Alıntı Erdal AYDIN 19.9.2008 Takvim Nickli Üyeden Alıntı
Sosyal Güvenlik Reformu adıyla bilinen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 1 Ekim'de yürürlüğe girecek. Yeni dönemde sosyal güvenlik alanında büyük değişikliklerle karşı karşıya kalacaksınız.
Şimdiden reformda öngörülen yeni kavramlara alışmaya başlamanızı öneriyorum.
Öncelikle 1 Ekim'den sonra SSK'ya prim ödeyen işçiler 4/A'lı, Bağ-Kur'a prim ödeyenler 4/B'li, Emekli Sandığı'na prim ödeyenler ise 4/C'li olarak adlandırılacak. Sağlık alanında da genel sağlık sigortası kavramıyla karşı karşıya geleceğiz...

* Genel sağlık sigortası nedir?
Genel sağlık sigortası kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı ifade etmektedir.

* 30 gün prim ödemeniz yeterli...
Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için halen uygulamada SSK sigortalılarında 90, sigortalıların eş ve çocuklarında 120, Bağ-Kur sigortalılarında 240 gün prim ödeme şartı bulunmaktadır.
5510 sayılı kanun ile yeni dönemde Bağ-Kur ve SSK'lılar da dahil olmak üzere genel sağlık sigortalılarındaki bu süre 30 gün olarak tespit edildi.

* Bağ-Kur'lunun 60 gün prim borcu olsa da
1 Ekim'den sonraki yeni dönemde Bağ-Kur sigortalılarının 60 günlük borcunun bulunması halinde sağlık yardımlarından yararlanmaları imkanı getirilmiştir.
Bununla birlikte Emekli Sandığı'na tabi sigortalılardan mevcut alınan primlerine ilaveten yüzde 12 oranında genel sağlık sigortası primleri çalıştıkları kurumlarından alınacaktır.

* Sağlık hizmetinden koşulsuz olarak yararlanacaklar
* 18 yaşını doldurmamış olan kişiler,
* Tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler,
* Acil haller,
* İş kazası ve meslek hastalığı halleri,
* Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar,
* Afet ve savaş ile grev ve lokavt hali, Kişilerin hastalanmalarına bakılmaksızın kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile insan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri.
Analık sebebiyle ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak muayene, hekimin göreceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik muayeneler, doğum, laboratuvar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri, konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbi müdahale ve tedaviler, hasta takibi, rahim tahliyesi, tıbbi sterilizasyon ve acil sağlık hizmetleri, ilgili kanunları gereğince sağlık meslek mensubu sayılanların hekimlerin kararı üzerine yapacakları tıbbi bakım ve tedaviler.