İşyerlerinde genelde yabancılar için kullanılan sigorta gurubu 15-Anlaşmalı ülkelerde çalışanlar, Yabancı Uyruklular, ekimden sonra kullanılacak aylık prim ve hizmet bildirgesinin arka sayfasındaki listede görülmyor.

01 4-1/a Tüm sigorta kollarına tabi çalışanlar
02 Geçici 14 Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar
04 Yer altı sürekli
05 Yer altı gruplu
06 Yer üstü gruplu
07 5/b 3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve mesleki işletmelerde eğitim gören öğrenciler
09 5/g Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde Türk işverenler tarafından götürülerek çalıştırılan Türk işçileri
11 2547 sayılı Kanuna göre kısmi istihdam edilen öğrenciler
12 Geçici 20?nci madde sandıklarında çalışanlar
13 Tüm sigorta kollarına tabi olup, işsizlik sigortası primi kesilmeyenler
14 Libya'da çalışanlar
18 Sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasına tabi olanlar
19 5/a Ceza infaz kurumları ile tutuk evleri bünyesinde oluşturulan tesis atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular
20 Federal Almanya Cumhuriyetinde istisna akdine tabi çalışanlar
21 5/b Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler
22 5/c Harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlar
23 5/c Harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan uzun vadeli sigorta kollarına da tabi olanlar
24 5/e 4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik ödeneği almayıp Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler
25 5/e 4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik ödeneği alıp Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler
26 4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik ödeneği alıp Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen eğitimlere katılmayanlar
27 Geçici-13 4046 Sayılı Kanunun 21 İnci maddesi kapsamında iş kaybı tazminatı alanlar
28 40 Tüm sigorta kollarına tabi çalışıp 60 gün fiili hizmet süresi zammına tabi çalışanlar
29 40 İşsizlik sigortası hariç 60 gün fiili hizmet süresi zammına tabi çalışanlar
30 40 Tüm sigorta kollarına tabi çalışıp 90 gün fiili hizmet süresi zammına tabi çalışanlar
31 40 İşsizlik sigortası hariç 90 gün fiili hizmet süresi zammına tabi çalışanlar
32 40 Tüm sigorta kollarına tabi çalışıp 180 gün fiili hizmet süresi zammına tabi çalışanlar
33 40 İşsizlik sigortası hariç 180 gün fiili hizmet süresi zammına tabi çalışanlar