2006 Dönemine İlişkin Ba ve Bs Formlarının Verilme Süresi 02 Nisan 2007 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

Başkanlığımızca yayınlanan 25 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 28 Şubat 2007 tarihine kadar verilmesi gereken 2006 dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi ilgili meslek odaları ve mükelleflerden gelen talepler üzerine 02.04.2007 tarihine kadar uzatıldığı ayrıca mal müdürlüğüne bağlı olmayan ve gelir veya kurumlar vergisi beyannamesini elektronik ortamda verme zorunluluğu bulunmayan mükelleflerin, istemeleri halinde elektronik ortamda bildirimde bulunabilecekleri hususları açıklanmıştır.

Söz konusu sirküler:

http://www.alomaliye.com/2007/vuk_sirku_25.htm