http://www.alomaliye.com/2007/gvk_sirkuler_62.htm


Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Muhtasar Beyannamenin Verilme Süresinin Uzatılması