RESMÎ GAZETE?NİN SURETİ NEŞİR VE MUAMELATININ TARZI İCRASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ? 22/6/1927 tarihli ve 5235 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Resmî Gazete?nin Sureti Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

?Ancak hizmetin gerektirdiği hallerde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de Resmî Gazete yayımlanabilir.?

MADDE 2 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar kurulu yürütür.
Ramazan bayramına çıktığımızı biraz dinleneceğimizi sanacağız, döndüğümüzde bir bakacağız ki sürüsüne bereket yönetmelik/tebliğ vs vs ...