1-kurumumuzca imar planı değişkliği sonucu bize maliyeti 0 olan arsalar var.
arsa ve araziler satınalma değeri ile aktife alınırlar.
bunları muhasebeye intikal ettirirken emlak değeri üzerinden mi yoksa iz bedeli olarak mı göstermeliyim. (satınalma değeri yok) neden?
2-bu arsa ve arazilerimize yapmayı düşündüğümüz binalar için etüd ve sondaj giderleri yaptık. bunları 7 li hesaplara mı yoksa nereye yazmalıyız? neden?
3-inşaat bitiminden itibaren de 5 yıl emlak vergisinden muaf olduğumuzdan dolayı da emlak vergisi beyannamesi vermemiz gerekiyormu?

teşekkür ederim.