28 Aralık 2007 tarihli Resmi Gazete'nin Mükerrer sayısında yayımlanan 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile sosyal güvenlik reformu üçüncü kez ertelendi.

Kanun'a göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun yürürlük tarihi 1.6.2008 olarak değiştirildi.