kamu işçi maaş

Like Tree1Beğeni

Konu: Yurtdışına Hizmet Faturası

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  451

  Yurtdışına Hizmet Faturası

  ilk defa yurt dışına keseceğimiz hizmet faturasında,faturayı nasıl keseceğimizi kdv yi gösterip göstermeyeceğimizi ve herhangi bir madde yazmamız gerekip gerekmediği ile ilgili bilgi almak istiyorum.cevaplarınız için teşekkür ederim.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mart.2006
  Mesajlar
  416

  Yurtdışına Hizmet Faturası

  Yurt dışına yapılan hizmetlerde kdv hesaplamayacaksınız. bunuda aşagıda kdv kanun ilgili maddesi açıklıyor. ve bu kanun maddesıni faturaya yazma zorunluluğunuzda yoktur. ve bu hizmet için yüklen miş olduğunuz kdv kadar iade hakkınız bulunmaktadır.  3065 KDV KANUNU
  İKİNCİ KISIM
  İstisnalar


  BİRİNCİ BÖLÜM
  İhracat İstisnası


  Mal ve Hizmet İhracatı

  Madde 11 - 1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır:

  a)(4842 sayılı Kanunun 21'inci maddesiyle değişen bent Yürürlük; 01.05.2003) İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye'de verilen roaming hizmetleri,

  b) Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların satınalarak Türkiye dışına götürdükleri malların teslimi anında Katma Değer Vergisi tahsil edilir. Ancak gümrükten malın çıkışı anında fatura veya belgenin ibrazında tahsil edilen Katma Değer Vergisi iade olunur.

  (4731 sayılı Kanunun 5/A maddesiyle eklenen fıkra) Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayanların taşımacılık faaliyetlerine ilişkin olarak satın alacakları mal ve hizmetler ile fuar, panayır ve sergilere katılımları dolayısıyla satın alacakları mal ve hizmetler nedeniyle ödedikleri katma değer vergisi, karşılıklı olmak kaydıyla iade edilir.

  (4731 sayılı Kanunun 5/A maddesiyle eklenen fıkra) Maliye Bakanlığı iadeden faydalanacak mal ve hizmetler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.

  c) (3297 sayılı Kanunun 3'üncü maddesiyle eklenen bent) İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.

  Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur.

  İhracatın yukarıdaki şartlara uygun gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesine göre belirlenen (4842 sayılı Kanunun 21'inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 01.05.2003)gecikme zammıyla birlikte tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilmemesi halinde, tecil edilen vergi tecil edildiği tarihten itibaran 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48'inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.

  (4842 sayılı Kanunun 21'inci maddesiyle eklenen bent Yürürlük; 01.05.2003)İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebilir.

  Tecil veya terkin edilen bu vergiler hakkında ihracatçılar bakımından bu Kanunun 32'inci maddesi hükmü uygulanmaz.

  İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilecek katma değer vergisi, ihraç edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan miktardan fazla olamaz.

  İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilmesi gereken Katma Değer Vergisi, ihracat işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır. İade veya tecil olunacak vergi miktarı, mükellefin ilgili dönem beyannamesinde yer alan bilgiler mukayese edilmek suretiyle hesaplanır.

  2. (3297 sayılı Kanunun 3'üncü maddesiyle değişen bent) Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Katma Değer Vergisi tahsil edilmeden teslim edilecek mal miktarını; ihracatçı ve ihracatçıya mal teslim edenlerin her biri için, bir önceki yıl iş hacmi, cari yıldaki işlemler ve vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla gerekli görülen hallerde sınırlamaya ve bu istisnaların uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgari miktarları tespite yetkilidir.  iyi çalışmalar
  HİİİÇ BİR ŞEY BİLMİYORUM....<br /><br />...........................................

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  451

  Yurtdışına Hizmet Faturası

  sayın mhmt79 cevabınız için teşekkü
  r ederim.

 4. #4
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.411

  Yurtdışına Hizmet Faturası

  Sn. Neslişah

  Yurt dışına fatura kesilirken birçok incelik var.
  Eğer hizmet faturası kesiyorsanız " Kısmi hizmet ihracı istisnası" vardır. Bu istisna ise karmaşık bir konudur. Uygulanabilmesi için hizmetin yurt içinde yapılması, faturanın yurt dışındaki bir kuruma kesilmesi, değerlendirmenin yurt dışında yapılması, ve hizmetten yurt dışında yararlanılması gerekmektedir.
  Burda kdv iadesi söz konusu değildir. Bu hizmeti yaparken katlanmış olduğunuz KDV tutarını tahakkuk ettirip, ödersiniz. Ancak karınıza isabet eden kısım KDV den istisnadır.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  451

  hizmet türkiyede yapılıyor

  biz yurt dışındaki yabancı bir firmanın türkiyedeki yetkili bayisi olarak firmamız kurmuş bulunmaktayız. firmamız, yurt dışındaki firmanın türkiyenin değişik yerlerine göndermiş bulunduğu makinaların montajını yapacağız ve faturayı yurt dışı firmasına keseceğiz.bu durumda yapmış bulunduğumuz hizmet işi türkiyede gerçekleşmiş bulunmakta.bu duruma göre yorum yaparsanız sevinirim.teşekkürler

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mart.2006
  Mesajlar
  416

  Yurtdışına Hizmet Faturası

  Siz hizmeti; yurtdışındaki bir firma adına yapıyorsunuz ve hizmet ihracıda dolayısıyla, yurt dışındaki makinaları pazarlayan firma adına olduğundan ve banka hesabınıza bu hizmet karşılığında döviz girdisi söz konusu olduğu için sizin bu hizmeti yaparken katlanmış olduğunuz kdv kadarını iade almanız mümkündür.

  zaten siz bu hizmet ihracı için kdvli maliyete katlanırken kdvsiz fatura keserek vergi ödemeniz olmaz ...

  iyi çalışmalar
  HİİİÇ BİR ŞEY BİLMİYORUM....<br /><br />...........................................

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  451

  Yurtdışına Hizmet Faturası

  yani sayın mhmt79 biz yurt dışındaki firmaya fatura keserken faturayı hizmet bedeli olarak yazıp kdv yide ayrıca gösterecekmiyiz.bu konuda tecrübesiz olduğumuz için tereddütte kaldık.

 8. #8
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.411

  Yurtdışına Hizmet Faturası

  Yurt dışına kestiğiniz faturada KDV göstermiyeceksiniz. Ancak yüklendiğiniz KDV tutarını 391 hesapla tahakkuk yapacaksınız. Karınız varsa kdv den muaf olacak.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  145

  Yurtdışına Hizmet Faturası

  Merhaba,
  Neslişah

  Aşağıdaki muktezanın size yararı olacağını düşünüyorum. Sizin konunuz özellikli bir durum. Hizmet ihracının 4 şartı var. Bunlar aşağıda yazıyor. Sizde ilk 3 maddede sorun yok, fakat son madde olan "Hizmetten yurtdışında yararlanılmalıdır." maddesi sizin durumunuzu biraz çıkmaza sokuyor. Durumunuzu buna göre değerlendirip, verdiğiniz hizmet, hizmet ihracına giriyorsa, faturada KDV belirtmeyeceksiniz. Eğer, hizmet ihracı şartları taşınmıyorsa (4 maddede ki şartın tamamını taşımanız gerekir) faturada KDV belirtmeniz gerekir.

  Montajını yaptığınız makinalar Türkiye' de kullanılıyorsa; KDV hesaplanmalı, Yok, eğer montajdan sonra bu makinalar tekrar yurtdışına gönderiliyorsa, bu durumda hizmetten yurtdışında yararlanılmış olacaktır, bu montaj hizmeti, hizmet ihracı olur.

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  (Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

  TARİH: 15.08.2006

  SAYI : KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.12.6730  KONU :Yurt dışında mukim sigorta şirketine

  Türkiye’de verilecek muhtelif hizmetler

  Karşılığı alınan komisyonların KDV’ne tabi olup olmadığı

  ........................................... AŞ.

  İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir.  3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1.maddesine göre Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler vergiye tabi tutulmuş, 4. maddesinde hizmet teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olarak tanımlanmış ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği belirtilmiştir. Kanunun 6/b maddesine göre hizmet ifalarında işlemin (hizmetin) Türkiye’de yapılmış sayılması için hizmetin Türkiye’de yapılması veya hizmetten Türkiye’de faydalanılması gerekmektedir.  Diğer taraftan Kanunun 11/1-a maddesiyle ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetleri vergiden istisna edilmiştir.  Kanunun 12/2. maddeleri uyarınca da bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için,  - Hizmetler yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.

  - Hizmetten yurtdışında faydalanılmalıdır.  Hizmet ihracı ile ilgili açıklamalar 17, 26 ve 30 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılmıştır.  Hizmet ihracında katma değer vergisi istisnasının uygulanabilmesi için 26 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (k) bölümünde yer alan aşağıdaki dört şartın birlikte gerçekleşmiş olması zorunludur.  1 – Hizmet Türkiye’de yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.

  2– Fatura veya benzeri nitelikteki belge yurtdışındaki müşteri adına düzenlenmelidir.

  3 – Hizmet bedeli, döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir.

  4 – Hizmetten yurtdışında yararlanılmalıdır.  şeklinde açıklanmıştır.  Ayrıca 30 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin “Hizmet İhracı” başlıklı (A) bölümünde;...............yurt dışındaki firmaların Türkiye’den ithal edecekleri mal ve hizmetlerle ilgili olarak bu firmalara aracılık hizmeti verenlerin, söz konusu hizmetler karşılığında aldıkları komisyonlar, ihraç edilen mal ve hizmetler yurt dışında tüketildiğinden, hizmet ihracı istisnası kapsamında mütalaa edilecektir. Bu istisnanın uygulanmasında 26 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin (k) bölümünde yer alan diğer şartların aranılacağı tabiidir”.şeklinde açıklanmıştır.  Buna göre, Türkiye’de geçici süre için bulunanlara yurt içinde sağlık hizmeti verilmesi halinde hizmetten Türkiye’de yararlanılacağından bu hizmetler karşılığı alınan bedellere KDV uygulanacaktır. Aynı şekilde yurt dışında yerleşik sigorta şirketinin, Türkiye’de mukim sağlık kuruluşları ile anlaşma yapmak suretiyle bu kuruluşlarca Türkiye’de verilen tedavi hizmetlerinden Türkiye’de yararlanılacağından tedavi bedelinin yurt dışında mukim sigorta şirketine fatura edilmesinde de KDV hesaplanacaktır. Ancak bu hizmetler karşılığında sigorta şirketinden alınan ve tedavi masrafları olarak kullanılanlar dışında kalan bir tutar bulunması yani yapılan aracılık hizmeti karşılığında yurt dışında mukim sigorta şirketinden komisyon veya benzeri adlarla herhangi bir bedel tahsil edilmesi halinde ise yabancı sigorta şirketine verilen hizmet bedeli olarak hizmetten yurt dışında faydalanılacağından yapılan işlem KDV’ne tabi olmayacaktır.  Bilgi edinilmesini rica ederim.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Mart.2006
  Mesajlar
  416

  Yurtdışına Hizmet Faturası

  sayın mesut smm
  sayın neslısah faturayı kdv lı olarak yurt dışındaki firmaya kestiği zaman çifte vergilendirme söz konusu olmayacakmı? yurt dışındaki firma neden gereksiz yere bu ülkenin vergisine katlansın? ve buna istinaden kendi ülkesindede aynı sekilde vergilendirme sözkonusu olup gereksiz yere neden vergi ödesin bunu anlamadım.

  benim kanımca bu sahıs yurt dışında ki firmaya kesecegi faturada kdv hesaplamamalı.
  HİİİÇ BİR ŞEY BİLMİYORUM....<br /><br />...........................................

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 2
  Son Mesaj : 03.Haziran.2014, 16:43
 2. Yurtdışına Hizmet İhracatı
  Konu Sahibi Day-Dream Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 08.Kasım.2012, 08:54
 3. Yurtdışına Hizmet Faturası
  Konu Sahibi umutgurbuz Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 18.Haziran.2009, 10:48
 4. TAŞINDI: Yurtdışına Hizmet Faturası
  Konu Sahibi Tamer Başkan Forum KDV
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 09.Haziran.2009, 09:12
 5. Yurtdışına Satılan Hizmet
  Konu Sahibi kbulamaci Forum KDV
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 06.Haziran.2006, 03:00

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36