İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik

madde 8- sıhhi iş yerleri adreslerinin ve faaliyet konularının değişmemesi kaydıyla ruhsat güncellenir, yeniden düzenlenmez denmiş.

devir dilekçesiyle beraber değişen bilgileri belgeleyen evrakı götürsek yeterli mi?

itfaiye raporu gerektiren iş yerleri nasıl belirlenir?

iş yerinin sınıfı nasıl belirlenir?

teşekkür ederim.