işverenler; ssk primi bağlamında ve sair kurumlar vergisi bağlamında ne gibi teşviğe muhataplar.ücret üzerinden stopaj gelir vergisi tam yatıyordur herhalde..