Alıntı Resul KURT - 26.08.2008 - Star Nickli Üyeden Alıntı
[size=9pt]
Okurumuz Halime Ercan diyor ki, ?Hayırsever bir kişi 2003 yılından itibaren SSK isteğe bağlı sigortamı ödüyor. Bankadan 2004 yılından 2008 mart ayına kadar sakatlık maaşımı aldım. Haziranda postaneye geçtiğinde sakatlık aylığımı alamadım. Araştırdığımda geçiçi olarak maaşımın durdurulduğunu ve sigortaya kaydım olduğunu söylediler. SSK isteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerin 2022 maaşı kesilir mi? Ne yapmamı önerirsiniz. Maaş alırken SSK isteğe bağlı ödendiğinde para cezası gelir mi?

Konunun bir çok kişiyi yakından ilgilendirmesinden dolayı 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan özürlü aylığını ayrıntılı olarak paylaşmak istedim.

Kimler özürlü aylığı alabilir

2022 sayılı Kanuna göre; herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu?ndan bir gelir veya aylık hakkından faydalanmayan ve 1600 gösterge rakamının devlet memurlarının aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından bulunacak (01.07.2008 itibariyle 1600x0,051448=82,32 YTL) tutardan daha az aylık ortalama geliri olan ?Muhtaç? Türk vatandaşlarından,

- 65 yaşını doldurmuş yaşlılar ile

- 18 yaşından büyük özürlüler ve

- Kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunan kimselere, aylık bağlanmaktadır.

Herhangi bir şekilde bu maddede belirtilen miktara (01.07.2008 itibariyle 82,32 YTL) eşit veya daha fazla aylık ortalama gelir sağlayan yada gelir sağlaması mümkün olanlar muhtaç sayılmazlar ve kendilerine aylık bağlanmaz.

Özürlü olması nedeniyle aylık talebinde bulunanların, özürlülük oranlarının ?Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik? hükümlerine göre alacakları Sağlık Kurulu raporları ile kanıtlanması gerekiyor.

Şartları taşıyan Türk vatandaşları, aylık talepleri için üç adet belgelik fotoğrafları ve nüfus cüzdanları ile birlikte ikametgahlarının bağlı bulunduğu Defterdarlık veya Malmüdürlükleri?ne başvurmaları gerekmektedir. İlgili defterdarlık veya mal müdürlüğü, söz konusu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda aylık talebinde bulunanlar hakkında, gerekli belgeleri düzenlenmesini müteakip Kurumumuza göndermektedirler.

Özürlü aylığının tutarı

65 yaşından küçük, 18 yaşından büyük olup, özür derecesi yüzde 40 ile yüzde 69 arasında olan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir yada aylık hakkından faydalanmayan, herhangi bir işe yerleştirilememiş olanlara, her türlü gelirleri ile medeni kanuna göre nafaka yükümlüsü yakınlarından sağladığı yada sağlayabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması, 01.07.2008 itibariyle 82,32 YTL?nin altında olması halinde, muhtaçlık sınırının yüzde 200?ü tutarında özürlü aylığı ödenmektedir.

Özürlü aylığının kesilmesi

Bağlanan aylıklar, aylık sahibinin yada bu yönetmelik kapsamında bulunan 18 yaşından küçük özürlünün; ölümü, Türk vatandaşlığından çıkması, çıkarılması, yabancı memleket uyruğuna girmesi (Türk vatandaşlığını muhafaza edenler hariç), muhtaçlığın kalkması, özürlü olması nedeniyle aylık bağlanmış ise bir işte çalışmaya başlaması, bir akitle gerçek veya tüzel kişiler tarafından bakım altına alınması, daimi olmayan sakatlık oranının yüzde 40?ın altına düşmesi, evlenmesi sebebiyle muhtaç durumdan çıkması, özürlü yakınından dolayı aylık alanlarda, özürlünün 18 yaşını tamamlaması veya bakım ilişkisinin fiilen gerçekleşmediğinin belirlenmesi.

Hallerinde, bu durumlarının meydana geldiği tarihi takip eden dönem başından itibaren kesilmektedir. Aylığın kesilmesini gerektiren hallerin vukuunda, bu durumun Sosyal Güvenlik Kurumu?na üç ay içinde bildirilmesi gerekiyor. Bu bildirim yükümlülüğüne uyulmaması halinde, yersiz ödenmiş aylık tutarları ilgilisi veya varislerinden yüzde 50 fazlası ile tahsil edilecektir. Dolayısıyla, SSK isteğe bağlı sigortasına ödenen en düşük prim tutarının 159,68.-YTL olmasından dolayı muhtaçlık sınırının üzerinde bir geliriniz olduğu için aylığınız kesilmiş olabilir.