JAPON İŞ KÜLTÜRÜ

Japon iş kültürünün temeli, sürekli gelişme ve bunun teşviğidir. Bunu sağlamak için en önemli koşul, işçilerin onayının alınması ve değişim karşısındaki direnişin kırılmasıdır. Bu amaçla aşağıdaki koşulların sağlanması gereklidir:Endüstriyel ilişkilerin sürekli geliştirilmesi
İşçilerin eğitimine önem verilmesi
İşçilerin arasından resmi olmayan lider çıkmasının sağlanması
Kalite çemberleri benzeri küçük gruplaşmaların oluşturulması
Çalışma ortamının işçiler için çalışılabilir kılınması
Çalışma alanında sosyal fonksiyonlara imkan tanınması
İşyerine disiplinin yerleştirilmesi

Japon firmalarında üst düzey yönetimin temelde üç işlevi bulunmaktadır:

Firmanın gelecekteki vizyonunu belirlemek
Stratejik kararları almak
İşleri sevk ve kontrol etmek

Japon firmaları kişilerin firmaya olan bağlılıklarını, kişilerin kendilerini firma ile özdeşleştirmeleri yolu ile sağlamaktadır. Çalışanların firma ile özdeşleşmesi, sürekli iş imkanı, kıdeme verilen önem ve aktif iletişim ile daha da pekiştirilmektedir. Kişilerin terfisi önceleri otomatik olarak kıdem ile olurken, son yıllarda yaptığı işe ilişkin becerilerine de değer verilerek belirlenmeye başlanmıştır. Japon firmalarında yöneticiler firma içinden çıkmakta, nadiren dışarıdan gelmektedir.


Japon firmalarının işçi-yönetici veya işveren arası diyaloğu güçlü tutmak için uyguladığı yöntemlerden bazıları aşağıdaki gibidir:

İşçi ailesine üretim tesisini gezme imkanını sağlamak
Başarılı kişileri ödüllendirmek
Bölümler arası yarışmalar düzenlemek
Yeni işe başlayan işçilere hoşgeldin partisi düzenlemek
Firma bülten ve gazetesi yayınlamak
Yöneticilerle işçiler arası düzenli toplantılar yapmak

Japon firmaları elemanlarını aşağıdaki altı değişik yöntemle eğitime tabi tutmaktadırlar:

Çalışma esnasında eğitim
Görev değiştirerek eğitim
İş dışı yerlerde eğitim
Kişinin kendi kendini geliştirmesi yoluyla eğitim
Şirket içi grup eğitimi
Terfi öncesi eğitim

Japon firmalarındaki yönetim kontrol sistemini olşuşturan bölüm planlarının oluşum süreci aşağıdaki gibidir:

Grubun sahibi ve yöneticisi tarafından, şirketin o yılki felsefesinin belirlenmesi ve tüm yöneticilere duyurulması
Bölümler için genel ve yönlendirici çerçevenin çizilmesi
Her bölümün, hem bütünü hem de birimleri için ana çerçeveye uygun planları hazırlaması
Her birimin daha detaylı planları hazırlaması
Her birimin maliyet ve kar analizine dayanan bütçesini hazırlaması
Bölümün, birimlerinden gelen veriler ışığında kendi bütçesini hazırlaması
Genel merkezde, bölümün plan ve bütçesinin incelenip, onaylanması
Plan ve bütçenin grup yöneticisi tarafından da onaylanıp, bölümden beklenenlerin özetlendiği çerçevenin kendisine verilmesidir
Japon firmalarındaki yöneticilerin üretim süreçleri ile ilgili genel sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

Maksimum kaliteyi maksimum etkinlikle sağlamak

En az stok ile çalışmak

Zor işleri azaltmak

Tesisi ve ekipmanları, kalite ve verimliliği artıracak, işgücü ihtiyacını azaltacak şekilde değerlendirmek

Grup çalışması ve işbirliğinin devamlılığını sağlamak için sorgulayan ve açık görüşlü olan tutumunu sürdürmek

Japon firmalarındaki öneri sisteminin amaçları aşağıdaki gibidir:

İşlerin daha kolay hale getirilmesi
Ağır ve sıkıcı işlerin kaldırılması
İş güvenliğinin sağlanması
Verimliliğin artırılması
Kalitenin yükseltilmesi
Zaman ve para tasarrufunun sağlanması

Not: Bu yazının başlığı admin tarafindan forum kurallarına uygun olmadığı için düzeltilmiştir.Lütfen Forum Kuralları'nı okuyunuz.