01.ocak.2007 tarihinden sonra emeklilik koşulları

Sosyal güvenlik reformu emeklilik tarihini değiştirecek mi?
Ülke olarak sosyal güvenlik reformlarına alıştık. Neredeyse her 3-5 yılda bir reformlar yapılıyor. Çalışanların bu reformlarda en çok ilgilendiği konu ise emeklilik tarihleri.
En çok sorulan soru ise: "Emeklilikten etkilenecek miyim?"
08.09.1999 tarihi emeklilikte milat olarak belirlenmişti. Ancak, emeklilikte kademeli geçişi düzenleyen 4447 sayılı kanunun Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesinden sonra 23.05.2002 tarih ve 4759 sayılı kanunla yeni bir düzenleme yapıldı. Bu kez, emeklilikte milat 23.05.2002 olarak belirlendi.
4759 sayılı kanunla yapılan düzenleme de sorunları çözmeye yetmedi. Sosyal güvenlik sisteminde mevcut sorunlara köklü bir çözüm bulmak için sosyal güvenlik kurumlarını tek çatıda toplayan ve tüm çalışanlara eşit ve standart haklar verilmesine ilişkin 5502 ve 5510 sayılı kanunlarla yeni bir reform yapıldı. Yapılan bu düzenlemelerin çalışanların emeklilikle ilgili haklarında değişiklik yapıp yapmadığı da kamuoyunda tartışıldı.

1- İlk defa 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olanların emekliliği
İlk defa 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olanlar, kademeli bir geçiş sistemine tabi tutulmuşlardır. Reform kanunlarında, kademeli emeklilikle ilgili herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
2- İlk defa 08.09.1999 tarihinden sonra sigortalı olanların emekliliği
08.09.1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar kademeli emeklilikten yararlanamayacaklardır.

SSK sigortalıları
08.09.1999'dan sonra işe başlayan SSK sigortalıları;
-Kadınlar 58
-Erkekler 60 yaşında
-En az 7000 gün sayısı ile yaşlılık aylığı alabileceklerdir.

TC Emekli Sandığı iştirakçileri
08.09.1999'dan sonra işe başlayan TC Emekli Sandığı iştirakçileri;
-Kadınlar 58
-Erkekler 60 yaşında
-En az 25 tam yıl (9000 gün sayısı) ile yaşlılık aylığı alabileceklerdir.

Bağ-Kur sigortalıları
01.10.1999'dan sonra işe başlayan Bağ-Kur sigortalıları;
-Kadınlar 58
-Erkekler 60 yaşında
-En az 9000 gün sayısı ile yaşlılık aylığı alabileceklerdir.

3- İlk defa 01.01.2007 tarihinden sonra sigortalı olanların emekliliği
İlk defa 2007 yılından itibaren sigortalı olacaklar erkekler için emeklilik yaşı 2036 yılına kadar 60, kadınlar için emeklilik yaşı 2036 yılına kadar 58 olacak, ancak 7000 gün sayısı kademeli olarak her yıl 100'er gün artırılarak 9000 güne çıkarılacaktır.
2036 yılından itibaren ise kademeli olarak artacak ve erkekler için 2044 yılında 65'e, kadınlar için 2048 yılında 65'e ulaşacaktır. Yıllar itibarıyla emeklilik yaşları aşağıda gösterildiği gibi artarak;
1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61,
2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62,
3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63,
4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında kadın için 62, erkek için 64,
5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında kadın için 63, erkek için 65,
6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65,
7) 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65,
olarak uygulanacaktır.