şirketmizin şube binasındaki daiereler şuan kirada.
Bize kira ödemesini bankadan yaptılar. Bunun karşılığında kira faturası kesmem gerekiyor
fakat kiracıları hangi hesapta izleyeceğim ?
120 mi 649mu ?