Alıntı Resul KURT Star Nickli Üyeden Alıntı
Sosyal güvenlik reformu ile birlikte eski sigortalıların hakları korundu ama, özellikle 01.05.2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanların emeklilik yaşında değişiklik yapıldı.

Buna göre; 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olanlar eski sisteme göre emeklilikte kademeli geçişten yararlanabilecek.

İlk defa 08.09.1999-30.04.2008 tarihleri arasında işe giren sigortalılara aşağıdaki şartlarla yaşlılık aylığı bağlanacak;

a) Kadın sigortalıların 58 yaşını, erkek sigortalıların ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün,

prim ödemiş olmaları şartı ile emekli aylığına hak kazanacaklardır.

Ancak, ilk defa 01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olan SSK?lılar ise 7200 günü tamamladıkları tarihe göre daha geç yaşlarda emekli olacaklardır. Nisan 2008 sonrasında işe giren SSK?lılar 7200 günü tamamladıkları güne göre;

1) 1/1/2036 ilá 31/12/2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61,

2) 1/1/2038 ilá 31/12/2039 tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62,

3) 1/1/2040 ilá 31/12/2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63,

4) 1/1/2042 ilá 31/12/2043 tarihleri arasında kadın için 62, erkek için 64,

5) 1/1/2044 ilá 31/12/2045 tarihleri arasında kadın için 63, erkek için 65,

6) 1/1/2046 ilá 31/12/2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65,

7) 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65,

Yaşlarında emekli olacaklardır. Bağ-Kur?lu ve Memurlar ise 9000 günü tamamladıkları tarihe göre yukarıdaki tarih aralığına göre daha geç yaşlarda emekli olacaklardır.

***

Bağ-Kur?lunun basamak sistemi kalkıyor

Bağ-Kur?lular primlerini 24 basamaklı bir sisteme göre ödüyor. Bağ-Kur?lu hangi basamakta bulunuyorsa o basamağa göre primleri hesaplanıyordu. Artık bu sistem de değişiyor. Bağ-Kur?lular asgari ücret ile asgari ücretin 6,5 katı arasında olmak koşuluyla her ay dilediği rakamdan yüzde 33,5?u ve % 39?u arasında oranında (yaptığı işin tehlikesine göre değişmektedir) prim ödemekle yükümlü olacak. Ancak, Bağ-Kur?lu işveren olup işçi çalıştırıyorsa en yüksek ücret ödediği işçisinden daha az gelir beyan edemeyecek. Örneğin, en yüksek işçisine 2500.-YTL ücret ödeyen bir Bağ-Kur?lu, kendi primini de en az 2500.-YTL üzerinden ödeyecek.

***

?Tüp bebek uygulaması? devam ediyor

Sosyal Güvenlik Kurumu tüp bebek uygulamasını devam ettiriyor. Buna göre;

a) Evli olmakla birlikte eşlerden herhangi birinin evlat edinilmiş çocukları hariç soybağı kurulmuş sağ çocuğunun olmaması koşuluyla genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisinin, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısının;

1) Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularınca sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması,

2) 23 yaşını doldurmuş, 40 yaşından gün almamış olması,

3) Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi,

4) Uygulamanın yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmeli olması,

5) En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi hálinde en fazla iki deneme ile sınırlı olmak üzere tüp bebek olarak bilinen tedavi yapılabilecek.