Alıntı Erdal AYDIN 9.9.2008 Takvim Nickli Üyeden Alıntı
Bağkur'lu okuyucularımızı 1 Ekim'den sonraki yeni dönem hakkında bilgilendirmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Emeklilikte çalışma avantajı
Halen uygulamda Bağ- Kur'lular için almakta oldukları aylık miktarlarının yüzde 10, diğer kurumlardan aylık alanlar için ise 12. basamak karşılığı gelirin yüzde 10'u oranında, sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir. Mevcut sigortalıların bu kanundan sonra emekliliklerinde çalışmaları halinde tarımsal faaliyetler hariç olmak üzere Bağ- Kur'a tabi çalışan emeklilerin aylıklarından yüzde 12 oranında prim kesilecek, bu oran kademeli olarak üç yılın sonunda yüzde 15'e yükselecektir. Kesilecek bu miktar en yüksek yaşlılık aylığı alan Bağ-Kur emeklisinin aylığından kesilecek tutardan fazla olamayacaktır.

Destek primi ödeyerek çalışabilme olanağı
Reformdan sonra ilk defa sigortalı olanların emekliliklerinde çalışmaları halinde SSK ve Emekli Sandığı'na tabi çalışma halinde aylıkları kesilecektir. Bağ-Kur'a tabi çalışmaları halinde almakta oldukları emekli aylıklarından yüzde 15 oranında destek primi kesilecektir. Reform ile Bağkurlular'a sağlanan en önemli kolaylık sanırım emekli olduktan sonra aylıkları kesilmeden sosyal güvenlik destek pirimi ödemek şartıyla çalışabilme olanağının sağlanmasıdır. Bu kolaylık ne SSK'lılara ne de Devlet memurlarına sağlanmıştır. Sadece Bağ-Kurlulara sağlanmıştır.

Vazife malullüğü aylığı alanlar için
Terörle Mücadele Kanunu kapsamında vazife malullüğü aylığı alanların SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı'na tabi çalışmaları halinde ise aylıkları kesilmeyecektir.

İşçisinden az prim ödemeyecek
Sevgili okuyucularım. Yeni dönemde Bağ-Kur'lu işverenin ödeyeceği prim tutarı beraberinde çalıştırdıkları en yüksek prim ödenen işçi personelin prim tutarından aşağı olamayacak. Örneğin bir kafenin sahibi yanında çalıştırdığı garsonu bin 500 YTL'den bildirirken kendisini asgari ücretten bildiremeyecek. Aylık prime esas kazancı çalıştırdığı sigortalının 30 günlük prime esas kazancından düşük olduğu belirlenenler hakkında aylık prime esas kazançları belirlenen kazanç düzeyine çıkacak ve gecikme zammı ve gecikme cezası ile karşı karşıya kalınacak.

Geçici iş göremezlik ödeneği imkanı
Yeni dönemde Bağ-Kur'a tabi sigortalılara; iş kazası ve meslek hastalığına bağlı yatarak tedavi süresince ve analık sigortasından da doğumdan önce ve sonra sekizer haftalık sürede geçici iş göremezlik ödeneği imkanı sağlanıyor.

Emzirme ödeneği alacaklar
Halen uygulamada emzirme ödeneği SSK sigortalı ve emeklilerine 50 YTL olarak verilmektedir. Emzirme ödeneğinin verilebilmesi için kadın sigortalının kendisinde 90 gün, sigortalının eşinin doğumu halinde 120 gün prim şartı aranmaktadır. Yeni dönemde Bağ-Kur sigortalı ve emeklileri için de emzirme ödeneği getilmektedir. Sigortalılar için 120 gün prim ödeme şartı aranacak. Emzirme ödeneğinin miktarı ise Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Kararı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın onayı ile belirlenecek.

Hak sahiplerine gelir bağlanma imkanı
Mevcut uygulamada sürekli iş göremezlik geliri yalnızca SSK'lılar için uygulanmakta iken, yeni dönemde Bağ-Kur'lular için de uygulanma imkanı getirilmektedir. Halen uygulamada meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 50'nin altında olan sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine gelir bağlanması için ölüm nedeninin iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olma şartı aranmaktadır. Yeni dönemde ise ölüm nedenine bakılmaksızın hak sahiplerine gelir bağlanma imkanı getirilmiştir.