Tebliğin yazım şekli bizimkilerle arasındaki farklar dikkatimi çekti. Paylaşmak İstedim.
Saygılar

ATO = Australia Taxation Office

June 2010
2010?da Değer artışını hatasız yapın

ATO bu yıl da değer artışı vergisi (CGT) üzerinde odaklanmayı sürdürecektir. Geçen mali
yılda ATO 1,000?den fazla bireysel CGT ödeme talebini gözden geçirmiş veya
denetlemitir ve bu da vergi gelirinde 5 milyon dolardan fazla bir ayarlamalar ile
neticelenmiştir.

Değer artışı nedir?

Değer artışı genellikle, bir varlığı satın aldığınız zamanki maliyeti veya edindiğiniz zamanki
değeri ile, onu elden çıkardığınız zamanki değeri arasındaki farktır.


Bir varlığı satar veya elden çıkarırsanız, genellikle bir değer artışı beyan etmeniz gerekir.
CGT gerektiren varlıklar emlakları, hisseleri ve kontrollü fonlar ile yatırım ortaklıklarındaki
birimleri içerir. CGT ayrıca tablolara, antikalara, para ve pul gibi koleksiyonlara da
uygulanır.

20 Eylül 1985?ten önce sahip olduğunuz bir varlığı veya eviniz olan bir mülkü elden
çıkardığınızda CGT den muaf tutulma hakkınız olabilir.

Bir varlığı satın alırsanız veya size miras olarak kalırsa veya boanma anlamasının bir
parçası olarak bir varlık alırsanız, onu sattığınızda veya başka bir ekilde elden
çıkarttığınızda CGT ödemeniz gerekebilir.

Değer kaybı nedir?

CGT gerektiren bir varlığı elden çıkardığınızda zarara uğrarsanız, değer kaybı talep etme
hakkınız olabilir. Değer kayıplarınızı diğer varlıklar üzerindeki değer artışları ile
dengeleyerek ödemeniz gereken tüm toplam vergi miktarını düşürebilirsiniz.

Koleksiyonların değer kayıpları sadece diğer koleksiyonların üzerinden elde edilen değer
artıları ile denkleştirilebilir, fakat diğer varlıkların değer artıları ile denkleştirilemez.

İnsanların sadece hakları olan eyler üzerinde doğru bir ekilde talepte bulunmalarını
sağlamak için ATO bu yıl da kayıp taleplerine özellikle dikkat etmeyi sürdürecektir.
Yatırımların elden çıkarılmasında kayıp talep etmeye ilişkin daha fazla bilgi ATO?nun
www.ato.gov.au sitesinde mevcuttur.
Yanlışlıklar gözden kaçmayacak

ATO, yatırımların satışlarından elde edilip bildirilmeyen kazançları saptamak için eyalet ve
bölge gelir dairelerinden, kontrollü fonlardan, Avustralya Menkul Değerler Borsası?ndan ve
hisse kayıtlarından verileri kullanır. O nedenle, değer artışlarınızı veya kayıplarınızı vergi
beyannamenizde dikkatli bir şekilde bildirdiğinizden emin olun.

CGT yükümlülükleriniz konusunda emin değilseniz, vergi beyannamenizi doğru bir şekilde
doldurmanıza yardımcı olması için e-tax daki veya TaxPack Eki ndeki CGT sorusunu
okuyun.

Değer artışlarının veya kayıplarının hesaplanmasında e-tax size yardımcı olabilir.

Doğru kayıtların saklanması

CGT gerektirebilecek herhangi bir varlığı satın aldığınızda, edindiğinizde, sattığınızda veya
elden çıkardığınızda kayıtlarını sakladığınızdan emin olun. Eksik kayıtlar, gereğinden fazla
vergi ödemeniz anlamına gelebilir.

Kayıtlar şunları göstermelidir:
? varlığı satın aldığınız tarihi ve maliyeti veya piyasa değerini
? varlığı elden çıkardığınız tarihi ve karşılığında ne aldığınızı veya piyasa değerini
? varlığın edinilmesi veya satışı ile bağlantılı, damga vergisi, komisyonlar, reklam ve
hukuksal giderler gibi masrafları
? varlıkların saklanması ile bağlantılı, iyileştirme giderleri, harçlar, arazi vergisi, sigorta,
tamirler ve varlığı satın almak için alınan borcun faizi gibi vergiden düşülemez giderleri
içeren masrafları

? işlemlerde yer alan tüm kişiler, iletmeler veya kuruluşları
? gerektiğinde piyasa değerlendirmelerini
? özellikle varlık miras kalmısa, eski sahibinden kayıtları.
Daha fazla blgi
ATO?nun, CGT yükümlülüklerinizi anlamada size yardımcı olacak birkaç kılavuzu vardır:
? 2010 Değer artıı vergisi kılavuzu.
? 2010 kiisel yatırımcılar için değer artıı vergisi kılavuzu.
? Küçük iletmeler için değer artışı vergisi imtiyazları.
Bu kılavuzlar da dahil daha fazla bilgi, ATO?nun www.ato.gov.au sitesinde veya 13 28 61
numaralı telefonda mevcuttur.