bilgi isteme tebligatları epey zaman almaya başladı nasıl cevaplamalıyım yrd olursanız sevirinirim

1 -GİB sisteminde yapılan sorgulamalarda e beyannameleri siz göndermiş görünüyorsunuz söz konusu mükellefle muhasabe işlemleri ile ilgili sözleşme yaptınız mı ?varsa sözleşmenin bir nüshasını gönderebilirmisiniz .

2-Böyle bir sözleşme mevcut değilse mükellef kurumun beyannamelerini hangi sıfatla ve ne için verdiniz .

3- Muhasebe Anlamında size yapılan bilgi akışı sağlıklı mıydı ?

4-mükellefin sahte belge düzenleme fiilinde bulunabileceği veya bulunduğu hususunda şüpheye sahip olunup olunmadığı hakkında bilgi veriniz ?

5-mükellefle ilgili olarak vergi dairesine herhangi bir bildirimde bulundunuz mu ?