kamu işçi maaş

Konu: Aylık Kdv İadesi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Kasım.2006
  Mesajlar
  12

  Aylık Kdv İadesi

  merhaba arkadaşlar..
  kdv iade ile ilgili 4000 ytl ve 10 000 ytl sınır nedir ben anlamadım..
  sınır 4 000 mi yoksa 10 000 mi yada bu sınırlar farklı durumlar içinmi?
  bu konuda bilgisi olan arkadaşlar cevaplarlarsa sevinirim..


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2006
  Mesajlar
  123

  Aylık Kdv İadesi

  Merhaba,

  Sanırım indirimli orana tabi satışlardan doğan iadeden bahsediyorsunuz. Buradaki 10.000.-YTL 2006 yılı için belirlenen sınırdır. İade talebi, 10.000.-YTL aşıldığında gerçekleşecektir.

  10.000.-YTL aşıldığında; vergilendirme dönemi itibariyle 4.000.-YTL'yi aşmayan mahsup talepleri için teminat ya da YMM raporu aranmayacaktır.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mart.2006
  Mesajlar
  416

  Aylık Kdv İadesi

  merhabalar

  Örneğin, ABC Ldt. Şti.'nin 2006/5. dönem ihracat teslimlerinden 15.000 YTL KDV iade alacağı, 2006/7. dönem İndirimli orana tabi teslimlerinden de 11.000 YTL iade alacağı bulunmaktadır. Bu ödevlinin Muaccel hale gelmiş 17.000 YTL vergi borcu bulunmuş olsun. Mükellef, ödemesi 28.11.2006 tarihinde olan 8.000 YTL elektrik borcunu mahsup ettirmek istiyor. Hazırlayacağı mahsup dilekçesinde aşağıdaki tablo kullanılabilir.
  Diğer İşlemlere ait İade Alacağı
  15.000

  İndirimli orana Tabi İşlemlere ait iade alacağı
  11.000

  Kendi Vergi Borcuna Mahsup Edilecek İade Alacakları
  Diğer İşlemlere ait İade Alacağı
  15.000

  İndirimli Orana Tabi işlemlere ait iade alacağı
  2.000

  A- Mahsuptan Sonra Kalan İndirimli Orana Tabi İade Alacağı
  9.000

  B-Geçmiş Dönemlerde Mahsup Edilemeyen İndirimli Orana Tabi İade Alacağı
  0

  Elektrik ve Doğalgaza Mahsup İstenebilecek Toplam İade Alacağı
  9.000

  Mahsup Talep Edilen Elektrik Borcu
  8.000

  Mahsup Talep Edilen Doğalgaz Borcu
  0

  Bu Dönemde Mahsup Edilemeyip Gelecek Döneme Aktarılan İndirimli Orana Tabi İade Alacağı
  1.000
  İhracattan doğan iade alacağına da mahsup talep edildiğine göre buna ilişkin dilekçe ve mahsup için gerekli evrakların vergi dairesine verilmiş olması gerekmektedir.  İndirimli Orana tabi işlemlerden dolayı iade alacağının, elektrik ve doğalgaz borçlarına mahsup yaptırabilmek için yukarıda belirtilen şekilde hazırlanmış dilekçeyle birlikte aşağıdaki belgelerinde de eklenmesi gerekmektedir. Buna göre mahsup sırasında verilecek belgeler;  1. Dilekçe

  2. İndirilecek KDV Listesi (Ocak ayından mahsubun talep edildiği döneme kadar)

  3. Yüklenilen KDV Listesi

  4. Düşük oranlı satışların listesi

  5. Hesaplama Tablosu (ocak ayından mahsubun talep edildiği döneme kadar)  İlk iade tutarının 10.000 YTL’yi aştığı döneme kadar iade alacakları kümülatif olarak toplanacak, 10.000 YTL’yi aştığı dönemde aşan kısım için, mahsup talebi yapılabilecektir. Bu mahsup için yukarıda belirtilen belgeler dilekçe ekinde verilecektir.  Daha sonraki dönemler için iade tutarının tamamına mahsup talep edilebilecek olup, bu dönem mahsupları için istenen belgeler ise aşağıdaki gibidir:  1. Dilekçe

  2. İndirim Listesi (Mahsup istenen dönem için)

  3. Yüklenim Listesi

  4. Düşük oranlı satışların listesi ( Mahsup istenen dönem için)  99 sıra no'lu tebliğe göre indirimli orana tabi iade tutarı 4.000 YTL'yi geçerse mahsup yapılabilmesi için YMM raporu istenmektedir.  Elektrik ve doğalgaz mahsuplarında yukarıdaki belgelerden başka;  -Satıcı kuruluşlar alınmış, %51 ve daha fazla hisselerinin kamuya ait olduklarını da belirtmek suretiyle fatura bedellerinin yatırılacağı banka hesap numarasını gösteren bir yazıyı,

  - ve elektrik ve doğalgaz faturasının onaylanmış bir örneği dilekçeye eklenecektir.  Doğalgaz/elektrik faturasının iadeyi talep eden firma yetkililerince aslına uygunluğu kaşe ve imza tatbik edilmek suretiyle onaylanacaktır. Bu faturada yer alacak ceza, faiz vb. unsurlar da mahsuba esas tutara dahil olacaktır.  IV- Mahsupla İlgili Diğer Hususlar:  İndirimli orana tabi işlemler dışındaki diğer iade hakkı doğuran işlemlerden doğan KDV alacaklarının doğalgaz/elektrik borçlarına mahsubu mümkün bulunmamaktadır.  Mahsubun yapılabilmesi için mahsup dilekçesi ve eklerinin en geç fatura son ödeme (vade) tarihinden 10 gün önce vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesi gerekir. Dilekçe, fatura örneği ve diğer eklerin bu tarihten sonra verilmesi halinde mahsup talebi yerine getirilmeyecektir.  Mahsup talebi için fatura örneğinin ibrazı zorunludur. Satıcı kuruluş yetkililerince onaylanmış da olsa, borcun miktarını gösteren fatura dışındaki belge veya yazılara dayanılarak mahsup yapılmayacaktır. Mahsup dilekçesinde doğalgaz/elektrik dağıtıcısı kuruluşun banka hesap numarası da belirtilecektir.  Mahsup talebinin usulüne uygun olarak yapılmasından sonra mahsup tutarı, vergi dairesi tarafından faturayı düzenleyen kuruluşun banka hesap numarasına vade tarihine kadar aktarılacaktır. Herhangi bir nedenle faturadaki tutardan fazla bir aktarma yapılmışsa fark, faturayı düzenleyen kuruluş tarafından gecikmeden vergi dairesine iade edilecektir. Bu farkın faturayı düzenleyen kuruluş tarafından, borçluya nakden veya daha sonraki fatura bedellerinden mahsup suretiyle iadesi mümkün değildir.  Mahsup talebinin usulüne uygun olarak yerine getirilmemesi, belgelerin eksik ya da hatalı olması gibi nedenlerle mahsup işleminin faturanın vadesine kadar yapılamaması halinde, faturayı düzenleyen kuruluşun fatura borcunu, adına fatura düzenlenen alıcıdan talep edeceği hususunun mükelleflerce göz önünde bulundurulması gerekir. Ayrıca, mahsup tutarının fatura bedelini karşılamaması halinde, mahsup sonrasında kalan fatura borcunun faturayı düzenleyen kuruluş tarafından adına fatura düzenlenen mükelleften aranacaktır.  84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "II. Özel Esaslar" başlıklı bölümünün girişinde, özel esaslar kapsamına giren mükelleflerden iade alacağını kendi vergi veya SSK prim borçlarına mahsubunu isteyenlerin iade taleplerinin genel esaslara göre yerine getirileceği açıklanmıştır. Bu uygulamanın, indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacağını, doğalgaz/elektrik borçlarına mahsubunu talep eden mükellefler için de geçerli olduğu belirtilmiştir.
  HİİİÇ BİR ŞEY BİLMİYORUM....<br /><br />...........................................

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Kasım.2006
  Mesajlar
  12

  Aylık Kdv İadesi

  Teşekkürler arkadaşlar...

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Kasım.2006
  Mesajlar
  12

  Aylık Kdv İadesi

  Tekrar merhaba..

  Benim takıldığım bir nokta daha var.. ops: 2005 yılı için indirimli orana ait iade talebimi (yıllık)yaptım. Bu sene tekrar alt sınır uygulaması yapacakmıyım yada 2005 yılı için uyguladığım alt sınırı bu yıl talep etmelimiyim.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Kasım.2006
  Mesajlar
  12

  Aylık Kdv İadesi

  bişey daha..
  peki 10 000 ytl den sonrası iade oluyorda 10 000 ytl ne oluyo o hep kalıyormu mahsup edilmiyormu herhangi bir borca?

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Nisan.2006
  Mesajlar
  172

  Aylık Kdv İadesi

  Hayır, mahsup olmaz,normal devreden KDV niz ile birlikte o 10.000 YTL de devrediyor.
  SMMM G. BOZKURT

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Kasım.2006
  Mesajlar
  12

  KDV İADESİ

  Cevaplar için teşekkürler..

  Peki.. Demirbaşların kdv si iadeye konu olurmu? sonuçta onlarda amortisman oranı kadar ind. orana tabi malların maliyetine katılıyor bu demirbaşların ind kdv si iade konusu olurmu?

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Haziran.2006
  Mesajlar
  123

  Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Dolayısıyla Yükl.KDV

  Bu konuyla ilgili Yaklaşım Dergisinden alıntı yapmak istiyorum:

  Yazar: Özkan ATİLA(*)
  Yaklaşım Dergisi / EKİM 2006 / Sayı: 166  C- AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLER DOLAYISIYLA YÜKLENİLEN KDV
  İkinci bölümde yer alan Genel Tebliğlerde belirtildiği üzere, amortismana tabi iktisadi kıymetlerden (ATİK) iade hakkı doğuran işlemlerde kullanılanlara ilişkin olarak yüklenilen KDV de iade hesaplamasında dikkate alınacaktır.
  Amortismanların ne şekilde dikkate alınacağına ilişkin açıklamalar 24 Seri No.lu KDV Genel Tebliği (14)’nin “E.Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerde İade Uygulaması” başlıklı bölümünde yapılmıştır. Söz konusu açıklamalar dikkate alındığında ATİK’lere ilişkin yüklenilen vergilerin ne kadarının iade edilecek rakamın hesaplanmasında dikkate alınacağı aşağıdaki gibi olacaktır.
  Öncelikle o ay içerisinde yapılan indirimli orana tabi satışların bedeline genel oran uygulanmak suretiyle bulunacak rakamdan (X), ATİK dışındaki işlemin bünyesine giren KDV (Y) düşülecektir. Bu suretle bulunacak rakam (Z=X-Y), ATİK’ler dolayısıyla yüklenilen vergilerin iadeyi gerektiren işleme isabet eden kısmı (A) ile karşılaştırılacak ve bu karşılaştırma sonucunda söz konusu rakamlardan hangisi küçük ise iade edilecek rakamın hesaplanmasında o rakam dikkate alınacaktır.
  ATİK’ler dolayısıyla yüklenilen vergilerin iadeyi gerektiren işleme isabet eden kısmının (A) hesaplanabilmesi için, öncelikle mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklendikleri vergileri, bu vergilerin ne kadarının indirim konusu yapıldığını, ne kadarının devrettiğini ayrı bir hesapta izlemeleri gerekmektedir.
  Daha sonra, indirimli orana tabi işlemin yapıldığı ayda, ATİK’lere ait yüklenilen KDV’nin ne kadarının indirimli orana tabi işlemlere isabet ettiği hesaplanacaktır. Eğer söz konusu ATİK indirimli orana tabi işlemler ile diğer işlemlerde birlikte kullanılıyor ise söz konusu ayda indirimli orana tabi işlemlerin bedeli, o ayın toplam işlem bedeline oranlanmak suretiyle, ATİK’lere ait KDV’nin hangi oranda indirimli işlemlere ilişkin olduğu bulunacaktır. Daha sonra bulunan söz konusu oran o aya ait ATİK’lere ait devreden KDV’ye uygulanacaktır. Bu suretle bulunan rakam ATİK’lere ilişkin yüklenilen vergi olacaktır. Ancak bu rakamın ne kadarının dikkate alınacağı aşağıdaki hesaplamada belirtildiği şekilde olacaktır. ATİK’lere ait devreden KDV yok ise, yüklenilen KDV’nin hesabına ATİK’lere ait KDV eklenmeyecektir.
  Burada dikkat edilmesi gereken bir başka husus, satın alındığı halde henüz üretim sürecinde kullanılmayan ATİK’lere ait KDV, iade edilecek KDV hesaplamasına dahil edilmeyecek ancak indirim konusu yapılabilecektir (15).
  Konuyu somut bir örnek ile aşağıdaki gibi açıklayabiliriz.
  Örnek: Kontür Tekstil Turizm ve Ticaret A.Ş’nin Ekim 2006 dönemine ilişkin olarak iade hesaplamasına ilişkin olarak rakamlar aşağıdaki gibidir:

  A Toplam Satış Tutarı 400.000 YTL
  B İndirimli Orana Tabi Satış Tutarı 100.000 YTL
  C ATİK Dışında Yüklenilen KDV 10.000 YTL
  D Bütün İşl Kull ATİK’lere İlişkin Devr KDV 50.000 YTL
  E=B/A İndirimli Orana Tabi Satış/Toplam Satış 0,20
  F=DxE İndirimli İşl İsabet Eden Yükl ATİK KDV’si 10.000 YTL
  G=Bx0,18 İade Üst Sınırı 18.000 YTL
  H=G-C İadede Dikkate Alınab ATİK KDV Üst Sınırı 8.000 YTL
  I İadede Dikkate Alınacak ATİK KDV’si
  (F ve H satırlarından Düşük Olanı) 8.000 YTL
  J=C+I İadede Dikkate Alınacak Toplam Yükl KDV 18.000 YTL

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 7
  Son Mesaj : 22.Ağustos.2017, 12:46
 2. Cevap: 2
  Son Mesaj : 23.Haziran.2016, 14:45
 3. Cevap: 7
  Son Mesaj : 04.Nisan.2013, 09:51
 4. KDV İadesi 6 Aylık Sorunlar
  Konu Sahibi finansuzmani Forum KDV
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 12.Nisan.2009, 11:31
 5. Cevap: 3
  Son Mesaj : 26.Mayıs.2007, 23:27

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36