Sosyal Güvenlik Kurumu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler İle Yeminli Mali Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı

Görüş ve Önerilerinizi nbasoglu2@sgk.gov.tr iletebilirsiniz.