kamu işçi maaş

Konu: kdv

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  10

  kdv

  selam arkadaşlar
  şirketlerin ve/veya şahis firmaların almış olduğu bazı gider faturalarında kdv dahil olarak kesilmektedir. (örnek motorin fat. ya da konaklama gid.) Kn. da alış faturalarındaki kdv nin indirim konusu yapılabilmesi için faturalandırıması ve kdv 'nin ayrı belirtilmesi ve defter kayıtlarına intikal ettirilmesinden bahseder. Sizlerin önüne kdv dahil kesilmiş gider faturası yada emtia faturası geldiği vakit nasıl bir işlem yürütüyorsunuz,
  herkese sevgiler....


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  127

  kdv

  Merhaba


  KDV Dahil tutardan KDV si ayırarak örneğğin 236 YTL KDV Dahil tutar ise 236/1,18=200 Bu gider kalem tutarınız 36 YTL İnd KDV tutarınız olacakır.

  Not : Tabi örneğim KDV oranı 18 olarak dikkate alınmıştır.

  Saygılarımla,
  Saniye KARAKAŞ

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  179

  kdv

  sayın skara,
  206 sayılı vergi usul kanunu genel tebliğinde şöyle der;
  "3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun ilgili hükümleri gereğince mükelleflerin, faaliyetleri ile ilgili olarak yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarına ilişkin alış vesikalarında ayrıca gösterilen katma değer vergisinin, belgelerin kanuni defterlere kaydedilmiş olması şartıyla, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilmesi mümkün bulunmaktadır. "
  sanırım her kdv dahil kesilen faturanın indirim konusu yapılamayacağını işaret ediyor.
  ayrıca akaryakıt faturaları kdv dahil kesilse bile iç yüze yöntemiyle indirim konusu yapılabilir.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  10

  kdv

  arkadaşlar meramımı tam olarak anlatamadım galiba dahil kesilen faturalarda kdv yi ayırdıktan sonra indirilecek kdv olarak mı yazıyorsunuz yoksa kanunen kabul edilmeyen giderleremi atıyorsunuz
  örneğin işletme özel maaliyet faturası aldı faturayı 1.000,00 (KDV DAHİL)
  olarak kestirdi siz bunun içindeki 152,54 YTL lik kdv yi defter kayıtlarında nasıl gösteriyorsunuz. kdv kanunlarında indirelcek kdv yi yazabilmek için
  kdv nin fatura üzerinde ayrıca gösterilmesi gerekir lakin bu firma bunu göstermemiş ben kayıtlarımda şöyle takip ediyorum

  -------/------
  264 847,46
  770 152,54
  (k.k.e.g.)
  100 1.000,00
  ------/-------

  fikirlerinizi bekliyorum, saygılar.........

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  39

  kdv

  Belge üzerinde ayrıca göstrilmeyen KDV.indirim konusu yapılamaz.Maliyet unsuru kabul edilerek muhasebeleştirilir.(Gider olarak yazılır) Ancak özel matrah şekline tabi akaryakıt faturalarındaki KDV. iç yüzde hesabıyla hesaplanarak indirim konusu yapılır.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  304

  kdv

  Sayın Arkadaşım,

  Sayın Skara'nın dediği doğrudur. TOPTAN SATIŞLARDA KDV DAHİL YAZILAMAZ. Bunun dışında,
  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri N0: 15
  21.07.1985 - Sayı: 18818 (Asıl)
  Maliye Bakanlığından:


  E- KATMA DEĞER VERGİSİNİN BELGELERDE GÖSTERİLMESİ :

  Katma Değer Vergisi Kanununun 29 ve 34 üncü maddelerine göre verginin indirim konusu yapılabilmesi için fatura veya benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesi zorunludur. Ancak Katma Değer Vergisi Kanununun 23 üncü maddesine göre özel matrah şekilleri tespit edilen işlemler ile aynı Kanunun 20/4 üncü fıkrasına göre, tarife ve bilet bedelinin vergi dahil edilerek hesaplandığı hallerde, düzenlenecek vesikalarda verginin ayrıca gösterilmesi şartı aranmayacaktır. Mükellefler bu neviden mal ve hizmet alımları dolayısıyla yüklendikleri vergileri, vergili bedeli 11 e bölerek hesaplayacaklar ve indirim konusu yapabileceklerdir. Mesela, akaryakıt, tekel maddeleri ve biletle tahsil edilen yolculuk giderlerinde indirilecek vergi bu şekilde hesaplanacaktır.
  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri N0: 11
  09.01.1985 - Sayı: 18630 (Asıl)

  Maliye Bakanlığından:
  A- ÖZEL MATRAH TESPİTİ :

  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda değişiklik yapan 3099 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile, Maliye ve Gümrük Bakanlığı özel matrah şekilleri tespit etmeye yetkili kılınmıştır. Bu yetkiye dayanılarak aşağıdaki düzenlemeler getirilmiştir.

  1 - Gazete, dergi ve benzeri periyodik yayınların satışlarında perakende safhaya ait katma değer vergisi, doğrudan perakendeci bayie satış yapan baş bayiler tarafından, bu safhanın karını da ihtiva edecek şekilde hesaplanıp ödenecektir. Bu durumda, sözü edilen yayınların perakende satış fiyatları vergili olarak tespit edilip üzerlerine tek tutar halinde yazılacaktır. Perakendeci bayie satış yapanlar bu tutarı 11'e bölerek vergiyi hesaplayacaklar ve beyan edeceklerdir. bu yayınların perakende satışını yapan gazete bayileri, kendi satışlarında vergi uygulamayacak, katma değer vergisi beyannamesi veriyorlarsa bu neviden satışlarını beyannameye ithal etmeyeceklerdir. Perakendecilerin tüketiciye satışta vergili fiyat üzerinden yapacakları indirimler vergi hesabında dikkate alınmayacaktır. Öte yandan bu yayınların perakendeciye doğrudan satış yapılan safhaya kadar olan (bu safha dahil) teslimleri Katma Değer Vergisi Kanununun genel hükümlerine göre vergilendirilecektir.

  F- TARİFELİ İŞLERLE BEDELİN BİLETLE TAHSİL EDİLDİĞİ HALLER :

  1 - Katma Değer Vergisi Kanununun 20 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında, fiyatı belli bir tarifeye göre tespit edilen işler ile bedelin biletle tahsil edildiği hallerde, tarife veya bilet bedelinin katma değer vergisi dahil edilerek tespit edileceği ve verginin müşteriye ayrıca intikal ettirilmeyeceği hükme bağlanmaktadır. Bu hüküm bedelin tamamının tarifeye dayandığı veya bilet üzerindeki tutardan ibaret olduğu işlemlerde uygulanabilecektir.

  Buna göre; tespit edilen tarife dışında veya bilet tutarı dışında bir ücret alınmayan hallerde fiyat katma değer vergisi dahil olarak tespit edilip tek tutar olarak ifade edilebilecektir. Ancak, vergili fiyatların yer aldığı liste, etiket ve benzerlerinde, fiyatlara katma değer vergisinin dahil olduğu belirtilecektir. Bu işletmeler düzenleyecekleri faturalarda, katma değer vergisini, vergili bedeli 11'e bölerek hesaplayacak ve ayrıca göstereceklerdir. Beyan edilecek vergi fatura ile belgelenmeyen satışlarda toplam hasılat 11'e bölünerek hesaplanacak, bu miktarlara faturalı satışların vergisi eklenecektir. Kuru temizleyiciler, tarife dışında hiç bir ücret almamak kaydıyla lokanta ve kebapçılar, sinemalar, tiyatrolar, stadyumlar ve aynı mahiyetteki yerler bu usulü uygulayabileceklerdir.

  2 - Otobüslerle yapılan şehirlerarası yolcu taşımacılığında, otobüs şirketleri, taşımacılık işini başka otobüs sahiplerine yaptırsalar bile, kendi adlarına kestikleri bütün biletlerle ilgili katma değer vergisini kendileri beyan edeceklerdir. Bilet bedelleri katma değer vergisi dahil olarak tespit edileceğinden, beyan edilecek vergi, toplam hasılat 11'e bölünerek hesaplanacaktır. Öte yandan bağımsız otobüs sahipleri şirkete yaptıkları taşıma hizmetinin bedelini tahsil ederken, tahsilat tutarı üzerinden katma değer vergisi hesaplayacak ve düzenleyip şirkete verdikleri faturalarda göstereceklerdir. Bu şekilde hesaplanan vergi otobüs şirketleri tarafından, yolculardan tahsil edilen katma değer vergisinden genel hükümler çerçevesinde indirilecektir
  G- PERAKENDE SATIŞLARDA VERGİ DAHİL FİYAT UYGU-LAMASI :

  Bütün perakende satışlarda perakende satış fiyatının, vergi dahil olarak ifade edilmesi ve etiketlerde vergili tek tutar olarak yazılması mümkün bulunmaktadır. Ancak etiketlerde verginin ayrıca gösterilmemesi halinde fiyatlara katma değer vergisinin dahil olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Bu tür satışlar dolayısıyla düzenlenecek faturalarda ayrıca gösterilmesi gereken katma değer vergisi, vergili satış tutarı 11'e bölünerek hesaplanacak ve faturaya yazılacaktır. Bu uygulamayı yapan işletmeler beyan edecekleri vergiyi hesaplarken perakende satış fişi ile yaptıkları satışları 11'e bölecekler bu miktara, faturalı satışlarda faturada ayrıca gösterilen vergiyi ekleyeceklerdir.
  H- İLAÇ BEDELLERİ :

  1 - 9 Seri No. lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde, ilaç bedellerinin vergi dahil olarak tespit edilip ambalajlara yazılacağı, bu satışlarda ayrıca vergi uygulanmayacağı, beyan edilecek verginin toplam hasılat 11'e bölünerek hesaplanacağı açıklanmıştır. Ancak, 31/12/1984 tarihi itibariyle stoklarda bulunan ve vergili olarak satılması gereken ilaçlar, ambalajlarında yazılan fiyatlarına 10 vergi uygulanarak satılacaktır. Bu uygulama ambalajlarında, fiyata katma değer vergisinin dahil olduğu yolunda bir ibare bulunmayan bütün ilaç satışları için geçerlidir.

  2 - Bilindiği üzere, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi kuruluşları ile sosyal güvenlik kurumlarının tedavi yardımından yararlananların ilaç giderleri, yararlananlarla mezkur kamu kurum ve kuruluşları arasında paylaşılmaktadır. Bu ilaçların bedellerine ait katma değer vergisi de aynı oranlara göre paylaşılacaktır. Eczaneler kamu kurum ve kuruluşları ile yararlanıcının paylarını vergili bedel üzerinden ayrı ayrı hesaplayıp tahsil edeceklerdir.

  Tebliğ olunur.
  aygılarımla,
  <br />
  <br />SMMM R.Sema sinangil

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  127

  kdv

  Sayın, Orhpozitif


  Merhaba

  Yazmış olduğunuz muhasebe kaydı yanlıştır. Sn. Sinangil in belirtmiş olduğu Tebliğlere Ayrıca Madde 30'u da ilave ederek okunamanızı öneririm.

  Saygılarımla,
  Saniye KARAKAŞ

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  10

  kdv

  sayın sinangil
  toptan satışlarda kdv 'nin dahil yazılamıyacağı bizlerinde malümudur.
  Lakin burda bizim düzenlediğimiz faturalardan ziyade kayıtlarını tuttuğumuz müşterilen almış olduğu faturalara dikkat çekmek istedim. Biz müşterilerimize fatura keserken zaten uyarıyoruz toptan satışlarınızda yada en basitiyle vergi mükellefi olan kişilere olan satışlarınızda kdv yi ayrıca belirtin diye lakin firmalar almış oldukları faturalarda aynı hassasiyeti göstermediklerini görüyoruz. Şu örneği vermek istiyorum, firma oto lastiği alıp satıyor, almış olduğu mal faturasında kdv ayrı düzenlenmemiş fatura kdv dahil kesilmiş siz burda ki kdv ayırıp indirilecek kdv ye yazarmısınız yada maaliyet olarakmı kabul edersiniz
  ilginize şimdiden tşk.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  20

  kdv

  Merhaba,
  Ben bu gibi durumlarda faturayı geri gönderip düzelttiriyorum.Biraz zahmetli olsa da indirilecek KDV den vazgeçip K.K.E.G e atmaktan daha iyi gibi geliyor.
  Herkese iyi çalışmalar dilerim.
  üge Güçlü SM

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36