kamu işçi maaş

Konu: Sos*yal Gü*ven*lik Prim Ala*cak*la*rı*nın Ye*ni*den Ya*pı*lan*dı*rılması

 1. #1
  nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nane Guest

  Sos*yal Gü*ven*lik Prim Ala*cak*la*rı*nın Ye*ni*den Ya*pı*lan*dı*rılması

  MAD*DE 13- 22/2/2006 ta*rih*li ve 5458 sa*yı*lı Sos*yal Gü*ven*lik Prim Ala*cak*la*rı*nın Ye*ni*den Ya*pı*lan*dı*rıl*ma*sı ve Ba*zı Ka*nun*lar*da De*ği*şik*lik Ya*pıl*ma*sı Hak*kın*da Ka*nu*nun 4 ün*cü mad*de*si*nin bi*rin*ci fık*ra*sı aşa*ğı*da*ki şe*kil*de de*ğiş*ti*ril*miş*tir.

  ?İş*ve*ren*le*rin, bu Ka*nu*nun 1 in*ci mad*de*si kap*sa*mın*da*ki borç*la*rı*nı ye*ni*den ya*pı*lan*dır*ma*ma*la*rı ve*ya ya*pı*lan*dı*rıl*mış borç*la*rı ile il*gi*li yü*küm*lü*lük*le*ri*ni ye*ri*ne ge*tir*me*me*le*rin*den do*la*yı an*laş*ma*la*rı*nın bo*zul*ma*sı ha*lin*de; 1/1/2008 ta*ri*hin*den iti*ba*ren ka*nun, ka*rar*na*me ve*ya di*ğer mev*zu*at*la sağ*la*nan üre*tim, ya*tı*rım ve ben*ze*ri Dev*let yar*dım*la*rı ile teş*vik ve des*tek*ler*den, da*ha ön*ce baş*la*yıp de*vam eden nak*dî ol*ma*yan teş*vik*ler ha*riç, ya*rar*lan*dı*rıl*maz*lar ve ya*rar*lan*ma*ma*sı ge*rek*ti*ği son*ra*dan an*la*şı*lan*lar*dan da ya*pı*lan Dev*let yar*dı*mı, teş*vik ve des*tek öde*me*le*ri ka*nu*nî fa*izi ile bir*lik*te ge*ri alı*nır. Söz ko*nu*su iş*lem*ler ye*ni*den ya*pı*lan*dır*ma an*laş*ma*sı*nın 1/1/2008 ta*ri*hin*den son*ra bo*zul*ma*sı ha*lin*de, an*laş*ma*nın bo*zul*du*ğu ta*ri*hi ta*kip eden ay ba*şın*dan iti*ba*ren uy*gu*la*nır. Des*tek, teş*vik ve Dev*let yar*dım*la*rı, il*gi*li sos*yal gü*ven*lik ku*ru*mun*dan borç*lu*la*ra iliş*kin bil*gi*le*rin te*min edil*me*sin*den son*ra sağ*la*nır.?
  5677 sayılı kanun meclisten geçti, Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi:01/06/2007


 2. #2
  nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nane Guest

  Ynt: Sos*yal Gü*ven*lik Prim Ala*cak*la*rı*nın Ye*ni*den Ya*pı*lan*dı*rılması

  kanunu c.başkanı veto etti.
  ...
  Yayımlanması yukarıda açıklanan gerekçelerle uygun görülmeyen 5677 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 5 ve 6. maddelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce bir kez daha görüşülmesi için, Anayasa'nın değişik 89 ve 104. maddeleri uyarınca ilişikte geri gönderilmiştir.
  Ahmet Necdet SEZER
  CUMHURBAŞKANI
  Ek bilgi; mevcut meclis tatile girdiğinden büyük ihtimal yasa yeniden görüşülemeyecek. o nedenle geçersiz duruma düştü.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. SSk Prim Gün Sayısı Dolduktan Sonra Ödenen Prim
  Konu Sahibi serhangenç Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 12
  Son Mesaj : 22.Haziran.2017, 15:25
 2. Cevap: 3
  Son Mesaj : 13.Ekim.2015, 09:09
 3. Maaş + Prim Uygulamasında Prim için Devlete Para Ödenmesi
  Konu Sahibi kmltylnv22 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 05.Mayıs.2015, 09:11
 4. Cevap: 5
  Son Mesaj : 17.Eylül.2013, 21:57
 5. Maaş+Prim Part Time Çalışmada Prim
  Konu Sahibi smmm-ankara- Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 11.Nisan.2013, 20:57

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36