Alıntı Erdal AYDIN Takvim Nickli Üyeden Alıntı
Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri 1 Ekim'de yürürlüğe girecek ancak memurlar için Genel Sağlık Sigortası'na geçiş süreci erteleniyor...

- Reform kanununda yapılan değişiklikle
5510 sayılı kanunun geçici 4. maddesinde 5797 sayılı kanunla yapılan değişiklikle kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin SGK tarafından devralındığı tarihten itibaren, kamu idarelerince bu kapsamdaki sigortalılar için her ay emekli keseneklerine esas aylıklarının yüzde 12'si oranında ayrıca genel sağlık sigortası (GSS) primi ödeneceği hükmü getirilmiştir. Ayrıca kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin, yürürlükten kaldırılan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde ilgili kayıt ve işlemler SGK tarafından devralınan tarihe kadar devam edeceği ve devir sürecinin 3 yıl içinde tamamlanacağı öngörülmüştür.

- 15 Ekim'de memurlar için GSS primi kesilmeyecek
Memurlar, 1 Ekim'den sonra tahakkuk edecek maaşlarından yüzde 12 oranında Genel Sağlık Sigortası primi kesintisi yapılıp yapılmayacağı konusunda mailler göndermekte. En çok merak edilen konuyla ilgili olarak SGK tarafından yayımlanan Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği ile Maliye Bakanlığı tarafından yapılan duyuru bu hususa açıklık getiriyor. Şöyle ki; söz konusu yönetmeliğin geçici 1. maddesinin 12. fıkrasında, kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin 2008 yılı Ekim ayı başından başlamak üzere en geç 3 yıl içinde SGK tarafından devralınacağı, devir tarihinden itibaren, kamu idarelerince, bu sigortalılar için her ay emekli keseneklerine esas aylıklarının yüzde 12'si oranında ayrıca genel sağlık sigortası primi ödeneceği düzenlenmektedir.
Ayrıca, Maliye Bakanlığı'nın bütçe hazırlık çalışmalarına ilişkin yayımladığı duyuruda, 2009-2011 yılları bütçe tekliflerinde tedavi ve cenaze giderleri ile tedavi yolluğuna ilişkin ödenek tekliflerine yer verilmesi, sağlık primi ödemeleri ödenek tekliflerine ise yer verilmemesi gerektiğini belirtilmektedir.

- Bunun anlamı şu;
Kamu kurum ve kuruluşları öncelikle 2009 yılı bütçelerinde memurlar için Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödeneği ayırmayacak. Bu süre içinde memurlar için eskiden olduğu gibi kurum bütçelerinde tedavi ve ilaç harcamaları için ödenek ayrılacak. Yani 2009'da da memurlar için Genel Sağlık Sigortası sistemine geçilmeyecek. Ne varki kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevleri 2008 yılı Ekim ayı başından başlamak üzere en geç 3 yıl içinde SGK tarafından devralındıktan sonra memurlar için yüzde 12 oranında GSS primi ödenmeye başlanacak.