Alıntı Ali Tezel [email Nickli Üyeden Alıntı
ali.tezel@aksam.com.tr[/email] 13.9.2008]Konunuzun uzmanı olduğunuz ve bizleri de hiçbir şeyden sakınmadan doğru bildiklerinizi aktararak aydınlattığınız için teşekkür ederim.

1) SSK emeklisi şirket ortakları SGDP ödüyorlardı. 5510 sonrası bu kişilere ait SGDP ödemeleri de maaşlarından yüzde 12?den başlamak suretiyle mi kesilecek, yoksa yine SGDP?yi ayrıca mı ödeyeceğiz? Şirkette çalışan SSK?lı işçi mevcut olup brüt ücreti de 2.844,00 YTL?dir, yeni SGDP hesaplamasında SSK?lı çalışanın ücretinde bir değişiklik olacak mı?

2) Şirket ortağı halen 13. basamaktan 345,00 YTL prim ödemekteydi. 5510 sonrası basamak aralığı kalktığından Bağ-Kur primlerine ilişkin kesintilerde gelir düzeyi neye göre belirlenecek?

Ayrıca şirkette çalışan SSK?lının olması durumunda brüt ücretinin 3000,00 YTL. olduğunu düşünürsek bu kişinin prim hesaplaması nasıl olacak? Nalan Akgün

Son günlerde 1 Ekim 2008 günü yaklaşırken Nalan Hanım gibi SGDP yani Sosyal Güvenlik Destek Primi uygulamaları konusunda epey sayıda soru geliyor. Bunlardan epeyi yeni dönemde emekli aylıklarından yüzde 35 kesinti olacakmış doğru mu diye soruyorlar.

A-Emekli olup da SSK?lı çalışan emekliler


Şimdiki durum: Halen geçerli olan 506 sayılı Kanun?a göre, SSK?dan, Bağ-Kur?dan, T.C. Emekli Sandığı?ndan (veya özel banka-borsaların emekli sandıklarından) emekli olduktan sonra bir fabrikada-işyerinden işe girenlerin emekli aylıklarına dokunulmaz. Ancak, emekli olarak çalıştıkları işyerlerinden aldıkları ücretleri üzerinden yüzde 30 oranında SGDP alınır.


1 Ekim sonrası durum: 5510 sayılı SS ve GSS Kanun?u yürürlüğe girince, yüzde 30 olan SGDP oranına ilaveten işverenler bir de işyerinin tehlike sınıfı ve derecesine göre yüzde 1 ile yüzde 6,5 arasında değişen oranda kısa vadeli sigorta primlerini de ödeyeceklerdir. Yani, yine emekli aylıklarına dokunulmayacak ama işyerinden, işverenin ödediği SGDP oranı artmış olacaktır.

B-1 Ekim?den sonra işe girenlere SGDP yasak

5510 sayılı SS ve GSS Kanunu?nun esas yürürlük tarihi olan 1 Ekim 2008 gününden ilk defa sigortalı olacak olanlar için SSK?lı gibi (Yeni adıyla 4/A?lı) çalışarak, Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi (SGDP) ödeyerek çalışma imkanı olmayacaktır. Bu nedenle 1 Ekim?den önce sigortalı edilmenin-olmanın da yararı halen vardır. Ancak, bu kişilerin Bağ-Kur?lu olarak ilerde SGDP?li olarak çalışma hakları olacaktır.

C-Emekli olup Bağ-Kur?lu çalışan emekliler

Şimdiki durum: Halen geçerli olan Kanunlara göre, Bağ-Kur?dan emekli olup da yine Bağ-Kur?lu olmasını gerektirecek ticari faaliyetlerini sürdüren Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarından yüzde 10 oranında SGDP kesintisi yapılmaktadır.

SSK ve T.C. Emekli Sandığı gibi diğer sosyal güvenlik kanunlarına göre yaşlılık ve malullük aylığı bağlananlardan, Bağ-kur sigortalısı olmalarını gerektirecek ticari faaliyetlere başlayanlara da çalışmaya başladıkları ayı takip eden aybaşından itibaren, Bağ-Kur?luların onikinci gelir basamağının yüzde 10?u oranında (70 YTL) SGDP ödemektedirler.


1 Ekim sonrası durum: Hangi kurumdan emekli olursa olsun (SSK, Bağ-Kur, T.C. Emekli Sandığı veya özel banka-borsa sandıklarından), emekli aylığı almakta iken kendi adına ve hesabına (Esnaf, şirket ortağı, gelir vergisi mükellefi ticaret erbabı v.b.) bağımsız çalışmaya başlayanlar veya sürdürenler için yeni dönemde almakta emekli aylıklarının yüzde 15?i oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi kesilecektir.

Ancak yüzde 15 rakamına birden yükselmeyecek. 2008 yılında yüzde 12, 2009 yılında yüzde 13 olarak, 2010 yılında yüzde 14 ve 2011?de yüzde 15 olarak uygulanacaktır.

D-Bağ-Kur?lular?da basamaklar kalkıyor

NALAN Hanım, yeni dönemde emekli aylıklarından yüzde 35 kesilecek haberleri doğru değildir. Sizin bireysel sorularınıza gelince;

SSK emeklisi şirket ortaklarının emekli aylıklarından 2008 yılından itibaren yüzde 12?den başlayan oranlardan kesinti yapılacaktır. SGK kesinti yapmıyorsa ilerde gecikme zammı ödememek adına ihbarda bulunmanızda fayda var.

Şirkette çalışan SSK emeklisi işçinizin 2.844,00 YTL?lik brüt ücreti üzerinden yüzde 30 oranında ödediğiniz SGDP?ye ilaveten bir de işyerinizin tehlike sınıfına göre yüzde 1 ile 6,5 arasında değişen oranda prim daha ödeyeceksiniz. Ancak, yüzde 30 oranındaki yüzde 7,5?lik işçi kesintisinde artış olmayacaktır.

Normal Bağ-Kur sigortalısı ve 13?üncü basamakta olan şirket ortağınız 1 Ekim?den sonra basamaklar kalktığı için SSK taban ve tavan ücreti arasında dilediği rakamdan kazanç bildirerek prim ödeyecek. Ancak, bu şirkette işçi varsa en yüksek ücret alan işçiden daha az ücret-kazanç bildirilemeyecektir.
--------------------------------------------------------------------------------
İşveren vekili ve işe iade davası

BEN 21.03.2007 tarihinde büyük bir holdingde 1.derece imza yetkilisi ve Yönetim Kuruluna direkt rapor eden bir pozisyonda işe başladım, ve 29.08.2008 günü patronun isteği ile kıdem ve ihbar tazminatım ödenerek, ayrıca da bir maaş fazladan ödeme yapılarak işten çıkartıldım. SSK emeklisiyim. İşe iade davası açabilir miyim veya başka ne gibi haklarım vardır? Nesrin Kayıran

Hanımefendi, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işe iade davası açılabilmesinin çalışan bakımından şartlarından birisi de, işten çıkarılan işçinin daha doğrusu işveren vekilinin, ?...İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri...? olmaması gereğidir. Bunun amiyane karşılığı bana göre işyeri veya işletmenin genel müdürü olmak demektir. Siz 1?inci derece imza yetkili olabilirsiniz ama çalıştığınız işyerinin bütününü yönetmiyorsanız ve aynı zaman işçi almak ve çıkarmak yetkiniz yoksa işe iade davası açabilirsiniz. Aksi halde açtığınız davayı kazanma ihtimaliniz olmaz.
--------------------------------------------------------------------------------
atv?den Başesgioğlu?na ambargo

10 EKİM günü Türkiye-Belçika milli maçını atv verdi ve maçı Başbakan Recep Tayip Erdoğan, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu birlikte seyretti. Ancak ATV maç boyunca hep Başbakan ile Adalet Bakanı?nı verdi, birlikte görüntüledi, ısrarla Murat Başesgioğlu?nu görmemeye çalıştı. Bir nevi Başesigoğlu?na ambargo uyguladı. Aklıma hemen, Başesgioğlu birilerinin istediğini yerine getirmedi diye kendilerine göre cezalandırıldı mı sorusu geldi ama cevabı bende değil.
--------------------------------------------------------------------------------
Kısa...kısa...

Sabanur Sezgin 01.12.1986 sosyal güvenlik başlangıcınız ve 1986-1992 arasındaki 2080 gün, 1997-2004 yılları arasındaki Bağ-Kur ve sonrasındaki 2006-2007 arasındaki 390 günlük SSK ile toplam 4969 günü prim ödeyerek 5400 güne tamamlarsanız Bağ-Kur?dan kısmi aylıkla emekli olursunuz ama emeklilik yaşınızı hesaplayamadım zira doğum tarihiniz yok. 2006 yılından sonraki 390 günlük SSK?yı 1260 güne tamamlarsanız, 43 yaşından sonra olmak kaydıyla hemen emekli olursunuz.