Alıntı Şevket TEZEL Sözcü Nickli Üyeden Alıntı
Hazineden tahsil edilmek üzere Emekli Sandığı?nca;
Şehit ve harp malûllerinin dul ve yetimleri ile,
Barışta, olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı haller ile talim, tatbikat veya manevra sırasında görevin veya çeşitli harp silah ve araçlarının neden ve etkisiyle vazife malûlü sayılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile askeri harekâtı gerektiren iç tedip hareketleri veya güvenlik veya asayişin sağlanmasında Silahlı Kuvvetlerle birlikte veya ayrı olarak görevlendirilenlerden bu görevlerin çeşitli sebep ve etkileriyle vazife malûlü sayılan veya ölen jandarma ve emniyet mensupları ile sivil görevlilerinin dul ve yetimlerine,
40 bin göstergenin ödemenin yapılması gereken yılın ilk dönemindeki Devlet memuru aylıklarına uygulanacak katsayı (0,049486) ile çarpımı üzerinden; bunlar bir kişi ise tamamı, birden fazla ise eşit olarak paylaştırılmak suretiyle ve sosyal güvenlik kanunlarına göre dul ve yetim aylığı aldıkları sürece ek ödeme yapılıyor.

Malûlün ölümü durumunda son yıldaki pay tutarının beş katı, bir defaya mahsus olmak koşuluyla kendisinden dul ve yetim aylığı bağlanacaklara eşit miktarda paylaştırılmak suretiyle yardım olarak ödeniyor.

Hak sahiplerine, yukarıda yazılı durumlar sebebiyle, sosyal güvenlik kurumlarınca aylık bağlanmasına esas olan tarihten geçerli olmak üzere başvuru tarihini izleyen yılın en geç ilk üç ayı içinde T.C. Emekli Sandığı tarafından ek ödeme yapılıyor. Yani önce sosyal güvenlik kurumundan dul - yetim aylığının bağlanmış olması, sonra da yazılı başvuru gerekiyor.

Şehit, Harp Malûlü ve (Ölen)Vazife Malûllerinin Okuyan Yetimlerine Eğitim Yardımı

İşte bu şehit ve (Ölen) vazife malûllerinin çocuklarına ilgili sosyal güvenlik kurumundan aylık da alıyorlarsa ayrıca eğitim yardımı da veriliyor. İlköğretim öğrencileri için (1250), lise öğrencileri için (1875) ve yüksek öğrenim öğrencileri için (2500) gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar her ay eğitim ve öğretim yardımı yapılması için yazılı başvuru gerektiğini belirtelim.

Bu yardımlar 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında yılda bir kez olmak üzere ve ilgili eğitim öğretim yılında öğrenci olduklarını gösterir belge ile başvuranlara, talepte bulunduğu yılın Eylül ayında geçerli olan memur aylık katsayısına göre (0,05145) hesap edilerek başvurularını izleyen ay içinde toptan ödeniyor.

2008-2009 eğitim - öğretim sezonu için bu kapsamda olan şehit ve malullerin yetim çocuklarından 2008 yılı sonuna kadar ilgili öğretim yılında öğrenci olduklarına ilişkin olarak okullarından alacakları belge ile başvuru yapanlardan;

İlköğretim öğrencisi olanlarına yıllık : 771,72 YTL,

Lise öğrencisi olanlarına yıllık : 1.157,64 YTL,

Yüksek öğrenim öğrencisi olanlarına yıllık : 1.543,56 YTL toptan ödenecek.

Ek ödeme gibi, yapılacak bu ödemeler de vergi ve kesintiye tabi olmaksızın ödenecek.