alacağın Nakden İadesi

  İade hakkı sahipleri, iade alacaklarının yukarıda belirtilen şekillerde mahsubundan sonra kalan kısmının kendilerine, ortaklarına veya mal ya da hizmet satın aldıkları kişilere nakden iadesini talep ederlerse bu Tebliğin (I/1.2.), (I/1.3.) ve (I/2.) bölümlerindeki açıklamalara göre işlem yapılır. Bu şekilde yapılacak iadede, mahsup yoluyla iade edilen kısım (I/1.2.) bölümündeki sınırın hesaplanmasında dikkate alınmaz. İade alacağının tamamının üçüncü kişilere nakden ödenmesinin talep edilmesi halinde de aynı hükümler uygulanır.

  Mahsup sonrası alacağın, üçüncü kişilere nakden iadesinin talep edilmesi halinde, alacağın temlikine ilişkin bu talebin yazılı şekilde yapılması ve yazıda alacağın açık bir şekilde kime temlik edildiğinin belirtilmesi gerekmekte


  Sizin belirttiğiniz bent

  1.4. Kamuya Ait Kuruluşlara İade

  Sermayelerinin % 51 veya daha fazlası genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, köylere, belediyelere ve bunların teşkil ettikleri birliklere, döner sermayeli kuruluşlara, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları ile Devlet eliyle kurulan üniversitelere, kanunla kurulan emekli ve yardım sandıklarına ait mükelleflerin nakden veya mahsuben iade talepleri, bu Tebliğin (I/1.1.3.) bölümünde yer alan belgelerin (nakden iade talep edilmesi halinde buna ilişkin dilekçe) ibrazı üzerine miktara bakılmaksızın inceleme raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

  Bu mükelleflerin, sermayelerinin % 51 veya daha fazlasının yukarıda belirtilen kurum veya kuruluşlara ait olduğunu, ortakları olan kamu kuruşlarından alacakları bir yazı ile bir defaya mahsus olmak üzere tevsik etmeleri, sermaye ve ortaklık yapılarında herhangi bir değişiklik olması halinde de, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde durumlarını bağlı oldukları vergi dairesine bildirmeleri gerekir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 5
  Son Mesaj : 24.Mayıs.2017, 12:26
 2. Cevap: 7
  Son Mesaj : 24.Nisan.2015, 12:46
 3. Enflasyon Farkları Mahsup Edilir mi ?
  Konu Sahibi candostum8 Forum Ticaret Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 17.Ocak.2014, 20:31
 4. Avukat Stopaj İadesi Ssk Borcuna Mahsup
  Konu Sahibi Day-Dream Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 21.Şubat.2013, 20:16
 5. 3. Kişilerin Borcuna Mahsup
  Konu Sahibi nükhet eren tosun Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 11.Mart.2009, 16:11

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36