Her memura genel sağlık sigortasıTBMM Komisyonu, Anayasa Mahkemesinin iptal kararının ardından yürürlüğü ertelenen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasında değişiklik öngören tasarıya ilişkin raporunu tamamladı.


Buna göre kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa devlet memuru olanlar, bu kanuna tabi olacak ve Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınacak. Daha önceki memurlar ise Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda yürürlükteki Emekli Sandığı'na tabi olmaya devam edecek.

Tasarıda, emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan güncelleme katsayısı, her yılın aralık ayında açıklanan TÜFE ile o yılın GSYİH gelişme hızının yüzde 25'inin toplamına bir tam sayının ilave edilmesiyle hesaplanacak.

BAĞ-KUR'LULARA DA EMZİRME ÖDENEĞİ

Emzirme ödeneğinden, sigortalı kadın, sigortalı erkeğin çalışmayan eşi ile BAĞ-KUR'lular da yararlanacak. Bu kişilere, çocuğun yaşaması şartıyla doğumdan sonraki altı ay süresince her ay, doğum tarihinde geçerli olan asgari ücretin 3'te biri tutarında emzirme ödeneği verilecek.

YAŞLILIK AYLIĞI

Sigortalıların yaşlılık aylığı, ortalama aylık kazancı ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucunda bulunan tutar kadar olacak. Aylık bağlama oranı, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için yüzde 2 olarak uygulanacak.

Tasarıya göre, 50 yaşını doldurmuş ancak erken yaşlandığı tespit edilmiş sigortalıların diğer koşulları sağlamaları halinde yaşlılık aylığından yararlanabilmelerini olanak sağlayan yaş sınırı, 50'den 55'e çıkartılacak.

SSK'lı ve devlet memurlarının malullük ve ölüm aylığından yararlanmaları için gerekli prim ödeme gün sayılarında da değişikliğe gidildi. Anayasa Mahkemesi tarafından yürürlüğü durdurulan kanunda SSK'lıların ölüm aylığından yararlanması için aranan 900 günlük prim ödeme gün sayısı, 1800 güne çıkartıldı. Devlet memurlarında ise prim ödeme gün sayısı 3600 günden 1800 güne düşürüldü.

YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olan kişiler, yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra yeniden çalışmaya başlarsa yaşlılık aylıkları kesilecek. İşten ayrılarak veya iş yerini kapatarak yeniden yaşlılık aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunanlara ya da emekliye ayrılan veya sevk edilenlere, yazılı istek tarihini veya görevinden ayrıldığı tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden yaşlılık aylığı hesaplanarak bağlanacak. Yeni aylığa, kesilen aylıktan sonra yapılan artışlar yansıtılacak.

BAĞ-KUR'LULARDA YAŞLILIK AYLIĞI...

Tarım sigortalıları hariç, gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar, anonim şirketlerin kurucu ortakları veya yönetim kurulu üyeleri, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarına, yazılı istekte bulunma şartıyla yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam edilecek. Bu kişilerden kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yüzde 12, takip eden her yılın ocak ayında da bir puan artırılarak sosyal güvenlik destek primi alınacak. Ancak bu oran yüzde 15'i geçemeyecek.

Bu sigortalılardan ayrıca kısa vadeli sigorta kolları primi tahsil edilmeyecek. Sosyal güvenlik destek primine tabi olanların primleri, aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilecek. Sosyal güvenlik destek primi ödenmiş veya bildirilmiş süreler, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim ödeme gün sayısına ilave edilmeyecek.

İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanan kişilere, işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinden yararlandığı süre içinde, uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanacak. Bunların primleri işsizlik fonundan karşılanacak.http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/8...d=229&sz=19473

http://www.haberturk.com/haber.asp?i...&dt=2008/02/13