[quote= Resmî Gazete Sayı : 26992 9 Eylül 2008][size=10pt]
İçişleri Bakanlığından:

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ? 18/7/2008 tarihli ve 26940 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 17 ? Bu Yönetmelik, 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer."
MADDE 2 ? Bu Yönetmelik, 1/8/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 ? Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Bayındırlık ve İskan ve Ulaştırma Bakanları yürütür.