kamu işçi maaş

Konu: SGDP Şimdi Nasıl Uygulanıyor? Yeni SSGSS Yasasından Sonra Nasıl Uygulanacak?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Nisan.2006
  Mesajlar
  372

  SGDP Şimdi Nasıl Uygulanıyor? Yeni SSGSS Yasasından Sonra Nasıl Uygulanacak?

  SGDP Şimdi Nasıl Uygulanıyor? Yeni SSGSS Yasasından Sonra Nasıl Uygulanacak?

  Halihazırda SSK ve Bağ-Kur emeklileri kendi işlerinde çalıştıklarında sosyal güvenlik destek primi kesiliyor. Emekli Sandığı emeklilerinden ise kesilmiyormuş. Kişinin kendi işi değil de başkasına da bağlı olsa uygulama aynı mı olacaktır? 5510 sayılı Yasa bu konuda ne demektedir? Bu konuları izah eder misiniz? Yücel PARALI  Sayın Okurum,

  Sorunuzu üç başlık altında cevaplamakta yarar var.  Bağ-Kur?da SGDP?nin bugünkü ve SSGSS?den sonraki uygulaması

  SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri eğer gerçek ve basit usulde gelir vergisi mükellefi olurlarsa yani esnaflık gibi bağımsız bir iş yapmak isterlerse SGDP ödemek zorundadırlar.

  Şu anda Bağ-Kur?dan emekli olup da yine Bağ-Kur?lu olmasını gerektirecek ticari faaliyetlerini sürdüren Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarından % 10 oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi (SGDP) yapılıyor.

  SSK ve T.C. Emekli Sandığı gibi diğer sosyal güvenlik kanunlarına göre yaşlılık ve malullük aylığı bağlananlardan, Bağ-kur sigortalısı olmalarını gerektirecek ticari faaliyetlere başlayanlara da çalışmaya başladıkları ayı takip eden aybaşından itibaren, Bağ-Kur?luların 12. gelir basamağının %10'u oranında SGDP ödüyorlar.

  Emekli aylığı almakta iken kendi adına ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayanlar veya sürdürenler için daha önce öngörülen SGDP miktarı Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. İptalden sonraki tasarı ise bu oranı yine arttırıyor ve emekli aylıklarının % 15?i oranında SGDP ödenmesini öngörüyor.

  Kanun son şekliyle kabul edilirse SGDP?ye tabi olanların bu primleri aylıklarından ilk yıl için %12 oranında kesilmek suretiyle tahsil edilecek. Bu oran %15 oranını geçmemek üzere her yıl birer puan artırılacak.  SSK?da SGDP?nin bugünkü ve SSGSS?den sonraki uygulaması

  SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı emeklileri hizmet akdine dayalı olarak bir işyerinde sigortalı çalışmaya başlarlar ve aylıklarının kesilmesini talep etmezlerse emekli aylıklarının yanında ücretlerini de alabilirler ama bunun karşılığında SSK?ya prime esas kazanç matrahının %30?u oranında SGDP öderler. Yeni SSGSS Kanunundan sonra ise işyerinin tehlike derecesine göre %1 ila %6,5 oranındaki kısa vadeli sigorta kolları primine %30 oranının eklenmesiyle ortaya çıkan oranın prime esas kazanç matrahına tatbikiyle ortaya çıkacak.  Emekli Sandığı?nda bugünkü ve SSGSS?den sonraki emekli çalıştırma uygulaması

  SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı emeklileri Emekli Sandığı iştirakçisi olursa SGDP ödemez. Daha doğrusu SGDP ödeyerek çalışma seçeneği bulunmamaktadır. 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereği (Cumhurbaşkanı tarafından veya Bakanlar Kurulunca ataması yapılan bazı istisnai görevler dışında) emekliler emekli aylıklarını kestirmeden memur veya 399 sayılı KHK?ye tabi sözleşmeli personel olarak çalışamazlar. Aylıklarını kestirmeden çalışamadıklarından Emekli Sandığı?nda SGDP uygulaması yoktur.

  Yani 5335 sayılı Kanunla getirilen kamuda SGDP ödeyip emekli aylığını alarak çalışma kısıtlaması yeni Kanunla da korunmuş oluyor.

  SGDP ödeyerek çalışma yeni 5510 sayılı SSGSS Yasasından önce bir gün dahi sigortalı olanlara emekliliklerinde aylıklarını kestirmeden SGDP ödeyerek çalışma hakkı tanıyor. Oysa yeni Kanundan sonra sigortalı olacaklar emekliliklerinde ancak aylıklarını kestirerek çalışabilecekler.  SGDP?de İstisna

  İstisnai olarak Harp malûlleri ile Terörle Mücadele Kanunu, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylıkları hesaplanarak ödenen veya asayiş ve güvenliğin sağlanması ile ilgili kanunlara göre vazife malûllüğü aylığı almakta iken; 5510 sayılı SSGSS Kanununun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla çalışmaya devam edenler ile sonradan bu Kanuna tabi çalışmaya başlayacakların ve 5434 sayılı Yasa gereği vazife malulü aylığı bağlananların aylıkları da kesilmeyecek, bu kişilere SGDP de uygulanmayacak. Normal primlerini ödeyerek çalışabilecekler.

  alıntıdır;
  http://www.alitezel.com/tezel/yazi_goster.php?id=1879

  [color=blue][b]ESNAF;<br />Elemeği ve göz nurunu,<br />Sanatı ve sermayesini,<br />Namus ve onurunu,<br />Adet ve örflerini,<br />Fedakarlık ve vatanseverliği<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; ile birleştirip, topluma örnek olan&nbsp; ve hizmet üreten bireydir.[/b][/color]

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Kasım.2006
  Mesajlar
  90

  Ynt: SGDP Şimdi Nasıl Uygulanıyor? Yeni SSGSS Yasasından Sonra Nasıl Uygulanacak?

  Bu konuyla ilgili benim sormak istediğim Bağ-Kur'dan emekli şirket ortagı aynı zamanda
  ücret alıp şirket müdürü olarak görev yapan kişinin reformdan sonra durumu ne olacaktır?
  SGDP mi ödenecektir?yoksa emekli maaşından kademeli olarak %15 kesinti yapılması yeterli
  olacakmıdır?Şirketden aldığı ücret yüksektir.

  Saygılarımla

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Nisan.2006
  Mesajlar
  372

  Ynt: SGDP Şimdi Nasıl Uygulanıyor? Yeni SSGSS Yasasından Sonra Nasıl Uygulanacak?

  İşte Anayasa mahkemesinin SGDP ile ilgili daha önce ki iptal davasında yayınlamış olduğu gerekçeli kararrı ..(zaten en önemli yeride renk değişikliği ile belirttim.)
  bu kararı okuduğumuzda SGDP nin tekrar iptal edilmesi gündeme gelebilir.. ve sanıyorum da gelecektir.


  Görüldüğü üzere, sigortalı bir işte çalışmaya başlayan emeklilerin prime esas kazançları üzerinden alınmakta olan %24 oranındaki sosyal güvenlik destek primi, 5510 sayılı Kanunla %33,5 ila %39?a kadar, %7,5 olan çalışan hissesi de %14?e kadar yükseltilmektedir.

  Yine, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun ek 20 nci maddesinin birinci fıkrasına göre, yaşlılık aylığı bağlananlardan, çalışmalarına devam edenlerin veya daha sonra çalışmaya başlayanların, sosyal yardım zammı dahil tahakkuk eden aylıklarından, aylığın bağlandığı veya tekrar çalışmaya başlanıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil % 10 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir. Söz konusu ek 20 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre diğer sosyal güvenlik yasalarına göre yaşlılık ve malûllük aylığı bağlananlardan, çalışmaya başlayanlar ise, çalışmaya başladıkları ayı takip eden ay başından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil, onikinci gelir basamağının %10?u oranında sosyal güvenlik destek primi ödemektedirler.

  5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesine göre, kendi nam ve hesabına çalışanların aylık prime esas kazançları, prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak koşulu ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katıdır. Sosyal güvenlik primi de beyan edilen bu kazanç üzerinden alınacaktır.

  Dolayısıyla, Bağ-Kur?dan emekli olup, emekli aylıklarından % 10 oranında sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmalarına devam edenler veya daha sonra çalışmaya başlayanlar ile diğer sosyal güvenlik yasalarına göre yaşlılık ve malûllük aylığı bağlanan ve onikinci gelir basamağının %10?u oranında sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya başlayanlar, yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte kendi adına ve hesabına çalışmaları halinde beyan edecekleri prime esas kazancın %33,5 ila %39?unu sosyal güvenlik destek primi olarak ödeyeceklerdir, Bu primin tamamını kendileri ödeyeceklerdir.

  5510 sayılı Kanun ile; Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, hizmet akdine dayalı ücretle çalışanlar, tarımsal işlerde ücretle çalışanlar, kendi hesabına çalışanlar ve tarımsal alanda kendi hesabına çalışanları kapsayan beş ayrı emeklilik rejiminin, aktüeryal olarak hak ve yükümlülüklerin eşit olacağı tek bir emeklilik rejimine dönüştürülmesi öngörülmüş olduğundan sosyal güvenlik destek priminde yapılan bu artışlar açısından çeşitli sosyal güvenlik kurumundan emekli olan sigortalılar yönünden bir ayrım yapılması söz konusu olamaz.

  Sosyal güvenlik destek priminde yapılan bu artışlar sistemin açık yükünün mevcut sigortalılara bindirilmesine yol açacak başlıca düzenlemelerden biridir. Yurttaşlarımızın emeklilik dönemlerinde de çalışmaya devam etmelerinin nedeni kazanma hırsı veya servet edinme arzusu değil, insan onuruna yaraşmayan yaşlılık aylığı ile geçinmek zorunda bırakılmalarıdır. Sosyal güvenlik destek primi oranlarındaki bu artışlar, tüm emekli sigortalıların çalışma hayatı dışına itilmeleri sonucunu doğuracaktır

  İptali istenen kural bu bakımdan, sosyal dışlayıcılığı engelleyen asgari bir sınırın varlığını göz önünde tutmadığından ?sosyal devlet? ilkesi ile bağdaşmamakta ve sosyal devletin asli görevlerinden olan vatandaşların sosyal güvenlik haklarını sağlama ödevini gereğince yerine getirmesini engelleyerek vatandaşların sosyal güvenlik haklarını adil ve makul olmayan biçimde, ölçüsüzce sınırlandırdığından yukarıda (7) numaralı başlık altında etraflıca belirtilen nedenlerle Anayasa?nın 2 nci , 5 inci, 13 üncü ve 60 ıncı maddelerine aykırı düşmektedir.

  Diğer taraftan, bir yasa kuralının Anayasanın herhangi bir kuralına aykırılığının tespiti onun kendiliğinden Anayasanın 11 inci maddesine de aykırılığı sonucunu doğuracaktır (Anayasa Mahkemesinin 03.06.1988 tarih ve E.1987/28, K.1988/16 sayılı kararı, AMKD., sa. 24, shf. 225). Yine iptali istenen bu kurallar, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi?ne aykırı düştüğünden yukarıda (2) numaralı başlık altında bildirilen nedenlerle Anayasa?nın 90 ıncı maddesi ile de bağdaşmamaktadır.

  Açıklanan nedenlerle 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı ?Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrası, Anayasa?nın 2 nci, 5 inci, 11 inci, 13 üncü, 60 ıncı ve 90 ıncı maddelerine aykırı olup, iptali gerekmektedir.
  [color=blue][b]ESNAF;<br />Elemeği ve göz nurunu,<br />Sanatı ve sermayesini,<br />Namus ve onurunu,<br />Adet ve örflerini,<br />Fedakarlık ve vatanseverliği<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; ile birleştirip, topluma örnek olan&nbsp; ve hizmet üreten bireydir.[/b][/color]

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2010
  Mesajlar
  3

  Ynt: SGDP Şimdi Nasıl Uygulanıyor? Yeni SSGSS Yasasından Sonra Nasıl Uygulanacak?


  sgdp magdurlarından biri olan büyükbabamın sıkıntısı üzerine yazıyorum

  kendisine ssk dan 2003 tarihinden itibaren 7 bin küsür tl kadar borç tebliğ edilmiş.ve bu tebliği kendisi dükkanını kapattığında maaşından kesilen 2008 yılı itibariyle hesaplanan miktarı ödemek zorunda kalması ile öğrendi ve kendi kendini bi nevi bildirmiş oldu

  Bunun üzerine bir danışmanlık firmasının aracılığı ile bu borca itiraz dilekçesi yazılmış ve bugun gelen cevaba göre borç bir kez daha tebliğ edilmiştir.Bize yön veren danışmana göre devlet bu borcu bizden tahsil edemez ancak 2008 tarihinden sonraki kısmını tahsil edebilceğini yasanın 2003 tarihinde yayınlandığını fakat yürürlüğe 2008 tarihi itibariyle girdiğini ve dava açamamız gerektiğini söylemekte Bu minaval üzeridir ki biz cuma günü idare mahkemesine dava açma ya gidiyoruz ve danışmana göre de %100 kazanacakmışız.Ben bu anlamda danışmana güvenmek ten çok bir araştırma yapmak istedim bu konu hakkında yardımcı olursanız çok sevinirim kolaylıklar gelsin
  --

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Vergi, SSK ve Bağ-Kur Affı Nasıl Uygulanacak ?
  Konu Sahibi ferhat Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 16.Eylül.2014, 10:59
 2. Nasıl emekli olunacak şimdi?
  Konu Sahibi osman35 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 06.Kasım.2009, 11:50
 3. SSK primlerinde gecikme zammı nasıl uygulanıyor?
  Konu Sahibi cfenerci Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 14.Eylül.2009, 13:04
 4. Cevap: 0
  Son Mesaj : 19.Eylül.2008, 14:50
 5. Cevap: 0
  Son Mesaj : 18.Eylül.2008, 18:01

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36