Alıntı Erdal AYDIN Takvim Nickli Üyeden Alıntı
Dünkü yazımda kimlerin 4/A (SSK) ve 4/B'li (Bağ-Kur) olacaklarını gündeme getirmiştim. Özellikle Emekli Sandığı'na tabi kamu çalışanlarından bazı okurlarım reformla birlikte kendilerinin statülerinin neler olacağını merak ettiklerini ve bu konuda açıklama yapma ricasında bulunan mailler göndermişler. Okurlarımızın bu isteğini yerine getirerek bugün yeni dönemde kimlerin 4/C'li (Emekli Sandığı'na) olacağına ilişkin bilgi vermek istiyorum.

Kamu idarelerinde;
1 Ekim'le birlikte kamu idarelerinde;
1- 4/A'lı (SSK) olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili kanunlarında 4/A (SSK) kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar,
2- 4/A ve 4/B'li olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında 4/A kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 86. maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar, 4/C'li sigortalı sayılacaklar.

Başka kimler 4/C'li sayılacak
4/C'li (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler ayrıca,
a) Kuruluş ve personel kanunları veya diğer kanunlar gereğince seçimle veya atama yoluyla kamu idarelerinde göreve gelenlerden; bu görevleri sebebiyle kendilerine ilgili kanunlarında devlet memurları gibi emeklilik hakkı tanınmış olanlardan hizmet akdi ile çalışmayanlar,
b) Başbakan, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye başkanları, il encümeninin seçimle gelen üyeleri,
c) 4/C'li iken, bu kapsamdaki kişilerin kurduğu sendikalar ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenlerden aylıksız izne ayrılanlar,
d) Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda, Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askeri öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tutulan adaylar,
e) Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler, hakkında da uygulanacak. Ayrıca; (d) ve (e) bentlerinde belirtilen okulları tamamlamadan ayrılanlar ile okulları tamamlamalarına rağmen görevlerine başlamadan ayrılanların, bu okullarda geçen eğitim süreleri sigortalılıklarından sayılmayacağını da belirtmek istiyorum.
...