kamu işçi maaş

Konu: "İş sağlığı ve güvenliği kanun tasarısı" yasalaşma yolunda

 1. #1
  şeref aydemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  şeref aydemir isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Kasım.2011
  Mesajlar
  4.740

  "İş sağlığı ve güvenliği kanun tasarısı" yasalaşma yolunda

  MECLİS HABER
  TBMM Genel Kurulu nda 20.06.2012 tarihinde görüşülmeye başlanan "iş sağlığı ve güvenliği"kanun tasarısı kabül edilerek
  yasalaştı.

  Kaynak:Meclis Haber


  4857 sayılı İş Kanunun "iş sağlığı ve güvenliği"başlığı altında düzenlenen (beşinci bölüm)yeniden Kanun olarak iş hayatında yerini aldı.
  Hayırlı olsun.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Eylül.2005
  Mesajlar
  1.802

  Ynt: "İş sağlığı ve güvenliği kanun tasarısı" yasalaşma yolunda

  TBMM Genel Kurulu -İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı kabul edildi -Kanuna göre, işyerleri ''çok tehlikeli sınıf'', ''tehlikeli sınıf'' ve ''az tehlikeli sınıf'' şeklinde sınıflandırılacak -Maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamışsa iş durdurulacak -Çalışan, gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbiri alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilecek -Kanun; TSK, genel kolluk kuvvetleri ve MİT'in faaliyetlerinde, ev hizmetlerinde, çalışan istihdam etmeden üretim yapanlar hakkında uygulanmayacak -İşveren; çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlayacak; iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapacak -İşyerine, sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasak olacak -TRT ile özel televizyonlar ve radyolar, ayda en az 60 dakika iş sağlığı ve güvenliği konularında uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapacak.

  TBMM (AA) Kanun, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenliyor.
  Kanuna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), genel kolluk kuvvetleri ve MİT Müsteşarlığı'nın faaliyetlerinde, afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde, ev hizmetlerinde, çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar hakkında, hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetlerinde uygulanmayacak.
  İşveren; çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlayacak, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapacak. İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izleyecek ve denetleyecek.
  İşveren; çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirecek.
  İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamayacak. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütecek.
  İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri yazılı olarak bildirecek.
  Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınacak.
  İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranacak.
  İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapacak veya yaptıracak. Risk değerlendirmesinde; belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu, kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi, işyerinin tertip ve düzeni gibi konular dikkate alınacak.
  İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almasını sağlayacak. Verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamayacak. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılacak. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması halinde bu süreler fazla sürelerle çalışma ya da fazla çalışma olarak değerlendirilecek.

  -Acil durumları önceden değerlendirecek-

  İşveren; meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirecek; çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirleyerek, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alacak, acil durum planlarını hazırlayacak.
  İşveren, ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda, çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapacak.
  Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'na veya işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilecek. Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi halinde çalışan, gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbiri alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilecek.
  Çalışanlar, ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda, işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek güvenli yere gidecek.
  İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda iş sözleşmelerini feshedebilecek.

  -Kaza ve meslek hastalıklarının kaydı tutulacak-

  İşveren; bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutacak, gerekli incelemeleri yapacak, bunlarla ilgili raporları düzenleyecek, işyerinde çalışan temsilcisi görevlendirecek.
  Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı'nın başkanlığında Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi kurulacak. Konsey; Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Çalışma Genel Müdürü, İş Teftiş Kurulu Başkanı, ilgili bakanlıklardan birer genel müdür, Yükseköğretim Kurulu'ndan bir yürütme kurulu üyesi; sendikaların üst kuruluşlarının en fazla üyeye sahip ilk üçü ile TOBB, TESK, Türk Tabipler Birliği, TMMOB ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden birer yönetim kurulu üyesinden oluşacak.
  İşveren, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde kurul oluşturacak.
  Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi, teftişi, bakanlık iş müfetişlerince yapılacak.
  İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde, bu tehlike giderilinceye kadar, işyerinin bir bölümününde veya tamamında iş durdurulacak.
  ''Çok tehlikeli'' sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamışsa iş durdurulacak.
  İşveren işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödeyecek veya aynı ücretle başka bir iş verecek.

  -Cezalar-

  Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverene, her bir yükümlülük için ayrı ayrı 2 bin TL ceza uygulanacak.
  İş yerinde iş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı görevlendirmeyen işverene, görevlendirmediği her kişi için 5 bin TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene 2 bin 500 TL; risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3 bin TL ceza verilecek.
  İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumlarına ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olan işverene 5 bin TL, büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene 50 bin TL, güvenlik raporunu hazırlayıp bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçiren, işletilmesine bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açan veya durdurulan işyerinde faaliyete devam eden işyerine 80 bin TL idari para cezası verilecek.

  -İşyerine sarhoş gelmek-

  İşyerine, sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasak olacak.
  İşveren; işyeri eklentilerinden sayılan kısımlarda, ne gibi hallerde, hangi zamanda ve hangi şartlarla alkollü içki içilebileceğini belirleme yetkisine sahip olacak.
  Alkollü içki yapılan işyerlerinde çalışan ve işin gereği olarak üretileni denetlemekle görevlendirilen, kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen işyerlerinde işin gereği alkollü içki içmek zorunda olan, işinin niteliği gereği müşterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olan çalışanlar için yaptırım uygulanmayacak.
  İşveren, işletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için işyerlerinin büyüklüğüne göre, büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlayacak.

  -Yayın yapma zorunluluğu getiriliyor-

  TRT ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar; ayda en az 60 dakika iş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatında kayıt dışılığın önlenmesi, sosyal güvenlik, işçi ve işveren ilişkileri konularında uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapacak.
  Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17:00-22:00 saatleri arasında olmak üzere, 08:00-22:00 saatleri arasında yapılacak ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak RTÜK'e teslim edilecek. Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık 60 dakikalık süreye dahil edilmeyecek. Bu programlar, Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşları, RTÜK, bilimsel kuruluşlar, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanacak.
  Bu düzenleme kapsamında yapılan yayınlar için herhangi bir bedel ödenmeyecek.
  Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerde gerçekleştirilen işyeri hekimliği ücreti ödemeleri nedeniyle kamu görevlileri haklarında idari veya mali yargılama ve takibat yapılamayacak, başlatılanlar işlemden kaldırılacak, bu ödemeler geriye tahsil ve tazmin konusu edilemeyecek.
  16-18 yaşlar arasındaki gençlerin çalışabilecekleri işler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca belirlenecek.
  120'si uzman, 130'u da uzman yardımcısı olmak üzere toplam 340 kadro ihdas edilecek.

  -''Gecikmeli de olsa yasalaştı''-

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, milletvekillerine yönelik teşekkür konuşmasında, çalışma hayatı açısından çok önemli bir düzenleme yapıldığını belirterek, gelişmiş ülkelerin böyle bir düzenlemeyi 1970'li yıllarda yürürlüğe koyduğuna dikkati çekti. Çelik, ''Bizde gecikmeli de olsa bugün yasalaşmış oluyor'' dedi.
  Çelik, daha önce emeklilerle ilgili intibak yasası, memurlara toplu sözleşme hakkı tanıyan kamu görevlileri sendika yasasının çıkarıldığını, bugün de iş sağlığı ve güvenliği tasarısını yasalaştırdıklarını söyledi.
  Bakan Çelik, düzenlemenin kapsamı konusundaki eleştirilere katılmadığını belirterek, ''İş akdi çerçevesindeki bütün çalışanları kapsayan bir düzenleme yaptık. Bütün grup başkanvekillerine, bütün milletvekillerine teşekkür ediyorum. Yasanın hayırlı olmasını diliyorum'' diye konuştu. Çelik, Toplu İş İlişkileri Yasası'nı da bu dönem içinde çıkarmayı arzuladıklarını ifade etti.
  CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, tasarı üzerindeki görüşmelerin sabah saatlerine kadar sürmesini eleştirerek, ''Ben Meclis'te çalışan arkadaşlarımdan özür diliyorum. Çünkü biz yarın gelmesek de hesap soran olmayacak ama onlar yarın yine işlerine gelecekler. Bu kanunun uygulanamayacağı buradan belli'' dedi.
  AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli ise dünyada 1970'li yıllarda uygulanmaya başlanan bir mevzuatı getirdikleri için teşekkür edilmesi gerektiğini, ancak muhalefetin eleştirilerinin, tasarıyı engelleme niteliğinde olduğunu söyledi.

 3. #3
  şeref aydemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  şeref aydemir isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Kasım.2011
  Mesajlar
  4.740

  Ynt: "İş sağlığı ve güvenliği kanun tasarısı" yasalaşma yolunda

  Halen çsgb sayfasında belirtili olan;
  a-iş sağlığı ve güvenliği tüzüğü ile
  b-yapı işlerinde işci sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü nün,
  İş bu yeni Kanun kapsamında,(bu forum da önceden paylaşılmıştı)yürürlük durumu nedir?
  Bilen var ise lütfen paylaşalım.
  (şahsi kanaatim 77 inci madde yürürlükte kalır ise bahsekonu tüzüklerin yürürlüğü devam eder)

  (Ayrıca yeri gelmişken ifade edelim,değişiklik olmadı ise(son taslağa göre) bu Kanun ile ilgisi gereği İş Kanunun 5ci bölümü kapsamındaki maddelerin yürürlüğünün bu Kanunun yayımı tarihinde bazıları daha sonra kaldırılması, diğer bazı maddelerinde de kısmi değişiklikler sözkonusu.)

 4. #4
  şeref aydemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  şeref aydemir isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Kasım.2011
  Mesajlar
  4.740

  Ynt: "İş sağlığı ve güvenliği kanun tasarısı" yasalaşma yolunda

  6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kabül Tarihi:20.06.2012

  Resmi Gazete
  Tarih:30 Haziran 2012
  Sayı:28339

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Ünvanda Faaliyet Sadece "İMALAT" veya "MONTAJ" diye Olabilir mi?
  Konu Sahibi SerhanSerhan Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 12.Eylül.2014, 15:53
 2. "Torba Kanun" Tasarısı TBMM'de...
  Konu Sahibi ebru şener Forum Güncel Konular - Haberler
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 25.Şubat.2013, 17:27
 3. Denetimde """"SOD"""""""" çıkmazı
  Konu Sahibi DMM Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 28.Temmuz.2012, 13:31
 4. "İş sağlığı ve güvenliği kanun tasarısı" yasalaşma yolunda
  Konu Sahibi şeref aydemir Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 30.Haziran.2012, 12:23
 5. Nihayet"Mali tatil"için Kanun teklifi Verildi.
  Konu Sahibi Habip Forum Konu Dışı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 26.Nisan.2006, 09:14

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36