Defter Hadleri ve Diğer Hadler yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

Bakınız:

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/378vuktebligtaslak.pdf