Şubat-Mart-Nisan dönemini kapsayan üç aylık hareketli ortalamalara göre, 2005 Mart ayında işsizlik oranı yüzde 10.9 olarak tahmin edildi.
İşsizlik oranı kentlerde yüzde 13.3, kırda yüzde 7.5 olarak belirlendi.
Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçları, 2005 yılından itibaren hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas alınarak her ay açıklanmaya başlanırken, sonuçlar, ifade kolaylığı açısından ilgili üç aylık dönemin ortasındaki ay adıyla anılıyor.
Buna göre Mart 2005 bülteninde açıklanan sonuçlar, Şubat, Mart ve Nisan 2005 aylarını içeren üç aylık dönemi kapsıyor.
Bu dönemde toplam 31 bin 470 hanehalkı ve bu hanehalklarında yaşayan 15 ve daha yukarı yaşta toplam 86 bin 743 fert ile görüşüldü.

DİE.