kamu işçi maaş

Konu: Hurda Plastik-Granül Mamulde Kdv Uygulaması

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  429

  Hurda Plastik-Granül Mamulde Kdv Uygulaması

  Firmamız hurda plastiği alıp işleyip granül hale getirip satmaktadır.Bilindiği üzere hurda plastikte kdv oranı sıfırdır.Vergi dairesinden sözlü olarak aldığımız bilgiye göre hurda plastiği işleyip sattığımız zaman %18 kdvli fatura kesmek gerektiğimiz söylenmiştir.Yalnız 97 numaralı kdv tebliğine göre hurda plastiği işleyip sattığımız zaman tefkifat yapmak gerektiği belirtilmektedir.Bu konuda tereddüte düştük.Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilirlerse cok sevinirim...

  iyi çalışmalar...


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2006
  Mesajlar
  21

  Hurda Plastik-Granül Mamulde Kdv Uygulaması

  konu ile ilgili iki tane özelge buldum.umarım işinize yarar.
  T.C.
  ANTALYA VALİLİĞİ
  İL DEFTERDARLIĞI
  Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü  SAYI : B.07.4.DEF.0.07.12/KDV.ÖZG.04.10/ 26.02.2004

  KONU : Granül satışında KDV oranı.

  Özeti : Granül satışında KDV oranı.

  İLGİ : 10.02.2004 tarihli dilekçeniz.

  İlgi dilekçenizde, almış olduğunuz hurda plastiğin ufak parçalara ayrılması sonucu elde edilen plastik çapak ile hurda plastiğin öğütülüp kimyasal madde eklenmek suretiyle oluşturulan granül satışına hangi oranda katma değer vergisi uygulanacağı ile tevkifata tabi olup olmadığı konusunda özelge talep edilmektedir.

  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1’inci maddesi ile Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabi tutulmuştur.

  Aynı Kanunun 9’uncu maddesinde, “Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.” denilmekte olup, bu maddenin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 51 ve 81 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri ile hurda, metal, hurda plastik ve atık kağıt teslimleri tevkifat uygulaması kapsamına alınmış ve 86 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile hurda ve atık cam teslimleri de tevkifat uygulaması kapsamına dahil edilmiştir.

  Ayrıca, anılan Tebliğ ile hurda kavramı;”her türlü maden, plastik, kağıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılmayacak haldeki metal, plastik, kağıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ve mamul maddeyi ifade etmektedir.” şeklinde tanımlanmıştır.

  Aynı Tebliğde, gerçek usulde vergilendirilen katma değer vergisi mükellefleri tarafından yapılacak hurda veya atık niteliğindeki her türlü kağıt, karton, mukavva ile bunların kırpıntıları,plastik maddelerin üretiminde kullanılan plastik madde ve malzemeler, GRANÜL ve çapak haline getirilen plastikler ile naylon, lastik pet ve cam şişe, kavanoz, otomobil ve pencere camları, cam kırıkları tesliminin de bu Tebliğ kapsamında tevkifata tabi tutulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

  Öte yandan, 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 8’inci maddesi ile 3065 sayılı Kanunun 17’inci maddesinin “Diğer İstisnalar” başlıklı 4’üncü bölümünün (g) bendi “Külçe altın, dore külçe altın, külçe gümüş, döviz, para, damga pulu, harç pulu, değerli kağıtlar, hisse senedi, tahvil ile metal, plastik, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimi” şeklinde değiştirilmiştir.

  Buna göre, hurda plastiğin ufak parçalara ayrılması sonucu elde edilen plastik çapak ile hurda plastiğin öğütülüp kimyasal madde eklenmek suretiyle oluşturulan granülün satışı, 3065 sayılı Kanunun 17’inci maddesinin g bendine 5035 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle eklenen hüküm gereği katma değer vergisinden istisna edilmiş olup, katma değer vergisi tevkifatına da tabi tutulmayacaktır.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

  T.C.

  MALİYE BAKANLIĞI

  İstanbul Defterdarlığı

  Katma Değer Vergisi Gelir Müdürlüğü

  Özelgesi  TARİH:16.01.2002

  SAYIEF.0.35.12/KDV.02.3559/417

  KONU:

  Hurda plastik malzemelerden elde edilen "granül plastik ham maddesi"nin plastik madde üretiminde kullanılması halinde tevkifat uygulanması, bu maddelerin herhangi bir işleme tabi tutulmadan kullanılması halinde tevkifat uygulanmaması gerektiği Hk.

  (81 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin “Atık Kağıt ve Hurda Plastik Malzeme Tesliminde Tevkifat Uygulaması başlıklı 6'ncı maddesinde; tevkifat kapsamına; kağıt, karton, mukavva ile plastik malzeme üretiminde kullanılan atık, hurda veya kırpıntı kağıtlar ile plastik maddelerin girdiği belirtilmiştir. Bu itibarla, 2/3 oranında vergi tevkifatı uygulamak suretiyle satın alınan hurda plastik malzemelere çeşitli sirkülasyonlar ve kimyevi ameliyelere tabi tutmak suretiyle elde edilen “granül plastik ham maddesi”nin plastik madde üretiminde kullanılması halinde tevkifat uygulanması, bu maddelerin herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın kullanılmasının mümkün olması halinde ise tevkifata tabi tutulmaması gerekmektedir.)

  (Defterdarlık: Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü)

  Dilekçenizde; vergi tevkifatı uygulamak suretiyle satın aldığınız hurda plastik, fabrika üretim artığı, plastik çapağı gibi malzemeleri sırasıyla ayıklama, yıkama, kurutma, eritme, boyama ve çekilip GRANÜL haline getirmek suretiyle plastik ham maddesine dönüştürdüğünüz, üretimini yaptığınız ve piyasada “granül plastik ham madde” adı altında satılmakta olan bu plastik hammaddesinin satışından dolayı alıcının vergi tevkifatı yapıp yapmayacağı hususunun bildirilmesi istenilmektedir.

  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9'uncu maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin kanuni merkezi veya iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği, hükme bağlanmıştır.

  Anılan yetkiye dayanılarak, yayımlanmış bulunan 51 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde, tekstil ve konfeksiyon sektörü ile hurda metal alımlarında sorumluluk uygulaması getirilmiş ve tebliğin yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir takım yeni düzenlemeler yapılmıştır.

  Diğer taraftan, 81 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin "Atık Kağıt ve Hurda Plastik Malzeme Tesliminde Tevkifat Uygulaması başlıklı 6 ncı maddesinde; Katma Değer Vergisi mükelleflerinden yapılacak atık kağıt ve hurda plastik malzeme alımlarında, teslim bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin 2/3'ünün alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmek üzere vergi tevkifatına tabi tutulması, 1/3'ünün ise satıcıya ödenmesinin uygun görüldüğü” belirtilmiştir.

  Tevkifat kapsamına; kağıt, karton, mukavva ile plastik malzeme üretiminde kullanılan atık, hurda veya kırpıntı kağıtlar ile plastik maddelerin girdiği, bu uygulamanın 51 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin II nci bölümündeki açıklamalara ve 53 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin hurda metal teslimlerinde tevkifat uygulamasına ilişkin usul ve esaslara göre yürütüleceği açıklanmış bulunmaktadır.

  Bu itibarla, 2/3 oranında vergi tevkifatı uygulamak suretiyle satın aldığınız hurda plastik malzemelere çeşitli sirkülasyonlar ve kimyevi ameliyelere tabi tutmak suretiyle elde ettiğiniz “granül plastik ham maddesi”nin plastik malzeme üretiminde kullanılıyor olması halinde tevkifat uygulanacaktır. Bu malların herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın kullanılmasının mümkün olması halinde ise tevkifat uygulanmayacaktır.
  nurdan

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  429

  Hurda Plastik-Granül Mamulde Kdv Uygulaması

  sayın nurdan;

  97 numaralı kdv tebliği 31.12.2005 yılında yayınlanmıştır.Ama sizin verdiğiniz özelgeler bu tarihten öncedir.Yani bu özelgeler yayınlandığında 97 numaralı kdv tebliği yayınlanmamıştır.Olayı bu acıdan değerlendirmekte fayda var.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2006
  Mesajlar
  123

  Hurda Plastik-Granül Mamulde Kdv Uygulaması

  97 numaralı tebliğde de belirtildiği gibi işlemden geçen hurda metal ve plastikler tevkifata tabi tutulmalıdır. Ve bununla ilgili tebliğ 86 numaralı tebliğdir. Burada tevkifat oranı işlem bedeli üzerinden hesaplanan Kdv nin %90'ıdır.

  KDV GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:86)

  B. TEVKİFAT UYGULAMASI

  1. Tevkifata Tabi Hurdaların Kapsamı

  Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 9 uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 51(2) ve 81(3) Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri ile hurda metal, hurda plastik ve atık kağıt teslimleri için getirilen tevkifat uygulamasının kapsamına, bu Tebliğin yayımını izleyen, ay başından itibaren hurda veya atık cam teslimlerine ait hesaplanan katma değer vergisinin de dahil edilmesi uygun görülmüştür.

  Buna göre, hurda veya atık cam teslimlerinde, bu malların katma değer vergisi mükellefi olan alıcıları, hesaplanan katma değer vergisini, aynen hurda metal, hurda plastik ve atık kağıt teslimlerinde olduğu gibi, tevkifata tabi tutarak sorumlu sıfatıyla beyan edip, ödeyeceklerdir.

  Bakanlığımızaca öngörülen bu uygulamada esas alınacak hurda kavramı; her türlü maden, plastik, kağıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanımlayacak haldeki metal, ğlastik, kağıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ve mamul maddeyi ifade etmektedir.

  Hurda kavramının işaret edilen genel anlamı çerçevesinde; 85 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde sayılan metallerin yanı sıra çelik, çinko, pik, sarı, bronz, nikel, kızıl, lehim, mangan-tutya, antimon ve benzeri her türlü metaller ile bu metallerin alaşım, bileşim ve curufları, imalathane ya da fabrikalarda imalat sırasında elde edilen metal kırpıntı, döküntü ve talaşlar ile standart dışı çıkan metal ürünler, izabe tesislerinden çıkan standart dışı metal hammaddeler, yarı mamuller, hadde bozukları ve benzerleri "hurda metal" kabul edilecektir.

  Yukarıda sayılan hurda metallerin alışlarında tevkifat uygulanıp uygulanmadığına bakılmaksızın külçe olarak veya külçe haline getirilerek satılması da genel esaslar çerçevesinde tevkifata tabi olacaktır. Söz konusu metallerin hurda veya külçe halinde ithal edilmesi, sonraki aşamalarda tevkifat yapılmasına engel değildir. Alüminyum külçeden nitelik itibariyle farkı bulunmayan alüminyum alaşımlı külçe, deoksidan külçe, yuvarlak ingot (bilet) ile külçe halindeki katot ve ramat teslimlerinde de tevkifat uygulanacaktır.

  Öte yandan, gerçek usulde vergilendirilen katma değer vergisi mükellefleri tarafından yapılacak hurda veya atık niteliğindeki her türlü kağıt, karton, mukavva ile bunların kırpıntıları, plastik maddelerin üretiminde kullanılan plastik madde ve malzemeler, granül ve çapak haline getirilen plastikler ile naylon, lastik, pet ve cam şişe, kavanoz, otomobil ve pencere camları, cam kırıkları tesliminin de bu Tebliğ kapsamında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

  Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlar (tarımsal kooperatifler hariç), sermayelerinin %51 veya daha fazlası kamuya ait iletmeler ile özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar tarafından yapılan hurda teslimleri katma değer vergisi tevkifatı dışında bırakılmıştır.

  2. Tevkifat Oranı

  Bilindiği gibi, 85 Seri No'lu Katma Dğer Vergisi Genel Tebliği ile hurda metal teslimlerindeki tevkifat oranı, teslim bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin %90'ı olarak tespit edilmiştir.

  Bu tebliğin yayımlandığı tarihi takip eden ay başından itibaren, hurda metal yanında hurda plastik, hurda veya atık kağıt ve cam teslimlerine ilişkin hesaplana katma değer vergiside bu malların alıcıları tarafından % 90 oranında tevkifata tabi tutulacaktır. Alıcıların sorumlu sıfatıyla tevkif ettikleri verginin (2) numaralı katma değer beyannamesi ile beyan edileceği ve hesaplanan verginin tevkif edilen miktarı aşan %10'luk bir kısmının ise satıcıya ödeneceği tabiidir.

  ***********

  Kdv tevkifat oranları için bakınız...

  http://www.turmob.org.tr/dosya/kdv_tevkifat.doc

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  429

  Hurda Plastik-Granül Mamulde Kdv Uygulaması

  sayın fatmatoprak;

  Değerli açıklamalarınız için çok teşekkürler.Buradan da anlaşılacağı üzere hurda halinde alınan plastiği çeşitli işlemlerden geçirip granül olarak sattığımız zaman tevkifat uyguluyoruz.Yalnız gene 97 numaralı kdv tebliğine göre bir alt sınır uygulaması var.Yani kestiğimiz fatura düzenleme sınırının altında olması halinde tevkifat uygulamıyoruz.Sanırım buda kücük ve önemli bir ayrıntı...

  İyi Çalışmalar...

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2006
  Mesajlar
  123

  Hurda Plastik-Granül Mamulde Kdv Uygulaması

  Evet fb1907, alt sınırı unutmamak gerekir.

  Bu ayrıntıyı belirttiğiniz için ben de size teşekkür ederim..

  İyi çalışmalar,

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Hurda Plastik Alışı
  Konu Sahibi kenoz Forum KDV
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 27.Haziran.2014, 10:29
 2. Hurda Granül Satışı
  Konu Sahibi bilanço Forum KDV
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 20.Haziran.2013, 16:55
 3. Plastik, Karton Atık ve Hurda Satışları Hk.
  Konu Sahibi ZİNDAN Forum KDV
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 03.Ocak.2013, 16:42
 4. Hurda plastik kdv si
  Konu Sahibi serdar3741 Forum KDV
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 14.Mayıs.2012, 12:11
 5. Hurda Demir plastik alımı
  Konu Sahibi Yeniyurt Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 05.Mayıs.2011, 17:49

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36