Alıntı İbrahim IŞIKLI 24.09.2008 Dünya Nickli Üyeden Alıntı

İşverenler, bir ay içinde kanunun 4'üncü ve 5'inci maddelerine tabi çalıştırdığı sigortalılar, 5434 sayılı kanunun mülga hükümlerine tabi iştirakçiler ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 7'nci maddesine göre iş görme edimini yerine getirmek üzere başka işverene geçici olarak devrettiği sigortalılar ile sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalılar için aylık prim ve hizmet belgesi 4/a gereğince her ay için düzenlenerek ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar kuruma verilecek. Ait olduğu yıl ve ay tam olarak yazılacak. İşyeri sicil numarası bölümü mahiyet (M), işkolu kodu, eski ve yeni şube kodu, işyeri sıra numarası, il kodu, ilçe kodu, kontrol numarası ve alt işveren no bölümlerinden oluştuğundan, kurum tarafından verilen işyeri sicil numarası bu bölüme eksiksiz olarak yazılacak. Belgenin mahiyeti bölümü belgenin asıl, ek veya iptal olup olmadığına göre işaretlenecek.

Belge türü alanına, sigortalının çalışmasının niteliğine göre aşağıda belirtilen gruplardan uygun olan iki haneli kodlardan birisi yazılacak;

01 4-1/a Tüm sigorta kollarına tabi çalışanlar

02 Geçici 14 sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar

04 Yeraltı sürekli

05 Yeraltı gruplu

06 Yerüstü gruplu

07 5/b 3308 sayılı kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve mesleki işletmelerde eğitim gören öğrenciler

09 5/g Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde Türk işverenler tarafından götürülerek çalıştırılan Türk işçileri

11 2547 sayılı kanuna göre kısmi istihdam edilen öğrenciler

12 Geçici 20'nci madde sandıklarında çalışanlar

13 Tüm sigorta kollarına tabi olup, işsizlik sigortası primi kesilmeyenler

14 Libya'da çalışanlar

18 Sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasına tabi olanlar

19 5/a Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular

20 Federal Almanya Cumhuriyeti'nde istisna akdine tabi çalışanlar

21 5/b Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler

22 5/c Harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlar

23 5/c Harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan uzun vadeli sigorta kollarına da tabi olanlar

24 5/e 4447 sayılı kanun gereğince işsizlik ödeneği almayıp Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler

25 5/e 4447 sayılı kanun gereğince işsizlik ödeneği alıp Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler

26 4447 sayılı kanun gereğince işsizlik ödeneği alıp Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen eğitimlere katılmayanlar

27 Geçici-13 4046 Sayılı kanunun 21'inci maddesi kapsamında iş kaybı tazminatı alanlar

28 40 Tüm sigorta kollarına tabi çalışıp 60 gün fiili hizmet süresi zammına tabi çalışanlar

29 40 İşsizlik sigortası hariç 60 gün fiili hizmet süresi zammına tabi çalışanlar

30 40 Tüm sigorta kollarına tabi çalışıp 90 gün fiili hizmet süresi zammına tabi çalışanlar

31 40 İşsizlik sigortası hariç 90 gün fiili hizmet süresi zammına tabi çalışanlar

32 40 Tüm sigorta kollarına tabi çalışıp 180 gün fiili hizmet süresi zammına tabi çalışanlar

33 40 İşsizlik sigortası hariç 180 gün fiili hizmet süresi zammına tabi çalışanlar şeklinde düzenlenecek.

Sosyal Güvenlik Reformu Sempozyumu Ankara'da

DÜNYAGazetesi'nin de internet sponsoru olduğu 1. Sosyal Güvenlik Reformu Sempozyumu 28 Ağustos 2008 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilmişti. Sempozyum, 08 Ekim 2008 tarihinde Ankara' da, ve 21 Ekim 2008 tarihinde İzmir'de Tiem Eğitim tarafından gerçekleştirilecektir. Sosyal güvenlik sisteminde yapılacak yasa değişikleri öncesinde, işverenler, çalışanlar ve yöneticilerin karşılaşabileceği sorunlar sempozyumlarda masaya yatırılıyor. ?Yeni Sosyal Güvenlik Reformu ile Neler Değişiyor? Reformla Gelen Sorunlar ve Çözüm Önerileri' gibi konu başlıkları Ankara'da Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi Resul Kurt, Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği Genel Başkanı ve sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, Sosyal Güvenlik Kurumu Ankara İl Müdürü Ali Pekten tarafından ele alınacaktır. Merak edilen pek çok konu, uzmanlar tarafından açıklığa kavuşturulacaktır ve soru - cevaplarla da tüm sorular detaylandırılacaktır. Sempozyum ile ilgili detaylı bilgileri http://sempozyum.tiem.com.tr/ linkinden alabileceğiniz gibi 0212 2111011 no'lu telefonda da alabilirsiniz.