Aralık ayında yapılması beklenen Tasarrufu Teşvik Hesabı 8. taksit nema ödemeleri için toplu başvurular, 14 Kasım'dan itibaren Ziraat Bankası'na yapılabilecek.

Ödemeleri Hazine Müsteşarlığı'nca belirlenecek tarihte başlayacak zorunlu tasarruf 8. taksit nema ödemeleriyle ilgili toplu başvuruları, 14 Kasım'dan itibaren Ziraat Bankası şubelerince kabul edilecek.

Önceki taksit ödemelerinde olduğu gibi, kurum ve işyeri aracılığıyla talepte bulunan hak sahiplerinin ödemeleri, 8. taksit ödemelerinin başlamasını takiben "en geç 3 gün içinde" yapılacak.

Kurumu aracılığıyla başvurmayan hak sahipleri, eskiden olduğu gibi bir aylık takvim içinde sıralarını bekleyecek.

Kurum ve işyerleri, unvanlarını taşıyan elektronik posta adresi ile birlikte en son kesinti ve katkı tutarlarını yatırdıkları Ziraat Bankası şubelerine başvuracak.

Kurum ve işyeri yetkililerine zorunlu tasarrufun 8. taksit nema ödemelerinin yapılabilmesi için, "son bir ay içinde verilmiş kamu kurum ve kuruluşları için resmi görevlendirme/yetki yazısı, diğer kuruluşlar için noter tasdiklik yetki belgesi ve imza sirküleri" aranacak.

İşyerlerine ait Tasarrufu Teşvik işyeri sicil numarası, kurum veya işyeri irtibat telefonu ve geçerli e-posta adresiyle birlikte belirtilen tarihten itibaren Ziraat Bankası'na başvuru yapılabilecek.