kamu işçi maaş

Like Tree4Beğeni

Konu: İşçi Sayısı 1-9 Olan İşletmeler

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Şubat.2013
  Mesajlar
  45

  İşçi Sayısı 1-9 Olan İşletmeler

  Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alıp işçi sayısı 1-9 arası olan işletmelerin işsağlığı ve güvenliği ile ilgili masrafları devlat karşılacak karşılamasına da nasıl karşıyılacak acaba.İşleyiş nasıl olacak bilgisi olan?


 2. #2
  şeref aydemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  şeref aydemir isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Kasım.2011
  Mesajlar
  4.725
  Bilgim yok ama konuyla ilgili olarak,anılan Kanun un ,bahsekonu 7 nci maddesi gereği çıkarılacak yönetmelik sanırım yürürlüğe girmedi!..
  (girmiş ise lütfen belirtelim)
  miller57 bunu beğendi.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2010
  Mesajlar
  205
  9 işçi olduysa yüzde 11 (5510) indirimden yararlanmayacak işveren ama iş güvenliği hizmetinden faydalanacak-devlet karşılayacak
  10 kişi olursa yüzde 11 (5510) indiriminden yararlancak ama iş güvenliği hizmetinden maliyet karşısına çıkacak

  yasa zaten karmaşık birde maliyet muhasebesinide iyi bilmek lazım

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Şubat.2013
  Mesajlar
  45
  Sayın Akdeniz söylediklerinizi nerede bulabilirim acaba.taradım ama bulamadım.yardımcı olursanız sevinirim.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2010
  Mesajlar
  205
  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi

  MADDE 7- (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Bakanlıkça aşağıdaki şartlarla destek sağlanabilir:

  a) Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir. Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir.

  b) Giderler, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilir.

  c) Uygulamada, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır.

  ç) Bu Kanun ve diğer mevzuat gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenlerden, tespit tarihine kadar yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edilir ve bu durumdaki işverenler, sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz.

  d) Uygulamaya ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, uygulamayı yönlendirmeye ve doğabilecek sorunları çözmeye Bakanlık yetkilidir.

  (2) Aşağıdaki konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir:

  a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin uygulanması.

  b) Destek sağlanacak ondan az çalışanı bulunan işyerlerinin özellikleri göz önünde bulundurularak; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecek iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedellerinin tespiti, destek olunacak kısmı ve ödenme şekli.

  c) Destekten faydalanabilecek işyerlerinin taşıması gereken şartlar.

  ç) İş sağlığı ve güvenliği hizmeti verecek kuruluşların özellikleri.

  (3) Etkinlik ve sürekliliğin sağlanması amacıyla; Bakanlık tarafından Sağlık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili meslek kuruluşlarıyla iş birliği yapılabilir.
  yasa budur ama 5510 onun türev yasalarınıda hesaba katmal lazım

 6. #6
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.096
  Burada da yeterli açıklama ve bilgi yok arkadaşlar. Ancak anlaşılan devlet 1 kişi bile çalıştırıyorsa tehlikeli işyerleri bir İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi ile anlaş ve hizmeti almaya başla diyor, ben de sana bir teşvik vereyim, ödeyeceğin primi daha az öde diyor.
  Yapılmadı düşünülen uygulama bu mudur? Bilgisi olan var mıdır?
  Şimdi tehlikeli işler ile uğraşan ve 1-10 arası işçisi olan müşterilerimiz var, ne bilgisi vermemiz gerekir bunlara, 01.Ocak'ta kesin başlayacak mı? Başlamayacak mı? Teşvik olacak mı? Olmayacak mı?

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2010
  Mesajlar
  205
  bu yasanın uygulanmasına yönelik hiç bir hareketlilik yok büyük ihtimalle süre uzatılacağa benziyor İSMMO sayfasında Türmob sayfasındada sgk sayfasındada herhangi bir hazırlık yok sadece bazı mükelleflere 01 01 2014 uygulamasını hatırlatan yazılar geliyor

  eğer yasa 01 01 2014 te uygulanacak olsaydı PTT gişelerinde e devlet şifresi için bir yoğunluk olurdu o da yok

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Şubat.2013
  Mesajlar
  45
  24 Aralık 2013 SALI

  Resmî Gazete

  Sayı : 28861

  YÖNETMELİK

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ

  HAKKINDA YÖNETMELİK

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç ve kapsam

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunanlardan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin usul ve esaslarını belirlemektir.

  Dayanak

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar ve kısaltmalar

  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,

  b) Hizmet sunucusu: İş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermek üzere Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş kişi, kurum veya kuruluşları,

  c) İSG-KATİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programını,

  ç) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Destek Kapsamına Giren İşyerlerinin Belirlenmesi ve Başvuru

  Destekten yararlanacak işyerlerinin tespiti

  MADDE 4 – (1) Destekten yararlanacak işyerlerinin tespitinde, Kurum tarafından tescil edilmiş işyeri kayıtları esas alınır.

  (2) Destekten Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri faydalanır. Çalışan sayısının ondan az olup olmadığının tespitinde aşağıdaki şartlar aranır:

  a) Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde, aynı işveren tarafından 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınır.

  b) İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.

  c) İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.

  ç) Her bir ayda Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülür.

  d) Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilir.

  e) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz.

  (3) İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması şarttır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Destek Bedellerinin Tespiti, Ödenmesi ve Hizmetin

  Alınacağı Kurum ve Kuruluşlar

  İş sağlığı ve güvenliği hizmet bedellerinin tespiti

  MADDE 5 – (1) Ondan az çalışanı bulunan işverenlere sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelleri işyerinin tehlike sınıfı ve Kuruma bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı tespit edilir.

  (2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla %1,4 ve %1,6’sıdır.

  (3) Sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin tutarı, ikinci fıkrada belirtilen yüzdelerin aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısı ile çarpılması suretiyle tespit edilecektir.

  Başvuru ve desteğin ödenme şekli

  MADDE 6 – (1) Genel Müdürlük sözleşme yapan ve ödeme kapsamında olan işyerlerinin dördüncü maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tespit edilmesini sağlamak amacıyla Kuruma İSG-KATİP’e erişim yetkisi sağlar.

  (2) Kurum, kapsama giren işverenlere sağlanan hizmetin bedelini, beşinci maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde; üçer aylık dönemler halinde hesaplar. Dönem sonundaki tutarları takip eden ikinci ayın sonunda işverene öder.

  (3) Kuruma yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunması halinde, destek tutarları bu borca mahsup edilir.

  (4) Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanmak için başvuru yapılır. Yapılacak başvuru ve ödeme ile ilgili uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda Kurum tarafından belirlenir.

  Destek hizmetinin alınacağı kişi, kurum veya kuruluşlar

  MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işyerleri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili destek hizmetlerini 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca hizmet sunucusundan alır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Yükümlülükler

  MADDE 8 – (1) Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanılabilmesi için aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi şarttır.

  Müeyyideler

  MADDE 9 – (1) Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden veya mahkeme ilamına istinaden çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmedikleri tespit edilen işverenler, tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz ve kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınır.

  (2) Birden fazla işyeri bulunan işverenlere ait işyerlerinde kayıt dışı çalışanı bulunduğunun tespiti halinde, gerek tespitin yapıldığı işyeri için, gerekse diğer işyerleri için kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınır ve söz konusu işverenler tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl boyunca yararlanamaz.

  Denetim

  MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında sağlanan destekle ilgili olarak gerektiğinde Bakanlık ve Kurum denetim elemanları tarafından denetim yapılır.

  Yürürlük

  MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Şubat.2013
  Mesajlar
  45
  İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması şarttır demekte yönetmelikte o zaman 01.01.2014 tarihinden önce sözleşme yapmak gerekiyor.İŞG-KATİP'e hizmet verenlerin yani ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin giriş yapması gerekmiyor mu?

 10. #10
  merkür2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  merkür2 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2012
  Mesajlar
  5.168
  Şu işi kanunla en azından kanuna bağlı tek bir tebliğ/yönetmelikle halletseler ölürler. Kanun çıkalı epey oldu ve yıl sonu yaklaşılırken yönetmelik çıktı. Ancak burada da sgk kurumunun yapacağı açıklamaya yönlendirme yapılmış!
  Zinaya yaklaşmayın! O; hayasızlık, çirkin, aşağı bir iş, kötü bir yoldur. [İsra 32]

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Taşeron İşçi Sayısı
  Konu Sahibi tara1 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 08.Haziran.2012, 14:09
 2. 31 Mayısta Raporlu Olan Kişinin SSK Prim Gün Sayısı
  Konu Sahibi cerselog2006 Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 10.Haziran.2008, 01:06
 3. Gün Sayısı 0 Olan Sigortalının Aylık Bildirgede Gösterilmesi
  Konu Sahibi FATİH PESEN Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 30.Kasım.2006, 13:18
 4. Gün sayısı eksik olan kişinin emeklilik şartı ?
  Konu Sahibi Maskot Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 17.Nisan.2006, 22:31
 5. Toplam İşçi Sayısı Hk
  Konu Sahibi hakan_oglu Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 30.Mart.2006, 10:56

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36